March 19, 2023, 8:37 am

כיצד התרסקו בנייני התאומים

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

מאין הטירוף?
למה השמאל לא מרשה לשלמה ארצי לסטות אפילו טיפה המנטרות שלהם?
למה חשוב ליועמ"שית למנוע מנתניהו לדבר על הרפורמה ומגלית ד.א. להסביר אותה?
ולמה קריטי שאנחנו לא נפסיק לרגע להשמיע את האמת, גם אם נראה לנו שזה לא משפיע?
מאין הטירוף?
למה השמאל מנע מאנשיו להגיע לנשיא וחלילה לשמוע את הצד השני?
למה התקשורת לא מדווחת על התומכים המרובים ברפורמה?
ולמה אסור לנו בשום אופן לפחד, וחייבים להמשיך להשמיע את קול האמת למרות הסיכונים?
תשובות כאן:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *