כיצד הרסה ופוררה האקדמיה הישראלית הפרוטסטנטית את "החברה הישראלית".

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

לנוכח מאמרנו זה, יש בידינו כעת את הכלים האינפורמטיביים להבין, כיצד הרסה ופוררה האקדמיה הישראלית הפרוטסטנטית את "החברה הישראלית", באמצעות עיצוב פרוטסטנטי של שלושת הרשויות הנוצריות השולטות בארץ ישראל 

 

המחוקקת, השופטת והמבצעת ובכללם משרד החינוך, לא רק הרס ברמה היהודית של העדר צלם האלוקים, אלא שכעת ניתן להבין, כיצד האקדמיה הישראלית גם גרמה להרס צלם האנוש הבסיסי של כלל "החברה הישראלית", תוך דרדורה גם לרמה תת-בהמית.
החורבן וההתפוררות של החברה הישראלית מתבטאת בכל המישורים, אך נתרכז
כדוגמא רק במישור האלימות, אותה ניתן לחלק לחמישה מימדים ונראה כיצד הם נובעים ישירות ממבני-החשיבה הנוצריים האקדמיים ומושגיהם:
המימד הראשון –
אירגוני פשע רבים השולחים את זרועותיהם לתוך מוקדי ההון והשלטון. בתשע"ג ארעו 200 רציחות ומתוכן עשרות נשים על ידי בעליהן.    
המימד השני
  בכל "בית ספר" קיימת  אצל כמעט כל התלמידים התמכרות לאלכוהוליזם ובכל "בית ספר" מעשנים סמים (ע"פ עדות המטפלים בנושא זה).ב- 21.1.14  למניינם, דיווחה רחל ארזי-שיף ממשרד הרווחה בדיון שנערך ב"ועדה לזכויות הילד" בכנסת, שאשתקד הופנו ל"שרות מבחן" 16 אלף נערים שביצעו 24 אלף עבירות פליליות ובשנת תשע"ד בלבד, היו 6 רציחות ונסיונות לרצח על ידי נערים. כעשרת אלפים בני נוער מצטרפים מידי שנה בקביעות למעגל הפשע והופכים לפושעים, החל מגיל 10 (כך פרסם, מפכ"ל המשטרה דאז, י. דנינו).
המימד השלישי –
בתי הסוהר מלאים עד אפס מקום, עד שמתקבל הרושם שמי שמחוץ לכלא, זה רק משום שעדיין לא נחשפו פשעיו. גם בתי הסוהר לקטינים מלא עד אפס מקום.
המימד הרביעי –
87% מהתלמידים בשנת תשע"ה דיווחו שהותקפו על ידי חבריהם ובשנת תשע"ה הוחמרה האלימות לכדי 90% .  נרשמו 160 אלף שעות העדרות של תלמידים מבית הספר, מחשש לאלימות ונידוי ו- 90% מהמורים דיווחו בשנת תשע"ה שהותקפו על ידי תלמידים. בשנים תשע"א-ז, בכל יום הותקפו תשעה קשישים באלימות בתוך המשפחה ומחוצה לה. אלימות זו נובעת מארבעת מבני החשיבה הפרוטסטנטית שהאקדמיה אמונה עליהם ומחנכת באמצעותם את החברה הישראלית. סקרים שערכו באקדמיה מאששים עובדה זו ומתברר מתוכם שפשעים רבים בוצעו בהשראת סרטי שוד, רצח ואלימות מילולית ומינית ופרסום אינטנסיבי של פשעים אלו בתקשורת ובלימודי האקדמיה.       
כל זה יצר אוירה כללית אלימה שהובילה למצב בו רוב החברה הישראלית הצעירה (75%) דורדרה  להתנהגות חסרת צלם אנוש ולוקה בהתנהגות אלימה וסטיות מכל הסוגים, שמקורם במבני החשיבה הנוצריים – שויון, דטרמניזם, חומריות ויכולת הקביעה האובייקטיבית של השכל האנושי האישי לגבי המותר והאסור.
השויון הנוצרי
מחייב ליצור שויון הזדמנויות לכולם, להיחשף לאלימות אינטנסיבית וחייתית בחדשות ובתכניות שבתקשורת הכתובה והאלקטרונית  ובאינטרנט והנגשת סרטי אימה של רצח, שוד ואונס לילדים ולמבוגרים.
מבנה-החשיבה הדטרמניסטי מתרגל את פריטי חברה זו לכך, שאין משמעות מוסרית ופלילית למעשי האדם, מעוותים ככל שיהיו, כשהאדם אינו פוגע פיזית בזולת. כאשר פריטי חברה זו מתרגלים חשיבה ואורח חיים מעוות זה בכל רגע נתון, מבנה חשיבה נוצרי זה זולג במהירות גם לפגיעה בזולת בצורה פיזית, נפשית וחינוכית.
שויון זה מחייב גם שויון בין ילד למבוגר, בין תלמיד למורה וש"אין ילד רע אלא יש ילד שרע לו". החמרה נוצרית זו, כבר מביאה לחוסר שויון במדעי הפסיכולוגיה ובתחומים הקרובים לה. האקדמיה מטיפה ומחנכת לכך שכאשר הילדים מאבדים צלם אנוש, ההורים הם שאשמים בכך, אף שהאקדמיה היא שחינכה גם את ההורים.
כמו כן על-פי שויון זה,
יש לחנך את הילד באמצעות פינוק קיצוני ואסור להכותו ויש להוריד ממנו מטלות המקשות עליו ושכל הידע הנרכש על ידו יונגש לו בצורה בידורית וקלילה וכן למבוגר.
התפוררות חברה זו כאמור לעיל,
בנויה גם על מבנה-החשיבה המעוות הראשון, שלמבוגר ולילד יש יכולת שיפוט אובייקטיבית ו/או לגיטימית שוה ולכן הם לא יאבדו את צלם האנוש שלהם בהיחשפם לחומרי צפיה ולימוד של התנהגות בלתי אנושית, סוטה ובעלת מאפיינים של חוסר שפיות, מכיוון שממילא אין להם מה לאבד, כי לפי שויון הזוי זה, האדם שווה לחיה ובדברים מסוימים החיה (כגון הכלב שהוא המאוס והטמא ביותר) אף יותר מוסרית מהאדם ושהאדם חייב ללמוד מהחיה כיצד לנהוג ולהרגיש, כגון התעמולה שיש ללמוד מהכלב חמלה ואחריות כלפי הזולת, בניגוד לתורה המלמדת אותנו שהכלב הינו הכי טמא ושמאז מתן תורה, אין ללמוד מידות טובות מבעלי-חיים (מס' עירובין ק:).
לנוכח חינוך אקדמי זה,
קיים דיווח על עליה של מאות אחוזים בעשורים האחרונים של כלל מחלות הנפש והאוטיזם שמתרצים אותם כמצבים מולדים וגנטיים, כדי למנוע את האשמת האקדמיה בחינוך מעוות זה וכגורם העיקרי המאיץ לכך. המימד החמישי – האלימות הטראומטית על רקע מיני, כאשר כל שנה מתלוננות על כך מאות אלפי נשים בארץ ואפילו בצה"ל, אף שקיים הפחד של החיילת הנתונה לשבט או לחסד בידי המפקדים, בכל זאת, בשנת תשע"ג כל אשה שביעית בצבא העזה להתלונן על כך.  הסיבות לאלימות זו, כמובן נעוצות ישירות במבני החשיבה שצוינו לעיל ובתת-מבנה חשיבה נוסף של השויון – שויון קיצוני בין איש לאשה, בלבוש, במגע פיזי בין המינים, בערבוביה מוחלטת ביניהם ובדחף של החינוך האקדמי לדחוק את הנשים לכל תפקיד גברי או שהיה נתון בידי גברים גם בצבא, דחיקה שהרסה אנושות את נפשה ואישיותה של האשה ב"חברה הישראלית", כמשתמע מהודאת קצינת ח"ן ראשית תא"ל טבת-ויזל בועדת הכנסת ל"קידום מעמד האשה", בתחילת אדר א' תשע"ד, שמבנה-החשיבה של השויון גרם לריבוי נשים בצבא שיצר פיגוע מיני המוני וטראומטי שם. החמרה נוצרית מואצת של תת-מבנה זה התרחשה בעיקר בעשור האחרון.
ישנן עוד דוגמאות קשות של התפוררות "החברה הישראלית": 40 מורים תקפו מינית תלמידים בתשע"ג. בגלל שחברה זו מושתתת על מבנה-החשיבה הנוצרי הפרוטסטנטי של השויון ובכללו השוואת מעמד האשה לגבר שמוביל להעדפת האשה על הגבר, התאבדו בשנת תשע"ג 200 גברים שהיו בהליכי גירושין, עקב ההתעללות של נשותיהם ומערכת המשפט הנוצרית הרפורמית בארצנו בגברים שהיו בהליכי גרושין ולכן אירגוני זכויות הגברים אירגנו צעדת מחאה מת"א לכנסת בירושלים.התאבדויות רבות מתבצעות מידי שבוע בצה"ל כן מדווח על ירידת גיל ההתאבדויות, מעשי אונס ורצח לגילאי 10-12 וכו', אך דומה שמה שהבאנו עד כאן במתומצת, די בו כדי להמחיש את התפוררות חברה זו, לא רק לרמה תת-אנושית, אלא במובנים מסוימים גם לרמה תת-בהמית ובפרט שהאקדמיה באמצעות מבני החשיבה ומושגיהם מטיפה ויוצרת לא רק ריפוי באמצעות חבירה לבעלי-חיים, אלא גם ממליצה ומעודדת את כולם, כפי שהובא לעיל, ללמוד מוסר והתנהגות מבעלי-חיים ולחקותם גם באמצעות הספורט (גם באמצעות קבוצות ספורט המייצגות את האוניברסיטאות) על ידי התכתשות, זו הקיימת בין חיות טורפות, כגון על ידי תחרויות אגרוף וכו' ופיתוח מיומנויות חייתיות אלו כנ"ל. חז"ל ראו בספורט חורבן –  ,,טור שמעון למה חרב…וי"ל שהיו משחקין בכדור ['קרבן העדה' מפרש – ,,בשבת אי-נמי, היינו, שהיו מבלין ימיהם בהם ולא עסקו בתורה, הם היו מאנשי "מזו וגם מזו אל תנח ידיך", הם קבעו לעצמם זמנים לבילוי בספורט הכדור וכן קבעו זמנים ללימוד תורה ולא היו שקועים כל חייהם גם בזמנם הפנוי, בעסק התורה] ["תלמוד ירושלמי", מסכת תענית (ג, ד) (טו.)].                      המסקנה המתבקשת  לנוכח העובדות שהובאו עד כה במאמרנו האינפורמטיבי, יש לעצור מיידית את החינוך האקדמי השיטתי של "החברה הישראלית" שגרמה להתנצרות פרוטסטנטית-רפורמית באמצעות עיצוב החינוך בארצנו מאז ייסוד האוניברסיטה העברית באמצעות יהודו-נוצרים מגרמניה, מתלמידיהם של היהודו-נוצרים פרופסור הרמן כהן שכתב – ,,ייסוד המדינה החילונית-הפרוטסטנטית (כדוגמת מדינת ישראל) הוא מפעלו הנצחי של לותר“ (בעיית הנצרות במחשבה היהודית ממנדלסון עד רוזנצווייג, עמ' 142 פרופ. יעקב פליישמן, הוצ' מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים, תשכ"ד) ופרנץ רוזנצוייג שכתב – ,,כל היהודים המודרנים ויהודים גרמניים יותר מכל האחרים, הם פרוטסטנטיים“ ["הרמן כהן ושאלת הפרוטסטנטיות היהודית", ד.נ. מאיירס, 2001, עמוד 195-9, בתוך ספר השנה, ספרי ברגן, אוקספורד (באנגלית)].  ראה על כך בהרחבה, תוך גיבוי ממקורות רבים, בספר "מגרסת הזהויות", מעמ' 140, ולכן יש לסגור מיידית את כל המחלקות לפסיכולוגיה, סוציולוגיה חינוך וכו', כדי לבלום דרדור זה.
יש לציין, שעד להקמת המדינה, ראשי הציונות והמשפיעים הגדולים ביותר על עיצוב החינוך והתפיסה הציונית (מנהיגים מדיניים, פרופסורים, סופרים ומשוררים), דיברו וכתבו בחופשיות (וראה מקורות רבים על כך בנספח) על תפיסותיהם הנוצריות-פרוטסטנטיות כחלק מתפיסתם הציונית והאקדמית ועל דבקותם ביסודות נצרות זו ואמונתם ביש"ו ימ"ש כמי שהביא מזור רוחני-ארצי וחומרי לאנושות, אך לנוכח גלי העלייה אחרי קום המדינה והצורך לשמד אותם במהירות, הם עשו זאת באמצעות יציקת "חינוך מחדש" על פי מבני-החשיבה הפרוטסטנטיים הנ"ל, אך בהשמטת והסוואת עובדה זו שמדובר בנצרות פרוטסטנטית – לשם ניצור המוני מתמשך ומקצין, שלא מדעת!
החינוך האקדמי הקלוויניסטי לתחרותיות חומרית, כקריירה וספורט, כל אלו גרמו לנערים רבים לרצוח על רקע תחרותי, על רקע רומנטי וכו' .
מבחינה מעשית, יש לסגור את כל האקדמיות הישראליות ולפתוח רק בתי ספר להשכלה מקצועית-טכנית, כפי שהיה נהוג לפני השתלטותה של נצרות זו על האוניברסיטאות. במקומות אלו יעסקו רק במקצועות טכניים ולימודי הטבע הנלווים אליהם הכוללים גם את הלימודים הטכניים כמחשבים, הנדסות, ראיית חשבון ורפואת הגוף הנחוצים לחברה וכו' ולעקר מתוכם את כל מבני-החשיבה הנוצריים הנ"ל ולבססם על החכמה האינסופית המופיעה בתורות שבכתב ובעל פה.
כמו כן, יש לצמצם את הלימודים לשנה אחת בלבד,
כפי שקיים הדבר באקדמיה לגבי אוכלוסיית קציני הצבא, פרחי טייס ופרוטקציונרים. מספר התלמידים יוגבל רק לכמות הנדרשת לצרכי החברה ואת התואר השני יש לבטל, כנהוג במקומות מסוימים בארה"ב.  את הדוקטורט ילמדו רק מי שאמורים ללמד במוסדות אלו ורק במשך שנה אחת בלבד.
את כל החינוך מהגן ואילך יש למסור מיידית למחנכי הציבור החרדי, ללא כל "לימודי ליבה" שנחיצותם לרובו  של הנוער היא אפסית ונוצרה על בסיס מבני-החשיבה הנוצריים הנ"ל ושהחינוך יהיה מבוסס על לימוד, מחקר והעמקה תורניים  ורק אז, תהפוך "החברה הישראלית" מחברה נוצרית תת-בהמית לחברה יהודית שפויה, פורחת ומחונכת,

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *