בניגוד לשויון המלאכותי הפרוטסטנטי הפנאטי, נדרש עם-ישראל שלא לטשטש את גבולות השונה והסוטה, כבר מהמעמד המכונן בהר סיני !

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

להתייצבותו למתן תורה, הקפיד העם על-פי משה, בהופעה מדורגת (לא שויונית), של מעמדות:  "…ויתיצבו בתחתית ההר" (שמות יט יז) – בתחילה הבכורים ואחריהם ראשי שבטים הם הנשיאים ואחריהם הזקנים ואחריהם השוטרים ואחריהם כל איש ישראל ואחריהם הנשים ואחריהם הגרים [אבן עזרא (שם)].

מקורם של אסונות כבדים שניחתו על עמנו –  מחטא המרגלים שיצאו לתור את הארץ, לפני הכניסה אליה, כפי שמשחזר משה רבינו: שתחילת הכישלון נעוץ ב"ותקרבון אלי כולכם" (דברים, א כב),  כ. ו. ל. ם [בערבוביא (רש"י, שם), היינו, בשויון מלאכותי ולא צנוע: גברים ונשים, נשיאים וילדים, שוטרים וגרים וכו',  כ.ו.ל.ם ביחד, בשויון טוטלי] באתם אלי בדרישה מיותרת במהותה (המביעה חוסר אמון באלוקים, שזה עתה הוציאם ממצרים) ומשובשת בצורתה (הנ"ל) לשלוח מרגלים, לפני הכניסה לארץ [ראה הנצי"ב ב"העמק דבר", בהרחבה (שם)].

כידוע, עבירה גוררת עבירה (ביטול גדרי-צניעות בערבוביא הנ"ל, תוך כדי שויון בין המינים והמעמדות), מה שהוביל לכישלון מסע הריגול מתחילתו המעוותת, עד כדי הוצאת דיבה רעה על ארץ הקודש והרתעה לכובשה, מה שגרם לבכי של העם בחינם ביום תשעה באב דאז, ולכן במידה כנגד מידה, לא לחינם אלוקים קבע את תאריך יום זה כיום מועד-לפורענות ולבכיה לדורות  –  הגלויות שהתעצמו בזמן ששני מרכזי הרוח שבבתי-המקדש נחרבו ביום זה, בתשעה באב.  


תחילת
רציחות היהודים במסעי-הצלב הראשון, גירוש יהודי ספרד הקתולית, מלחמת העולם הראשונה, ליל-הבדולח בגרמניה הנאצית, הגירוש מ"גוש קטיף" על-ידי מדינה נוצרית-פרוטסטנטית (המתחזה עדיין כ"מדינת-ישראל") וכו' –  התחילו כולם בתשעה באב.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *