התסביך היהודי

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

התסביך במישור היהודי או כפי הניסוח הפרוטסטנטי – "הזהות היהודית" או "הזהות הלאומית".

כאשר מתארים בפניהם אינפורמטיבית, שהציונות היא למעשה התגלמות הנצרות הפרוטסטנטית האוונגליסטית ולכן ישנם גויים רבים המגדירים את עצמם כ"נוצרים-ציוניים" וששההנהגה המייסדת של הציונות על לבלריה (שעל-פי יסוד השויון הנוצרי, הם קוראים להם "סופרים" ו"משוררים") היו נוצרים פרוטסטנטים דתיים או חילוניים ושהנהגה זו הפנימה לתוכה את האנטישמיות הגזענית הקיצונית ויצרה את "תאוריית הגזע" שנוכסה על-ידי התנועה הנאצית, הם מתרעמים ומגיבים בעלבון ,,אז, אתה רוצה לומר שאני נוצרי-פרוטסטנטי אנטישמי וגזעני“?
שטיפת המוח החינוכי במדינת ישראל על בסיס המצאת מבני-החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, היא כה פנטית וחשוכה, עד כדי כך שבוגרי מערכת החינוך, לא רק חושבים שמבני-חשיבה אלו הם שכל-ישר בסיסי של כל בן-אנוש, אלא משוכנעים שגם היהודים, היינו, החרדים לדבר השם חיים על-פי מבני-חשיבה חשוכים אלו שהמציא חולה-הנפש והאנטישמי מרטין לותר. לכן, היהודים נתפסים אצלם כשייכים לאגף הדתי הלותרני של נצרות זו, בלא ידיעה שמדובר בנצרות לותרנית.

לכן, גם ניתן לשמוע "קושיות" שלהם על מקורותינו, שנוצרו על בסיס השדרוג הנוצרי המעוות, המופנות כלפי החרדים לדבר השם, מתוך "הבנה" שגם החרדים לדבר השם חיים על-פי מבני-חשיבה מעוותים אלו ולכן הם מקשים מדוע החרדים לדבר השם מאמינים לכל הנמסר במקורותינו ? או ההתרסה של קומץ קיצוני שכבר אינו רוצה להתחתן, השואל מדוע מקשה הרבנות לגבי הלכות התורה בתחום הלכות אישות, שרק מרחיק אותם מה"דת", היינו, בגלל שמקיימי המצוות הניתפסים אצלם כשייכים לאגף הדתי הנוצרי שאינו דורש כלל קיום מצוות, מלבד מספר טקסים, ולכן הם מתריסים שהיהודים ברבנות דורשים יותר ממה שה"דת" מחייבת, כאשר על-פי חינוכם ה"דת" הינה אוסף טקסים שבחלקם הומצאו לפני מאות שנים ואולי אלפי שנים, אך לא מערכת דינים מסועפת שעובדתית ניתנה מאלוקים ובמסגרתה גם הלכות שניתנו במתן תורה הכוללת גם צורך בהוספת הלכות, בהתאם לירידת הדורות.     
בכל אלפי הספרים של "חוקרי" "מדעי היהדות" ושאר המחלקות במדעי הרוח והחברה "המטפלים" בעם היהודי כיום ולדורותיו, עוסקים כולם כבר במשך דורות בהשמצה, בשקרים גסים ובגזענות אנטישמית נגד העם היהודי מראשיתו, באמצעות בורות מכוונת וזדונית, שרובו של העם היהודי היה נבער מדעת ואף אינו יודע קרוא וכתוב ושהתייחסותו לאלוקים היתה כמו לבן-אנוש בעל גוף וכו' וכו'. הם ממומנים במיליארדי שקלים מקופת המדינה וממשלם המיסים. יש לפטרם מיידית ולהעמידם לדין פלילי בגין גניבת כספי ציבור והונאתו והסתה מתמשכת נגד העם היהודי, בעוצמה ובחריפות הרבה יותר גדולה ממה שנהג משרד התעמולה הנאצי. לכן יש להבהיר להם, שאנו אכן רוצים להרחיקם מה"דת" השמרנית הפרוטסטנטית ומעדיפים כברירת-מחדל רק לעת שכזאת, שישארו באגף החילוני של דת זו, אך כאשר הם יחליטו להתגייר, נקבלם בשמחה.     
   
שר החינוך נפתלי בנט מהציונות הדתית פנה לקרדינל אסא כשר המשמש כפרופסור לאתיקה, כדי שיגבש "קוד אתי" למועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), המקבילה הפרוטסטנטית ל"ועדה האקומנית" הקתולית של הוותיקן ברומא.    בהמלצת הדו"ח שלו נכתב, שיש לאסור כל התבטאות פוליטית של מרצים (שרובם המכריע הינם פרוטסטנטים קלוויניסטים שמאלנים הלוחמים בנצרות הלותרנית האוונגליסטית הימנית עליה נמנית הציונות הדתית ברובה, שבראש מפלגתה עומד נפתלי בנט) במהלך ההרצאות. כמובן, שהמל"ג כמוסד מחוקק עליון של נצרות זו בארצנו, התמרד נגד פלישת הזרוע המבצעת לתחום החקיקה הדתי-פרוטסטנטי שבראשה עומד המל"ג, אך בסקר שנערך על-ידי "פאנס פוליטיקס" בראשות מנחם לזר עבור ערוץ הכנסת, התברר ש- 58% מתושבי המדינה תומכים בהחלת קוד אתי באקדמיה (העיתון היומי "ישראל היום", עמ' 19, כ"א סיון, תשע"ז).
כמובן שהקרדינל-הפרופסור אסא כשר, גם הוא רואה במשקפיים פרוטסטנטיות את הציבור היהודי (= החרדים) בארצנו  כשייכים לאגף הדתי השמרני של נצרות זו ולכן הוא הישווה את התנגדות המל"ג ל"שמרנות של הרבנים החרדים", כי על-פי מבני-החשיבה הנוצריים של הארציות-החומרית והשויון, כולם, גם רבנים פועלים על-פי מניעים ארציים-חומריים ושויוניים ולא על-פי מניעים של מוסריות רוחנית. אף אחד לא העלה בדעתו ש"הקוד האתי" חייב לכלול מניעת התבטאויות פוליטיות פרוטסטנטיות של המרצים (הארכיבישופים והקרדינלים של האקדמיה) נגד הציבור היהודי ותורותיו ואת זה יש לדרוש בתוקף.
בכל תולדות האנושות, לא היתה דת כה מושחתת וחשוכה כנצרות הפרוטסטנטית שמיסדה באמצעות שקרים גסים וסילופים את שדרוג מקורותינו ואת היהודיות, בהתאם למבני-החשיבה שלה.  בנצרות הקתולית, רק שדרגו את התנ"ך באמצעות סילופים ושקרים בקשר ליש"ו ומפעם לפעם משומדים כתבו כתבי-פלסתר נגד התורה שבעל-פה, אך הנצרות הפרוטסטנטית היתה הראשונה בעולם שהקימה ממסד כנסייתי במנזר האקדמי שלה וקראה לו "מדעי היהדות" ו"מדעי החברה והתרבות הישראלים", כדי להשמיץ באמצעות שקרים גסים, סילופים ובורות מכוונת את היהודיות ותורותינו, גם באמצעות שימוש במשומדים (ארכיבישופים וקרדינלים מהציונות והציונות הדתית – דוקטורים ופרופסורים, כולל רבניהם)  כ"אידיוטים שימושיים", כדי שיעשו עבורה את העבודה המלוכלכת והמושחתת הזו ולכן לא בכדי נקראת נצרות זו על-ידי גדולי המקובלים כ"מרכבת הטומאה".      
התנועה הפרוטסטנטית הציונית טענה, שהצורך בהקמת מדינה נוצרית ציונית נובע מהרצון להוכיח לאומות העולם שתנועה זו  מייצגת "עם נורמלי" שמקים לעצמו מדינה ככל העמים ואז האנטישמיות תסוף מהעולם, אך אלוקים ניפץ להם את המציאות על פניהם והוכיח להם שהקמת המדינה רק העלתה את רף האנטישמיות והשנאה ליהודים עשרות מונים, כך שלא רק חצי מיליארד מוסלמים התלכדו תוך שנאה עיוורת לעם היהודי, אלא גם האירופאים, כאשר ג'רמי קורבין גדול האנטישמים באירופה כמעט נבחר (בשנת תשע"ז) לראש ממשלת בריטניה ובאקדמיות שם "סטודנטים יהודים רבים מבקשים להסוות את זהותם היהודית ובמקרים מסויימים אף מפגינים עויינות נגד מדינת ישראל, כדי לזכות בחיבה. בתי-ספר ובתי-כנסת ומרכזים קהילתיים של יהודים, נדרשים להגן על עצמם עם מאבטחים חמושים" (שם).  
גדולי האנטישמים מסיתים, בעקבות העובדות הידועות, שכל פיגועי התופת והרצח שכיום הינם חובקי עולם מהפיליפינים בקצה המזרח עד ארה"ב בקצה המערב שהביאו את כל האנושות לפחד קיומי יומיומי, מקורו במדינה שהקימו הציונים, שבעקבות הקמתה פותחו נגדה לראשונה כל הטכניקות של הפיגועים והופצו ממנה לכל העולם.                   
מאמר זה נועד כאמור, לחשוף ולאבחן לאיזה מצב התדרדרו יהודים רבים בשוגג או מאונס, איבחון שהוא תנאי מוקדם  והכרחי לאלו שבאמת רוצים להחלץ ממערבולת נצרות טמאה ומשחיתה זו, כי "כל ישראל ערבים זה בזה" !

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *