April 18, 2023, 8:59 am

השקר הגדול של הדמוקרטים, הם נאצים

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

בואו אחשוף בפניכם עוד עדות לטובת פושע המלחמה קורט בכר מטעם הסייען קסטנר: ״ לא יכול להיות ספק שבכר נמנה עם אותם מנהיגי האס אס המועטים מאוד בעלי אומץ הלב להתנגד לתכנית ההשמדה של היהודים ולנסות להציל חיי אנוש. בהיותי במגע אישי עם בכר מיוני 1944 עד אפריל 1945 אני מבקש להדגיש, על בסיס ידיעה אישית, שקורט בכר עשה את כל אשר לאל ידו להציל בני אנוש חפים מפשע מהזעם העיוור של המנהיגים הנאצים. מעולם לא הטלתי ספק אף לרגע בכוונות הטובות של בכר.
אני מוסר הצהרה זאתי לא רק בשמי אלא בשם הסוכנות היהודית והקונגרס היהודי העולמי.
על החתום: רודולף קסטנר, פקיד הסוכנות היהודית בג׳נבה, לשעבר יו״ר ההסתדרות הציונית בהונגריה 1943-1945, נציג הג׳וינט בבודפשט. ״ (הצהרה בשבועה מהמדור האמריקאי לעדויות של הטרינבול הצבאי הבינלאומי בנירנברג)
הבנתם?
קורט בכר, פושע המלחמה הנאצי, שוחרר לא רק בשם קסטנר אלא בשם הסוכנות היהודית והקונגרס היהודי העולמי.

ועכשיו נעבור לגיסו של היינריך הימלר:
פול דיטר ויסלצני.
פושע נאצי בדרגת סרן האופטשטורמפיהרר של הס.ס. מעוזריו הבכירים של אייכמן וחברו האישי,
בנו של אייכמן 'דיטר הלמוט אייכמן' נקרא על שמו של ויסלצני בשביל לסמל את קרבתם.

דיטר אחראי על השמדתם של כ100 אלף מיהודי סלובקיה ואת הקהילה היהודית-ספרדית הגדולה ביוון-יהודי סלוניקי.
על היהודים אמר: "אנו רואים ביהודים סכנה מדבקת לציבור, עם חולה במחלה שאינה ניתנת לריפוי".

ויסליצני הוסגר לשלטונות צ'כוסלובקיה והועמד לדין באשמת פשעי מלחמה.
כאשר קסטנר שמע זאת, הוא מיד נחלץ לעזרתו וביקש מהאמריקאים שהם ישפטו אותו מאשר הסלובקים הצמאים לדמו:
"יהיה זה מתאים יותר שהתביעה נגדו תנוהל על ידי האמריקאים, שכן גרורותיה של גרמניה היו בעצמן מעורבות מדי במבצעים נגד היהודים. משום כך, יתכן ולא יוכלו לנהל משפט כזה, על כל ההתפתחויות האפשריות בו, באורח חסר פניות" (מוצג מס. 33 ת. פ. 124/53 בביה"ד המחוזי בירושלים).

להזכירכם, הבחור הקודם שנשפט על ידי האמריקאים ושוחרר היה קורט בכר,
מאמציו של קסטנר לא הועילו כמו אצל בכר ולצערו ב-4 במאי 1948 דיטר הוצא להורג בברטיסלאבה.

לאחר המלחמה קסטנר נחלץ לעזרתם להימלט מהדין ל4 פושעים נאצים: דיטר ויסליצני, הרמן קרומיי, האנס יוטנר וקורט בכר

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *