קבלו את ציפי לבני ואת יאיר לפיד, פיקציות.

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

מתוך הכתבה:

"מי שמכיר את פעילות הכנסת יודע שרוב פעילותי היא בוועדת חוץ ובטחון ובעיקר בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים אשר מסיבות ברורות ישיבותיה אינן מופיעות ברשומות. אני משקיע מכך מאות ועשרות שעות ומייחס לכך חשיבות מרובה"
(ח"כ יאיר לפיד, 2017)

לפיד חבר בוועדת חו"ב ובשתי תתי ועדות:
א. ועדת המשנה למודיעין, שירותים חשאיים ושבויים ונעדרים.
ב. ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה.

האם לפיד אכן הגיע לוועדות אלו? מתוך 177 ישיבות המליאה של הוועדה לפיד נכח בעשר ישיבות בלבד, כלומר טרח להופיע פעם ב-18 ישיבות. כאמור, זו אולי ועדה פחות חשובה, אז ניגש לבדוק את שאר הוועדות.

ועדת המשנה היוקרתית למודיעין ושירותים חשאיים: לפיד הגיע ל-32 מתוך 98 ישיבות – הנוכחות הנמוכה ביותר מבין המשתתפים.
מדיניות חוץ והסברה: מתוך 34 ישיבות לפיד הגיע רק לישיבה אחת. למעשה, לפיד כלל לא ידע שהוא חבר בה. נאלצנו לוודא זאת מול הכנסת (כן לפיד, אתה חבר בה).

כמה הגיעה? מתוך 177 דיונים של ועדת חוץ וביטחון לבני נכחה ב-22 דיונים בלבד. בוועדה המשנה ליחסי חוץ והסברה לא נכחה באף דיון מתוך 34 דיונים. בוועדת המשנה ללוחמה משפטית נכחה בשניים מתוך שני הדיונים שהתקיימו. בוועדת המשנה לענייני עו"ש – שניים מתוך 43 דיונים. בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים – נכחה 39 דיונים, ונעדרה מ-59 דיונים. ואם זה לא מספיק, בוועדת המשנה "לבניין הכוח" לבני נעדרה מכלל הדיונים (42 ישיבות).

סך הכל לבני נכחה בכ-20% מהדיונים בוועדות המשנה (ללא ועדת חוץ וביטחון): 43 הגעות למול 176 חיסורים. זו לא התנהגות ראויה לנבחרי ציבור, במיוחד כאלו שמרבים לעסוק בסוגיות מדיניות.

 

Image may contain: 2 people, text

תזכורת:

 

זרועותיה הארוכות של סוכנות הביון האמריקאית

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *