בג״ץ וארגוני ׳החברה האזרחית׳ של הסדר העולמי החד״ש בשירות כל מי שאינו יהודי אזרח ישראל

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

ארגוני ׳החברה האזרחית׳ בשירות החמאס

 

פוסט של עו״ד עדי בן חור:

ארגוני החברה האזרחית בשירות החמאס –

פסק הדין שניתן היום בבג"ץ, בהתאם לו הותרה כניסת מטופלות הקרובות בדרגה ראשונה לבכירי החמאס לישראל בניגוד לעמדת המדינה, נעשה בין השאר בהשתתפות ארגון עדאלה כעותר. הארגון מופיע בימים אלו בפני ועדת זכויות האדם בז'נבה, כדי לדאוג שמדינת ישראל "תשלם על פשעי המלחמה שלה" בעזה, מול אותו ארגון חמאס, שנשות הבכירים בו יזכו לטיפול רפואי במדינת ישראל.

כאן המקום לציין כי לארגון עדאלה יש קשרים הדוקים וותיקים לפעילי טרור ולחמאס.

בשנת 2002 ייצג עדאלה את השיח' ראיד סלאח – ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית – לאחר ששר הפנים דאז, אלי ישי, אסר את יציאתו לסעודיה, כדי לקיים את מצוות העומרה.

שר הפנים התנגד ליציאתו על סמך חומרי חקירה של השב"כ, שהוצגו לבית המשפט, על-פיהם כוונתו של סלאח היא להיפגש עם גורמים העוינים את מדינת ישראל בסעודיה, שגם כך מוכרזת כמדינת אויב.

תגובת עדאלה לדברים בפני בית המשפט הייתה:

"אין בתגובה הסתמית והלא מפורטת של המשיב (=שר הפנים) בכדי לגבור על תצהירו המפורט של העותר שבו הוא מצהיר כי אין לו, כלל ועיקר, כוונה כלשהי להיפגש עם אישיות עוינת או עם אישיות פוליטית כלשהי במכה..

..הנימוק שהתגלה לאחר הגשת העתירה, היינו 'חשש למפגש עם גורמים עוינים' הגם שאין לו אחיזה במישור העובדתי, הוא חיזק את טיעוני העותרים (=סלאח ועדאלה) כי לא מדובר בפגיעה בביטחון המדינה המצדיקה הוצאת צו כזה והמגיעה לדרגת וודאות קרובה לוודאי".

הטענה של עדאלה הייתה, בקיצור, כי סלאח אמר שהוא לא מתכוון להיפגש עם החמאס ושאר מריעין בישין, אז צריך להאמין לו. מי שלא מאמין לו, פוגע בזכויות האדם שלו, בין השאר כפי שמופיעות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

כל מי שמכיר את עברו של סלאח, יודע כי אין קשר בין הדברים הללו למציאות.

בשנה שקדמה לאינתיפדת אלאקצא – באוקטובר 2000 – ובזמן שהאינתיפדה עצמה התחוללה, היה סלאח ראש עיריית אום אל-פאחם.

בין מסקנות וועדת אור שבדקה את מעורבותו של סלאח בפרוץ ההתקוממות האזרחית של ערבי ישראל הידועה כאינתיפדת אלאקצא, נקבע כי סלאח התסיס את הציבור הערבי באירועים שונים. בין השאר הוא טען כי אהוד ברק, ראש הממשלה דאז, מתכוון להחריב את אלאקצא ולבנות שם בית מקדש, ועל הערבים להגן על המקום בדמם.

הוא טען כי הכותל המערבי מהווה חלק מהותי מאלאקצא, וכל רמיזה כי "גרגר אחד מתוך" אבני הכותל המערבי שייך ל"יהודים", היא הכרזת מלחמה, שבגינה ערבי ישראל יהיו מוכנים לשפוך את דמם למול "היהודים".

הביטאון והארגון שבראשו הוא עומד – הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית – קרא לטהר את המדינה מ"יהודים".

ראיד סלאח הוא, אם כן, מסית ואנטישמי מוצהר, העומד בראש ארגון מסית ואנטישמי.

עדאלה – שנחשב לספינת הדגל של הקרן לישראל חדשה – אמור לדעת זאת היטב. העתירה של הארגון בשם סלאח הוגשה שנתיים לאחר פריצת מהומות אוקטובר 2000.

בשנת 2005 התגלתה הסיבה לכך שיציאתו של סלאח מהארץ נאסרה, לאחר שהוא הורשע, במסגרת עסקת טיעון, במגע עם סוכן זר והעברת כספים לארגון החמאס. הוא נדון ל – 42 חודשי מאסר. כלומר, בשנת 2002, עת עדאלה דאג ל"זכויות האדם" של סלאח, הוא היה מצוי בקשרים הדוקים עם החמאס. הקורא הנבון יסיק בעצמו מה ידע או לא ידע עדאלה על קשריו עם החמאס.

טרם הגשת העתירה של עדאלה ולאחריה, נחשפו קשרים שונים בין ראיד סלאח לחמאס. בדרשות שונות שהוא נשא ונושא באלאקצא – שם הוא ותומכיו קוראים לשחרור "פלסטין בדם ואש" – נערכות התרמות עבור החמאס. בשנת 2008 השב"כ סגר סניף של הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, והקפיא את חשבון הבנק של התנועה, בגלל חשד להעברת כספים לארגון החמאס ומגעים עם פעילי חמאס בעיר.

ארגון עדאלה – ספינת הדגל של הקרן לישראל חדשה – הוא ארגון שמגן בעקביות על אישים מסוגו של סלאח: אנטישמי, מסית, שמימן וממשיך בניסיונות המימון של החמאס, ארגון ניאו-נאצי הקורא להשמדת מדינת ישראל.

זאת אחת הסיבות שארגונים אלו, המעניקים לגיטימציה וסיוע משפטי, לעתים, לאנטישמים התומכים בהשמדת מדינת ישראל, מתנגדים לחוקים כגון חוק הלאום, והם מהווים את נייר הלקמוס על מנת לדעת את מידת נחיצותו. הם תומכים בזכויות האדם של אנטישמים המעבירים כספים לארגון כגון החמאס.

מכאן, שהם פועלים בניגוד לחוק, ותבוא השעה שהם יתנו על כך את הדין.

הנצחון היום בבג"ץ הוא תחילת הסוף עבור ארגונים אלו.

 

בג״ץ בשירות החמאס 


נעבור לכתבה במקור: News1:

בג"ץ פסל מניעת טיפול רפואי מקרובי פעילים בחמאס לצורך החזרת הנעדרים

המדינה חייבת לאפשר לקרובי משפחה מדרגה ראשונה של אנשי חמאס לקבל טיפול רפואי מציל חיים בישראל, וזאת למרות שהקבינט הביטחוני החליט למנוע טיפולים כאלו כחלק מהלחץ על החמאס במטרה שישיב נעדרים וגופות של חיילים. כך קובע (יום א', 26.8.18) שופט בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן.

 

"עמדה זו אינה יכולה לעמוד במבחן הביקורת השיפוטית על-פי אמות המידה שנקבעו בפסיקתנו", קובע פוגלמן. "על כף המאזניים ניצב ערך החיים במובנו הגרעיני והבסיסי ביותר. מניעתו של טיפול רפואי זמין מאדם כזה או הכבדה ממשית על אפשרות קבלתו באופן גורף בלא בחינה פרטנית, בנסיבות שבהן אין היתכנות מעשית לקבלתו בחו"ל, משמעה העמדת חייו של זה בסכנה ממשית… מטרתה של המניעה אינה נוגעת למבקש הכניסה ואינה נותנת משקל ראוי לגורלו ולהשפעת הסירוב על מצבו הבריאותי. מניעה זו אינה עולה בקנה אחד עם פסיקתנו".

פוגלמן מוסיף: "הגם שאין חולק כי ממשלת ישראל רשאית לנקוט את מירב האמצעים כדי לקדם את השבתם של שבויים ונעדרים ישראלים המוחזקים על-ידי ארגון החמאס; וכי מדובר בתכלית ראויה שיש לחתור ללא לאות להגשמתה – הרי שאין בכוחה של תכלית זו להצדיק הסדר השולל אפשרות לקבל טיפול רפואי מציל חיים בישראל מבן משפחה של איש חמאס. זאת, הגם שמן החולה עצמו לא נשקפת סכנה ולא מיוחסת לו כל פעילות אסורה. ההכרה בקדושת ערך חיי האדם מחייבת כי בקשה להיכנס לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי הומניטרי מציל חיים תיבחן באופן פרטני.

"לא ניתן לסרב לבקשה מסוג זה על בסיס גורף כשמדובר במי שלא נשקפת ממנו סכנה ביטחונית מבלי שנבחנו, בין היתר, מצבו הרפואי העדכני של מבקש הכניסה; החלופות הרפואיות האפקטיביות העומדות לרשותו; והשפעתו של חלוף הזמן – בין היתר עקב הידרשות לחלופה טיפולית רחוקה מישראל – על מצבו הרפואי. התעלמות מכל אלה וביסוס ההחלטה על פעילות אסורה של בן משפחה, שאין כל טענה כי החולה מעורב בה או מודע לה, מנוגדת למושכלות היסוד שבהן אנו מחויבים".

פוגלמן מסכם: "תכלית השו"ן [שבויים ונעדרים], על-אף חשיבותה הרבה שאינה שנויה במחלוקת, אינה יכולה להצדיק כל אמצעי באשר הוא. החלטת המשיבים בענייננו אינה נותנת משקל הולם לערך חיי אדם העומד על הפרק, כמו גם למכלול השיקולים שעליהם עמדנו ובכלל זה להיעדר מעורבות של החולה בפעילות אסורה מכל סוג שהוא. משכך, ההחלטה אינה מצויה במתחם הסבירות".

השופט יצחק עמית הסכים עם פוגלמן, ואף הטיל ספק באפקטיביות של המדיניות שנפסלה: "אשרי המאמין, וחוות הדעת של מתאם שו"ן (שבויים ונעדרים) בנושא לא הוסיפה נתונים של ממש. ככל שבעתיד אשתו/בתו/אחותו של אחד מבכירי חמאס תזדקק לטיפול רפואי, מן הסתם החמאס ידאג לממן עבורה את הטיפול בחו"ל (בירדן, מצרים, טורקיה, קטאר וכו') מבלי להזדקק לחסדיה של ישראל. רוצה לומר, כי גם בהיבט התועלתני, ספק רב אם יש בהחלטה כדי לקדם באופן אפקטיבי את המטרה של השבת השבויים והנעדרים".

השופט עופר גרוסקופף הסכים אף הוא ואמר: "האפשרות לעשות שימוש בחולה הזקוקה נואשות לטיפול רפואי מציל חיים, ואשר אין כל טענה כי היא עצמה מעורבת בפעילות נגד מדינת ישראל, כ'מנוף לחץ' אינה תואמת את ערכי מדינת ישראל, ואינה יכולה לעמוד מבחינה משפטית. לא כל שכן, כאשר מדובר במדיניות גורפת המופנית כלפי קבוצה המונה מספר לא ידוע של מטופלים במצב קריטי, אשר כל חטאם הוא היותם קרובי משפחה מדרגה ראשונה של אנשי חמאס, זוטרים כבכירים".

  בג"ץ 5693/18

האיחוד האירופאי הדיקטטורי מנסה להחיל את מערכת המשפט של הסדר העולמי החדש על ממשלת איטליה הריבונית החדשה

ד״ר רן ברץ: אין גוף עוין וחתרני שמזיק יותר למדינת ישראל כמו הקרן החדשה לישראל

ד״ר רן ברץ בתוכנית ״פגוש את העיתונות״

ד״ר רן ברץ: אין גוף עוין וחתרני שמזיק יותר למדינת ישראל כמו הקרן החדשה לישראל

‎Posted by ‎Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו‎ on‎ ראשון, 8 באפריל 2018

 


קריאה רלוונטית:

מקור הפוסט:

ארגוני החברה האזרחית בשירות החמאס – פסק הדין שניתן היום בבג"ץ, בהתאם לו הותרה כניסת מטופלות הקרובות בדרגה ראשונה לבכירי…

‎Posted by Adi Ben Hur Adv on‎ יום שני, 27 באוגוסט 2018

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *