השתולה מ׳ועדת היתרים׳

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

(״השתולה״ מ״ועדת היתרים״ ) -חלק אבדיקת חדשות: חברת ״ועדת היתרים״ נורית ישראלי המתנגדת הראשית למימון נתנייהו, נשלחה ב1991 לקרן וקסנר על ידי איש הקרן החדשה שופט בית המשפט העליון יצחק זמיר ודורית בייניש ״-מייצגת בעמדתה, את עמדת הקרנות הפועלות להפלת נתנייהו״ .חשוב לקרוא :השופט העליון יצחק זמיר לא גילה מעולם כי היה ״איש הנהלת הקרן החדשה״ כשישב בעתירות הקרן החדשה בבג״צ או בוועדות מינויים ממשלתיות רגישות בהן מונו אנשי הקרן החדשה/ קרן וקסנר שנבחרו על ידו .א. לראשונה אנו חושפים קשר ברור להפלת נתניהו תוך שיתוף פעולה סמוי של אנשי ״הקרן החדשה״ ואנשי קרן וקסנר״ בחסות שופט בית המשפט העליון השופט יצחק זמיר .זאת כשהתגלה על ידינו כי היועץ המשפטי לממשלה והשופט העליון יצחק זמיר היה איש הקרן החדשה כבר בסוף שנות ה80 , ובמקביל גם יו״ר ועדת הבחירה של קרן וקסנר.איש הקרן החדשה בוחר את אשת קרן וקסנר. בשנת 1991 השופט יצחק זמיר איש הקרן החדשה שלח את נורית ישראלי ״מוועדת היתרים״ שהיא המתנגדת העיקרית לסיוע לנתנייהו, לקרן וקסנר, בה היה במקביל יו״״ר ועדת הבחירה .ניטרליות בית המשפט העליון ושופטיו הופרה .השופט העליון יצחק זמיר לא גילה מעולם שהיה ״חבר הנהלת הקרן החדשה״ ומסתבר שניטרליות בית המשפט העליון לא נשמרה במשך שנים לאורך פעילותו של השופט העליון יצחק זמיר .גם בהרכבי עתירות בהן הייתה הקרן החדשה צד לבג״צים , וגם במינוי וועדות מינויים ממשלתיות רגישות בהן נבחרו ומונו מקורבים לקרן החדשה וקרן וקסנר כשהשופט יצחק זמיר נתגלה כלא ניטרלי ומקדם את אנשי קרן וקסנר והקרן החדשה על פני אחרים .מודל בחירת ״ועדת היתרים״ -נורית ישראלי .למעשה מונו בדיעבד אנשי הקרן החדשה וקרן וקסנר עם אג’נדת הקרנות להפלת נתנייהו, כשאיש לא ידע את מסכת הקשרים בין הממנים לממונים .לוח זמנים :נורית ישראלי בוגרת מחזור 2 בקרן וקסנר .א. נבחרה על ידי השופט העליון יצחק זמיר איש הקרן החדשה ויו״ר ועדת בחירה קרן וקסנר .ב. הומלצה על ידי השופטת נורית בייניש, שותפתו של היועץ המשפטי יצחק זמיר לפרשת קו 300 ( נגיע לפרשה – לטענתנו פגעו בשב”כ .ג. בהמשך דרכה של נורית ישראלי השופט זמיר מינה אותה ואת מחליפה לוועדות שונות לקיים לכאורה את אג’נדת הקרן החדשה קרן וקסנר .ד. הייתה המתנגדת העיקרית למימון הגנת ראש הממשלה בוועדת היתרים ״.ה. שי ניצן הוא בן טיפוחיה של דורית בייניש שותפתו לקו 300של השופט יצחק זמיר של ואמור להכיר את הרקע של יצחק זמיר, דורית בייניש, נורית ישראלי, ואת קשריהם ואת האגנדה הסמויה לטענתינושל נורית ישראלי .בפועל : אנשי הקרן החדשה וקרן וקסנר שולטים בכל מינוים במשרד מבקר המדינה – שם התחילו כל חקירות נתנייהו ב20 השנים האחרונות.חומרי קרן וקסנר וארכיון הקרן החדשה בידינו. כל החומר הושג ממסמכי קרן וקסנר והקרן החדשה שאיתרנו בארכיונים שונים, ולכן כל המידע מדוייק ואיש לא חולק עליו .אם משהו חושב שאני טועה הוא מוזמן להגיב או לצלצל אלי היום נפנה לשב״כ / ליועץ המשפטי לממשלה , ולמבקר. במדינה לחקור את הקשר המסתמן שבו אנשי 2 קרנות זרות מחו״ל פועלים כבר 22 שנים להפלת ראשי ממשלה בעיקר מהימין בישראל מבלי שאיש לא זיהה את הקשר והאגנדה המשותפת בין הממנים לחברי וועדות .שתפו !! שתפו !! שתפו חכו לחלק ב של ״המושתלים מוועדת היתרים״ חלק באבי זלינגר.

Posted by ‎מוציאים את הקרן החדשה מישראל.‎ on Tuesday, June 25, 2019

מוציאים את הקרן החדשה מישראל.

(״השתולה״ מ״ועדת היתרים״ ) – חלק א בדיקת חדשות:

בדיקת חדשות: חברת ״ועדת היתרים״ נורית ישראלי המתנגדת הראשית למימון נתנייהו, נשלחה ב1991 לקרן וקסנר על ידי איש הקרן החדשה שופט בית המשפט העליון יצחק זמיר ודורית בייניש״-מייצגת בעמדתה, את עמדת הקרנות הפועלות להפלת נתנייהו״.


חשוב לקרוא:

השופט העליון יצחק זמיר לא גילה מעולם כי היה ״איש הנהלת הקרן החדשה״ כשישב בעתירות הקרן החדשה בבג״צ או בוועדות מינויים ממשלתיות רגישות בהן מונו אנשי הקרן החדשה/ קרן וקסנר שנבחרו על ידו .

לראשונה אנו חושפים קשר ברור להפלת נתניהו תוך שיתוף פעולה סמוי של אנשי ״הקרן החדשה״ ואנשי קרן וקסנר״ בחסות שופט בית המשפט העליון השופט יצחק זמיר .

זאת כשהתגלה על ידינו כי היועץ המשפטי לממשלה והשופט העליון יצחק זמיר היה איש הקרן החדשה כבר בסוף שנות ה80 , ובמקביל גם יו״ר ועדת הבחירה של קרן וקסנר.

איש הקרן החדשה בוחר את אשת קרן וקסנר.

בשנת 1991 השופט יצחק זמיר איש הקרן החדשה שלח את נורית ישראלי ״מוועדת היתרים״ שהיא המתנגדת העיקרית לסיוע לנתנייהו, לקרן וקסנר, בה היה במקביל יו״״ר ועדת הבחירה.

ניטרליות בית המשפט העליון ושופטיו הופרה .

השופט העליון יצחק זמיר לא גילה מעולם שהיה ״חבר הנהלת הקרן החדשה״ ומסתבר שניטרליות בית המשפט העליון לא נשמרה במשך שנים לאורך פעילותו של השופט העליון יצחק זמיר.

גם בהרכבי עתירות בהן הייתה הקרן החדשה צד לבג״צים , וגם במינוי וועדות מינויים ממשלתיות רגישות בהן נבחרו ומונו מקורבים לקרן החדשה וקרן וקסנר כשהשופט יצחק זמיר נתגלה כלא ניטרלי ומקדם את אנשי קרן וקסנר והקרן החדשה על פני אחרים.

מודל בחירת ״ועדת היתרים״ -נורית ישראלי.

למעשה מונו בדיעבד אנשי הקרן החדשה וקרן וקסנר עם אג’נדת הקרנות להפלת נתנייהו, כשאיש לא ידע את מסכת הקשרים בין הממנים לממונים.


לוח זמנים :
נורית ישראלי בוגרת מחזור 2 בקרן וקסנר .

א. נבחרה על ידי השופט העליון יצחק זמיר איש הקרן החדשה ויו״ר ועדת בחירה קרן וקסנר .

ב. הומלצה על ידי השופטת נורית בייניש, שותפתו של היועץ המשפטי יצחק זמיר לפרשת קו 300 ( נגיע לפרשה – לטענתנו פגעו בשב”כ .

ג. בהמשך דרכה של נורית ישראלי השופט זמיר מינה אותה ואת מחליפה לוועדות שונות לקיים לכאורה את אג’נדת הקרן החדשה קרן וקסנר .

ד. הייתה המתנגדת העיקרית למימון הגנת ראש הממשלה בוועדת היתרים ״.

ה. שי ניצן הוא בן טיפוחיה של דורית בייניש שותפתו לקו 300של השופט יצחק זמיר של ואמור להכיר את הרקע של יצחק זמיר, דורית בייניש, נורית ישראלי, ואת קשריהם ואת האגנדה הסמויה לטענתינושל נורית ישראלי .

בפועל : אנשי הקרן החדשה וקרן וקסנר שולטים בכל מינוים במשרד מבקר המדינה – שם התחילו כל חקירות נתנייהו ב20 השנים האחרונות.

חומרי קרן וקסנר וארכיון הקרן החדשה בידינו. 
כל החומר הושג ממסמכי קרן וקסנר והקרן החדשה שאיתרנו בארכיונים שונים, ולכן כל המידע מדוייק ואיש לא חולק עליו .
אם משהו חושב שאני טועה הוא מוזמן להגיב או לצלצל אלי
היום נפנה לשב״כ / ליועץ המשפטי לממשלה , ולמבקר. במדינה לחקור את הקשר המסתמן שבו אנשי 2 קרנות זרות מחו״ל פועלים כבר 22 שנים להפלת ראשי ממשלה בעיקר מהימין בישראל מבלי שאיש לא זיהה את הקשר והאגנדה המשותפת בין הממנים לחברי וועדות .

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

2 תגובות

  1. אדי 2019-07-05

    חייבים לצאת לרחוב, שהממשלה תקים ועדת חקירה , לפנות למדטרה ולעשות רעש עצום בגלי ישראל וערוץ 20 ! אם תצליחו גם בערוצים אחרים. תבורכו מן השמיים.
    בכל מקרה חייבים להשאיר את זה בתודעה הציבורית
    לא לוותר!!! לא לתתלהדתיק!

  2. יוסי כריסי 2019-09-30

    חייבים דחוף ככול האפשר התלונן נגד כל המעורבים כולל שופטי בימש העליון .לחייב את רשתות התקשורת להפיץ זאת .כבר אחרי החג אני פונה לעורך דין על מנת שאקבל יעוץ מה עושים בנדון .למעשה אין מה לפנות למשטרת ישראל.כנראה גם היא נגועה בשחיתות הזאת.יש מישהו שיכול ליעץ ולהכווין?