פרויקט האחדת חוקי מדינת ישראל עם חוקי האיחוד האירופי – הקולוניאליזם המשפטי שלא סיפרו לכם עליו

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

פרויקט האחדת חוקי מדינת ישראל עם חוקי האיחוד האירופי; משהו על הקולוניאליזם המשפטי שלא סיפרו לכם עליו

החל משנת 2005 מתקיימים סדרה של פרויקטים בשם "תאומות" (Twinning) במדינת ישראל, בניהול ובתיאום עם האיחוד האירופי.

פרויקטים אלו מתקיימים בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה, הכלכלה, החקלאות, הלמ"ס, וגורמים ממשלתיים שונים במדינת ישראל.

בעוד הפרסומים בעברית בנוגע למהות הפרויקטים הנ"ל מגדירים אותם כ"שיתוף פעולה בין האיחוד האירופי למדינת ישראל", הפרסומים של האיחוד באנגלית מגדירים את פרויקט Twinning כך:

"פרויקט Twinning היא יוזמה של האיחוד האירופי, שמטרתו לעזור למדינות לרכוש את את הכלים והניסיון הנדרשים כדי לאמץ, ליישם ולאכוף את החקיקה של האיחוד האירופי".

משמע שמטרת פרויקט Twinning הוא להביא מדינות שונות להכפפה לאיחוד האירופי ולחוקיו, באופן חד סטרי, בו האיחוד משפיע על החקיקה הפנימית של אותן מדינות, אך לא מושפע מן החקיקה של אותן מדינות.

סוג של קולוניאליזם משפטי.

כך לדוגמה בדו"ח משותף לממשלת גרמניה והמשרד הישראלי לאיכות הסביבה, מצוינים 'הישגי שיתוף פעולה' זה:

"הושקה התכנית לקראת המעבר שתוביל לרגולציה סביבתית פרוגרסיבית של התעשייה בישראל, בהובלת המשרד לאיכות הסביבה. התכנית תוביל לרפורמה מקיפה ביחסים בין הציבור, התעשייה והסביבה..".

מעבר להשפעה הנרחבת על המדיניות הישראלית מצד ממשלת גרמניה בתכנית זאת, יש לציין כי התכנית היא בעלת השלכות כלכליות נרחבות.

בהקשר זה ראוי להיזכר בהתנגדות הארגונים הירוקים ל"תעשייה" של כריית הגז בישראל, על מנת להבין כי "עזרה" זאת מצד ממשלת גרמניה בענייניה של מדינת ישראל נושאת מחיר כלכלי כבד, שהיא בעלת פוטנציאל לפגיעה באזרח הפשוט כמו במדינה. התנגדות "הירוקים" הישראליים – בסיוע "עזרה" גרמנית בפרויקט "תאומות" – עלתה למשלם המסים הישראלי מיליארדי שקלים מיותרים, ומהווה התערבות ישירה של ממשלת גרמניה במדיניות הכלכלית של מדינת ישראל.

אולם ההשפעה הבולטת של תכנית "תאומות" היא בתחום אפרורי, לכאורה – תחום הסטטיסטיקה.

בשנים 2013-2014 החל הלמ"ס הישראלי לשתף פעולה עם הלמ"ס של דנמרק, במסגרת פרויקט "תאומות" של האיחוד.

המטרה הייתה ליצור האחדה של צורות החישוב בהתאם לקני המידה של האיחוד האירופי.

האיחוד שב "לעזור" למדינת ישראל.

האחדה זאת היא בעלת השפעה ממשית על מדיניות הממשלה. כך למשל, נערכו דיונים מקיפים על שיטות החישוב של הביטוח הלאומי בנוגע לעוני. המגמה של חלק מן המשתתפים הייתה להרחיב את הגדרת העוני.

אחת הדוברות בכנס "תאומות" בשנת 2014 הייתה יפית אלפנדרי, הממונה על מעמד האישה בלמ"ס הישראלי.

את גישתה של אלפנדרי לסוגיית העוני ניתן למצוא במאמרה, שיצא בפרסום רשמי של הלמ"ס באוגוסט 2005, תחת הכותרת "מדידת עוני מוחלט בישראל".

במאמר זה מציגה אפלנדרי צורת ניתוח חדשה להגדרת העוני, כאשר היא מתייחסת, בין השאר, ל"חיסרון היחסי.. שיש לעניים על מוצרי בני קיימא.. במיוחד בולט ההבדל באחוזי הבעלות על מדיח כלים ומנוי לאינטרנט..".

אלפנדרי אף קושרת את סוגיית העוני לסוגיית "אי-השוויון", כאילו מדובר במוסכמה מקובלת. יוער כי לא מדובר במוסכמה מקובלת. עד כה הניסיון הוכיח כי הדרך היחידה לצמצם את "אי-השוויון" היא להפוך את כלל אזרחי אותה מדינה לעניים.

מקרה ונצואלה היא דוגמה טובה לכך. קרי, דו"ח של לשכת הלמ"ס שעוסק בעוני ואי-שוויון באותה נשימה, מדבר בשתי שפות למעשה. הוא מקדם את העוני בזמן שהוא נלחם בו.

שיטת המדידה של אלפנדרי, המתייחסת גם ל"אחוזי בעלות על מדיח כלים ומנוי לאינטרנט", מובילה להגדרת יותר אנשים כעניים מהגדרת הביטוח הלאומי. הגדרות אלו תואמות את גישת האיחוד האירופי בעל הגישה הסוציאליסטית, שהספיקה לרסק כמה וכמה מדינות.

בהשוואה בין שיטת החישוב של אלפנדרי לביטוח הלאומי, מוצאת אלפנדרי 100,000 משפחות עניות יותר מהביטוח הלאומי, ו – 300,000 עניים יותר מאשר הביטוח הלאומי.

להגדרות הללו יש תוצאות ממשיות – חבר כנסת המעוניין לקדם מדיניות קפיטליסטית של ומדיניות של שוק חופשי, יקבל לידיו דו"ח בוועדת הרווחה על גידול העוני בישראל מאת הלמ"ס, דו"ח שהוכן בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי.

ספק אם הוא ישים לב לעובדה כי אחד המדדים הללו ל"עוני" הוא היעדר "מנוי לאינטרנט". התוצאה תהיה שהוא יהיה מעוניין להקטין את מספר העניים בישראל, יגדיל את ההוצאה הציבורית, ויישם מדיניות סוציאליסטית המנוגדת להשקפתו ולהבטחותיו לציבור הבוחרים שלו, כל זאת על סמך נתונים מבוססי אג'נדה.

שיטות חישוב אלו של האיחוד נועדו להשפיע על החקיקה הישראלית ע"י סדרה של פקידים בלתי ממונים, שינחילו את השקפות עולמם ה"מקצועית", באמצעות פרויקט "תאומות", שמטרתו לקדם, ליישם ולאכוף את החקיקה של האיחוד האירופי במדינת ישראל.

גורמים במדינת ישראל מכנים זאת "עזרה".

אזרחי מדינת ישראל אפילו לא ידעו שעוזרים להם. עכשיו הם יודעים

 


קישור פרוייקט Twinning של האיחוד האירופי

פרוייקט Twinning בישראל

מקור הפוסט:

 

פרויקט האחדת חוקי מדינת ישראל עם חוקי האיחוד האירופי; משהו על הקולוניאליזם המשפטי שלא סיפרו לכם עליו – החל משנת 2005…

‎Posted by Adi Ben Hur Adv on‎ שישי, 13 ביולי 2018

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *