במדינת ישראל בית משפט רשאי לקבוע שדה-יורה שמדינת ישראל היא מדינה דו-לאומית

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

במדינת ישראל בית משפט השלום רשאי לפסול חוקים של הכנסת

המתנגדים להוספת פסקת ההתגברות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו טוענים כי מטרת הממשלה היא לצמצם את יכולתו של בג"ץ להגן על זכויות אדם, בין השאר באמצעות פסילת חוקים שונים.

כאן המקום להדגיש כי המצב הנורמטיבי הקיים כיום במדינת ישראל מאפשר לכל ערכאה – בכלל זאת בית משפט השלום והמחוזי – לפסול חוקים של הכנסת ולפרש אותם בכל אופן שירצה, באופן שאין לו כמעט אח ורע במדינות העולם המפותח.

דוגמה קיצונית למצב זה ניתנה בפסק דין של בית המשפט המחוזי עוד בשנת 2003, שעסק בסכסוך במגזר הערבי. בין טענות ההגנה שהועלו בפני בית המשפט, הועלתה הטענה כי יש להקל בעונשו של העבריין מאחר והצדדים הגיעו לסולחה.

בית המשפט המחוזי – שישב בדן יחיד – קיבל את עמדת הצדדים, אך המשיך לקבוע, מבלי שנתבקש לכך בכלל, כי יש לקבל את הסולחה ככלי במשפט הישראלי, כדי לחזק את ההכרה במיעוט הערבי בישראל כ"קולקטיב":

"..היות הליך ה”סולחה” הליך שמקורו דתי מהווה מתן ההכרה למעמדו של הליך “סולחה” ומעמדם של הנכבדים העוסקים ב”סולחה” גם פועל יוצא של ההכרה והשמירה על זכויות ומסורות המיעוטים בישראל, הכרה המהווה חלק בלתי נפרד מהעקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, עקרונות המהווים חלק משיטת משפטנו בהתאם להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו …

..(יש בהכרה זאת) גם כדי לחזק את האמון של המיעוט הערבי אשר לעיתים חש כי מערכת המשפט מתעלמת ממעמדו כקולקטיב.."

כך בית משפט מחוזי, שבו ישב לדין רק שופט אחד, ראה לנכון לקבוע כי יש לקבל את הסולחה במדינת ישראל ככלי במשפט הישראלי, כדי לקבע את מעמדו של המיעוט הערבי בישראל כ"קולקטיב".

ספק אם מישהו במדינת ישראל היה מודע לעובדה כי בשנת 2003 בית המשפט המחוזי ראה לנכון לקבוע כי המיעוט הערבי בישראל הוא "קולקטיב" על-פי דין, קביעה שיש בה כדי להוביל לקביעה דה-יורה כי מדינת ישראל היא מדינה דו-לאומית.

סוגיה זאת – שעומדת בלב-ליבו של הסכסוך בנוגע לזהותה של מדינת ישראל – זכתה להכרעה על-ידי שופט אחד בלבד.

יודגש כי בפסק דין זה לא נפסל כל חוק. הקביעה הנ"ל נפסקה בהתאם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והיא תוצר של פרשנות גרידא. בית המשפט לא נזקק לפסול כל חוק שהוא, כדי לקבע את הבסיס להפיכתה של מדינת ישראל למדינה דו-לאומית.

הדיון בנושא פסקת ההתגברות צריך להתקיים תוך הכרה מלאה של העובדות, והכרה של המצב המשפטי השורר כיום במדינת ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מקור הפוסט:

במדינת ישראל בית משפט השלום רשאי לפסול חוקים של הכנסת – המתנגדים להוספת פסקת ההתגברות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו…

‎Posted by Adi Ben Hur Adv on‎ חמישי 3 מאי 2018

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *