September 20, 2022, 1:24 pm

הסרגל והמחוגה

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/49995

מוסון כותב:

"בשורה תחתונה- לציבור הליברלי אין אתוס, אין פאתוס, אין 'סיפור יפה' גם אם מעוות את האמת במקצת, ואמנם בדמוקרטיה הישראלית זוהי כמיהת העם.

כיצד נראית החברה הליברלית? מהן הנורמות שלה? מהו אופייה? מהם ערכיה והישגיה? מדוע בכלל היא קיימת? לא לשם הוזלת יוקר המחייה, אלה מעצם היות האדם יצור יוצר וחושב שחירותו נחוצה לשורש קיומו. מהי הדרך הליברלית בסוגיות השונות? סיפוח ועידוד הגירה? מדינה דו לאומית? התנתקות מהשלטון המנוכר? על הליברלים לבחור כיוון וליצור פלטפורמה בה הכל יכירו גם בסוגיות הקשות. כדי לתפוס מקום לגיטימי בשיח הפוליטי על עתיד מדינת ישראל, חייב הזרם הליברלי ליישר קו עם זרמים מוצלחים אחרים, ולהציע מצע אידיאולוגי עקבי לצד הצדקה מוסרית לא מתנצלת".

(התמונה לא להמחשה)

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *