March 17, 2022, 7:00 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/46389

קליינבאום כותב:

"עדיפה הגמוניה עולמית אמריקנית על הגמוניה רוסית, או סינית משום שהערכים האמריקנים נעלים בהרבה על אלה של האחרים.

אך הגמוניה אמריקנית צריכה לבוא גם מתוך אחריות של יושר וכנות – גם כשהאמת על עצמנו כאמריקנים או כידידי אמריקה כואבת.

זו בדיוק אותה נכונות לפשפש במעשנו (לא בצורה סדיסטית כמו שהשמאל המרקסיסטי מבקש) אלא באמצעות מבט כנה במראה שעושה את אמריקה אומת החופשיים וארץ האמיצים".

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *