חוק הלאום-מה אתם באמת יודעים עליו?

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

נתחיל קודם כל עם המושג עצמו מה מקורו היכן המציאו אותו ואת מי הוא משרת.

לאומיות – מושג שהומצא, כדי לבטא את הנ"ל (ראה במילון אבן שושן, ע' לאומיות) כדי לאשש את האידיאולוגיה הפרוטס' הלאומית הסינטטית בו קיים שויון בין העמים, על בסיס צר של ארץ ושפה שגם ניתן להמציא אותה.  יש לשייך מושג זה יותר לנצרות הלותרנית שהדגישה את חשיבות הקבוצה [ה"קומונות" השיתופיות שבהם חיו תלמידי "אותו האיש" ואת "העם" (Volk)] מאשר לנצרות הקלוויניסטית, כי קלוין שם את האדם ואת היחיד במרכז מרחב ההויה האנושית והוא הדגיש יותר את המשותף האוניברסלי, היינו, הכללי לכלל האנושות – ווליוס (ערכים), אתיות (מידות), רכושנות וקרייריזם. מסיבה זו השתייכו משומדים רבים בגרמניה לקלווניזם, אשר בו תלו המשומדים את תקוותם שיגרום לביטול התנגדות העם הגרמני לשילובם ויקל על נישואי התערובת, ללא הבסיס הלאומי.

עד כאן המושג בואו נמשיך קדימה ונראה את מי הוא משרת.

הלאומיות הציונית –  מושג הציונות הומצא באמצעות עיוות המושג "ציון". הציונות נולדה על-ידי הנצרות הרפורמית-פרוטסטנטית לראשונה באנגליה ובגרמניה בסוף המאה ה- 18 למניינם על ידי הנוצרים הפרוטסטנטים, מתוך הקשר הבלעדי שלהם לתנ"ך [ושלילת הקנון הנוצרי הקתולי], המנבא על שובם של היהודים לארץ ישראל באחרית הימים באמצעות קבוץ הגלויות, הקמת בית-המקדש ומלכות ישראל, שלפי אמונתם יכשירו את ביאת משיח השקר שלהם.
לפי אמונת ההבל שלהם, זה יהיה רק לאחר שהיהודים יקבלו על עצמם את מבני-החשיבה הנוצריים הנ"ל, כדי לאפשר את נחיתתו של יש"ו ימ"ש על הארץ  [לכן לותר סבר, שכדי שכל יושבי תבל יווכחו בנחיתתו הפיזית, העולם חייב להיות שטוח (וכך גם סבר רנה דקארט – אבי הפילוסופיה המודרנית) ולא עגול ולכן לותר השמיץ את קופרניקוס שכתב שמבנה העולם הוא כדורי הסובב סביב השמש וכינהו "שוטה שיצא נגד כתבי הקודש" (סיימון סינג, המפץ הגדול", עמ' 53, 2008, הוצ' ספרי חמד)] ושלדידם אמור לגאול את העולם ואם היהודים לא יקבלו על עצמם את הנצרות הרפורמית, על-פי המסורת האוונגליסטית הם יושמדו (בספרים "לפני היות הציונות", בפרק "רעיון שיבת ציון במחשבה הפרוטסטנטית באנגליה בשנים 1790-1840", עמ' 147  ו"במלחמת הלוחות" עמ' 25, י. שביט ומ. ערן, הוצ' "עם עובד", 2003.  התערוכה ב"ספרייה הלאומית" בירושלים בשנת תשע"ג – על מאמצי הקונסולים האמריקאים הפרוטסטנטיים בארצנו לעודד יהודים להתנחל).

הנוצרים הציוניים לא הסתפקו בתעמולה נוצרית כדי לגרום לקיבוץ-גלויות יהודי ודירבונם להקים מלכות ישראל שבראשה יעמוד משיח-שקר, אלא הם גם התנחלו בעצמם בארצנו ויצרו את מושבות ה"טמפלרים" (המקדשים). מושבות אלו נבנו על-ידי גרמנים ממסדר צלב-מלטה של "הבונים החופשים". הם גם יזמו תכנית של הקמת "מקדש" (טמפל) בהר הבית, ששם יתקיימו רק תיפלות שויוניות לכל בני הדתות, על-פי מבנה-החשיבה הפרוטסטנטי של השויון, כפי שכתב (ב- 1927 למניינם)   פ. מ. בן-צבי –  ,,לפני כארבעים שנה (ב- 20.6.1887 למניינם) בחודש שבט בערך, עודני זוכר את היום בו הודיע אחד מנכבדי בריטניה צ. ו. מייטר, חבר הלשכה "מצפה" אשר ל"הבונים החופשים" בלונדון, שבאספת חברים יודיע, כי לכבוד חג מלאות חמשים שנה מעת עלות המלכה וויקטוריה על כסא מלכותה (למניינם 20.6.1837), יבנה בית מקדש ל"תפלה" לכל בני הדתות השונות במקום – או למצער קרוב למקום – אשר בו עמד בית המקדש שבנה המלך שלמה בירושלים.  אבן-פנה לבנין הגדול הזה תונח ותוקדש למטרתה על-ידי הנסיך (הפרוטסטנטי-אוונגליסטי מ"הבונים החופשים" ) מואלס, יורש העצר של בריטניה ואחרי כן ישלחו צירים מיוחדים לכל קצוי הארץ, לאסוף כסף ההוצאות הדרושות לבנין הזה ובהתאספו יחלו במלאכת הבנין  (א. גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, "גנזי ירושלים" עמ' כד, מתוך הספר "גנזי אר"ץ", תוכנת "אוצר החכמה").

תנועה נוצרית-ציונית זו אומצה בכל ליבם על ידי היהודו-נוצרים התת-תרבותיים, שהפכו גם הם לציוניים. כמובן שמשומדים אלו התחייבו למרוד בצו היהודי, שהשביע הקב"ה את ישראל שלא לעלות בחומה ולא למרוד בגויים [מסכת כתובות (קיא.)].על תיק השדרוג בתנועה הציונית באמצעות סילופים, שקרים ובורות מכוונת, כדי להתאים את יסודות דת זו לתנ"ך ולתורה שבעל-פה, מונתה התנועה הציונות-הדתית, העמלה כבר למעלה ממאה שנים "להוכיח" שאישי התנ"ך, התנאים, האמוראים וכו' למעשה חיו על-פי היסודות של נצרות זו ולכן כך הם לומדים את כל המקורות, על בסיס יסודות הנצרות הנ"ל, כפי שהסביר מי שמכונה בציונות הדתית הרב קלנר שהיה מאד מקורב לצ. י. קוק ולכן "דייניהם" ו"רבניהם" אף שלעיתים הם מגלים בקיאות במקורות, אך זה אינו לימוד תורה ובכל רגע שהם מקדישים ללימוד מקורותינו הם עוברים על עבירה של לימוד מינות וכבר מרן הרב ש"ך הסביר באחת מאיגרותיו, ש"מרכז הרב" כלל אינה ישיבה, ומסיבה זו הוציא ראש מוסד פרוטסטנטי זה שהיה גם הרה"ר את ספרי מרן "אבי עזרי", ועל כך שמח מרן, שספריו נגאלו ממקום זה.

"הציונות הדתית" עמלה קשה כדי לגייס כשלושים שקרים ועוד סילופים כדי "להוכיח" כביכול שהשבועות שהושבע עם ישראל אינן תקפות, ולכן חייבים להצמד לציונות הנוצרית הנ"ל.

עכשיו בוא נחזור לביבי…

 

רה"מ בנימין נתניהו נשמע בסרטון בהכריזו בכנס גדול של האוונגליסטים שהתקיים בארה"ב (בחסות אייפא"ק) בשנת תשע"א (2011 למניינם) –  "אויבינו חושבים שאתם זה אנחנו (הציוניים), ושאנחנו זה אתם. אתם יודעים מה ? הם צודקים".
בנימין נתניהו לא זיהה את מדינת ישראל והציונים כנוצרים פרוטסטנטים מתוך חנופה פוליטית בלבד, שגם זה חמור לכשעצמו, אלא אכן קבע עובדה קיימת, ביודעו שאין צורך להחניף לאוונגליסטים כדי שהם ימשיכו להזרים מאות מיליוני דולרים למכוני "ההסדר" ולהתנחלויות, כיוון שהזרמה כספית זו שייכת לעיקרי אמונתם הנוצרית-אוונגליסטית שיש לזרז את קיבוץ הגלויות וביסוס מלכות "ישראל", כדי לגרום להופעתו וחזרתו של יש"ו (ימח שמו וזכרו).
רה"מ נתניהו גם הורה לאשר 10 מליון ש"ח לביסוס התנועה היהודו-נוצרית הרפורמית-פרוטסטנטית בארצנו [גם הנשיא       ראובן ריבלין זיהה תנועה זו כנוצרית-פרוטסטנטית ("באהבה ואמונה", כ"ו סיון תשע"ו, עמ' 8)].  אשתו השניה של נתניהו היתה נוצרית שעברה גיור פיקטיבי, באמצעות קונסרבטיבי המתחזה לאורטודוקסי ובעקבותיו גם בנו חי עם גויה.

ולסיכום.

הציונות שונה משאר האידיאולוגיות הלאומיות (שלא גרסו כתפיסה הציונית, את הצורך בהשמדת רובו של העם), בכך שהיא הפנימה את האנטישמיות הקיצונית, וראשיה [מכס נורדאו, ארתור רופין ובעקבותיהם שאר ראשי הציונות] פיתחו את "תיאוריית הגזע" האנטישמית לשם יצירת "פתרון ראשוני" לעם היהודי. הנאצים בתחילה אימצו תיאוריה זו, אך בסופו של דבר הם שיכללוה וניסחו עבור העם היהודי את "הפתרון הסופי".
גם בשנת תרצ"ג, כאשר היטלר עלה לשלטון, נסע רופין לברלין להנס גונטר, שכתב על "מדע הגזע הגרמני", כדי לייעץ לו בנושא "תיאוריית הגזע" [שלל מקורות וציטוטים על כך הובאו בספר "הציונות והמושבות", המופיע במספר אתרים, כגון "סקופ", "אזמרך בלאמים" (בערך "מסמכים") ועוד ובספריות אוניברסיטאיות.].  הרב עמיאל, נשיא תנועת המזרחי האשים בשנת תרצ"ז בנאומו בועידת המזרחי את הציונות הדתית, בתפיסה נאצית והיטלריסטית בשלב שהנאציזם עדיין גרס רק את "הפתרון הראשוני", כפי שפיתחו ראשי הציונות. הוא אף קבע – „הלאומיות, לפי רוח הגויים, שביסמארק הניח את אבן הפינה שלה והיטלר חגג את חנוכת הבית שלה, לאומיות שכולה עבודה זרה, האם את זו נדמה לדת ישראל ? זה כבר מראה על שיבוש הדעות ועל עירבוביא במחנינו“ ["הבעיות הרוחניות בציונות", עמ' מ', הוצ' תנועת המזרחי, ת"א, תרצ"ז].

ואיך כל זה מתחבר לסדר עולמי חדש…תעקבו…

https://www.facebook.com/groups/299592993721761/

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *