July 5, 2022, 10:09 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/48564/preview/1

אכן, הסוציאליזם לא היה זר לאדמת אמריקה, בראשית המאה ה-19 הקימו קומונות שיתופיות ברחבי המערב התיכון של אמריקה, הקומונה המפורסמת שבהם הייתה זו של ריצ'ארד אוון איש עסקים ממוצא וולשי אשר האמין בסיפוק תנאי מחייה ועבודה טובים עבור עובדיו אשר חיו יחדיו בקהילות סגורות ואוטונומיות.

לאחר מכן, הייתה את תנועת הפועלים האמריקנית, את ליגת הנשים האמריקניות, את התנועה הפופוליסטית, וכמובן את התנועה הפרוגרסיבית, כולן תנועות שקראו ל"צדק חברתי", אך הן לעולם לא התכחשו לעברן, ולערכים האמריקנים המכוננים את הרפובליקה, ובטח שבטח לא את הליברליזם המייסד לאורו פעלו כמסגרת נורמטיבית.

עתה, לאחר שבשנות השישים חדרו רעיונות הניאו-מרקסיזם לארה"ב, אנו רואים כי "הליברלים" הופכים יותר ויותר לא למי שאמונים על הליברליזם האמריקני אלא דווקא על הסוציאליזם-האירופאי, במובן מסוים הם ייבאו רעיונות זרים לאומה שהמציאה את החירות המודרנית והעניקו להם את השם 'ליברלים' בהיותם 'סוציאליסטים'.

התפתחויות מדאיגות אלה, קשורות בעובדה שבתפיסה הסוציאליסטית האירופאית המקום לחירות האזרח אינה מעוגנת בתפיסה מטאפיסית, אדרבא הסוציאליזם האירופי מתכחש לקיומו של אלוהים ומבקש להפוך את "המדינה" ל"אלוהים" החדש, למעשה – בסוציאליזם העבודה בשירות המדינה הופכת לאלוהים, בדיוק כמו שבדת הקתולית (החזקה יותר באירופה מאשר בארה"ב באופן היסטורי) האלוהים בחסות הכנסייה הוא מהות העבודה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *