April 30, 2022, 10:31 pm

כיצד התרסקו בנייני התאומים

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/47305

לאחר תקופה ממושכת קליינבאום שב לכובע ההיסטוריון ובוחן את התיאולוגיה הפוסט-נאצית החדשה של השמאל.

מנתח את הקשר בין הארכיטיפ של מרקס , פאולוס והיטלר, ומסביר איך הפכה השואה לסחורה של האליטות הגלובליות להשמדת ישראל.

""אם חטא עץ הדעת (של ספר בראשית) מוביל לכנסייה הקתולית, והקניין (של ג'ון לוק) מוביל לפוליטבירו, כתופעות שעברו אינדוקציה ופטישיזציה ושההתמקדות בהן (שנבעה כמובן מצורך לשנות את טבע האדם ולשלוט בו) הניעה את המבנים החדשים, עתה כמובן זה 1. עצם היותנו בני אדם! 2. עצם היותנו מתאגדים במסגרות לאומיות (ואל נשכח את הציונות במיוחד!) המאפשרים את רצח-העם, באשר הוא רצח-עם, והם יעברו מן העולם – ולעזאזל מי היו הגרמנים ומי היו והיהודים – הם פשוט סימולקרה פוליטית נוחה…

בפועל, מדובר ב"גיאומטריה אוקלידית של אושוויץ", שמובילה מאושוויץ לקנינסברג, והרחק מלונדון או ירושלים, שנועדה לנטרל את מצפונכם האישי כסובייקט חופשי (מה מצפונכם הרי שווה אם בכל אחד מכם חבוי היטלר קטן?) ולנטרל רגש לאומי וקהילתי בריא (כי מה שווה מדינה הממבוססת על התאגדות אייכמנים קטנים?) ולהמליך מעליו את המיתוס חודר הכליות והלב של בירקנאו המקונן בכולנו, עד לשלום הנצחי של קאנט…

אכן, בצורה חולנית, זה ייעשה באמצעות הפנמה עמוקה של הנאציזם והתקתו לכל בני האדם על בסיס ארכיטקטורת אשמה קתולית – שתיצור את מדינת-העל החדשה".

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *