עיניים להם ולא יראו.

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

דילול האוכלוסייה המתבצע גם בארצנו, לנוכח עיני מי שרק אינו מסרב לראות לדעת ולהבין,  ממחיש שבמאזן הכולל של פיתוחי הטכנולוגיה ללא השעבוד לחוקי התורה ומצוותיה,

כל האנושות מצויה בדילול מתמשך ועל סף חיסול-שקט ושיטתי, גם באמצעות מטוסים לזיהום אויר ארצנו בענני שבבי-מתכת רעילים שאותם אנו נושמים כ- מספר שנים לא ידוע במדויק אך מדובר על למעלה מעשור בוודאות, יצירה זדונית של חולאים גם באמצעות האוכל התעשייתי שנזקיו הגופניים והנפשיים רק מעשירים את הפסיכולוגים וחברות התרופות, פצצות האטום והמימן המאיימות וכו'.

מציאות הזויה זו (שאותה יודעים מנהיגי המדינה, אך שותקים ומשתיקים) מהווה תשובה, לנבערים שעדיין שואלים –  אם הנביאים וחז"ל (= חכמינו זכרונם לברכה) הצדיקים היו גם כאלה חכמים, למה הם לא הצליחו לפתח את הטכנולוגיה כבר אז, לפני אלפי שנים ?        


כיום כבר צריך להיות מובן עד כמה חז"ל אכן היו "איזהו חכם – הרואה את הנולד", כך שהבנתם וידיעתם את הסכנה המצויה משעה שאדם וחוה אכלו מ"עץ הדעת טוב ורע", היינו, שערבוב הטוב והרע
(האמת והשקר וכו') גרוע ומסוכן יותר מהרע המוחלט (שאותו מזהים בקלות וניתן יותר לחמוק ממנו), ולכן בהימנעותם מפיתוח הטכנולוגיה כבר בזמנם (למרות שגם הם ידעו על התועלת שאפשר להפיק ממנה בתחומים רבים) הרוויחה האנושות אלפי שנות-חיים של בריאות גופנית ונפשית (לא כמו בימינו, באמצעות "תרופות מלאכותיות" ומזיקות, שיוצרות אשליה של בריאות ואורך חיים), מזון שהיה טבעי ואמיתי שמונע מחלות, ולא כבזמננו – מזון המרוסס ברעלים, מהונדס ונטול ויטמינים.  גם האוויר הנקי שימש לנשימה מבריאה, ללא חשש תמידי מחיסול מיידי של כל האנושות באמצעות פצצות האטום והמימן וכו' וכו'.

אם לא השלטת כל מבני-החשיבה של הנצרות-הפרוטסטנטית על רוב היהודים בארצנו באמצעות שיעבדונו למיסיון-האקדמיה הפרוטסטנטית והפיכתנו לייהודו-נוצרים, עם-ישראל אמור היה להיות המוביל והמתריע גם לנוכח כל הסכנות הנ"ל, בהיותו "עם סגולה" מכל העמים [כמובא בספר דברים (ז, ו) (כו, יח)] ו"אור לגויים" [ישעיה (מט, ו)], אך עדיין "לא אבדה תקוותינו" – כקריאת הנביאים המהדהדת: ,,השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמותו בית ישראל“ [(הנביא יחזקאל, (יח, לא)] ,,והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר“ [שם (לו, כא)], או: כמובא בתהילים (נא, יב) –  ,,לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי“.
השאלה – מי יזכה ויספיק להתפכח מכל מבני-החשיבה הפרוטסטנטיים ולחזור בתשובה נכונה ושלימה
.

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *