מועדון רומא: ׳היכולת למשול׳

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

‎Elad Pressman‎ to ישראל נגד אג'נדה 21:

רבותי, הערב אני מביא לכם את אחד המסמכים המזעזעים של מועדון רומא (מוציאים לפועל את אג'נדה 21). מדובר במסמך "Capacity to govern" שכתב עבורם פרופ' דרור יחזקאל החבר במועדון האקסקלוסיבי הלה.

 

"סקירה קצרה על השיח העכשווי בנוגע לדמוקטיה ותפקודה מדגים באופן ברור את הסוגיה החשובה ביותר – בעיקר, בנוגע ליכולת לעצב את העתיד. בעבר אולי היה הגיון מסויים באבחנה בין מה שנקרא התפיסה ה'יעקובינית' בנוגע לממשל כדרך אחת להביא לחברה טובה יותר, לבין תפיסה יותר 'שמרנית' או פחות מודאגת לגבי ההתמודדות. אך התזה העיקרית של ספר זה היא שהדיון בנושא זה אינו פתוח יותר. עקב השינוי הגלובאלי המתמשך, המאמצים הממשלתיים להשפיע על העתיד באופן משמעותי נהיו הכרחיים כדי למנוע את הרע ולהשיג את הטוב – פאסיביות ממשלתית מגלמת לא רק התעלמות מאחריות דמוקרטית, אלא גם כישלון בלהביא לסבירות גבוהה של תוצאות עתידיות קטסטרופליות ולא רצויות.

אין הבטחה שהאתגרים לעיצוב העתיד לטובה יכולים או אכן ייצרו תגובה מספקת. לא ניתן לבטל את האפשרות שלבני אדם, כיחידים וכקולקטיב, ישנם מגבלות מובנות המונעים מהם להמציא ולהוציא לפועל תבניות משילות המסוגלים להתמודד באופן מספק עם סכנות חדשות העורבות לנו, אפילו עם הכישולון הזה עלול להביא להכחדות המין האנושי. ראייה פחות פסימיסטית היא שרק קפיצה קדימה בערכי אנוש ותודעה יכולים ליצור מערכת משילות המסוגלת להתמודד עם האתגרים החדשים, אך ששינוי כזה עלול להגרם כתוצאה מהלם שיבוא לאחר אירוע קטסטרופלי עצום מימדים שלא יהרוס לחלוטין את המין האנושי. אפשר גם לראות אלטרנטיבה בה קפיצה מוסרית קדימה היוצרת יכולות חדשים למשילות(ממשל) עלולה לבוא כתוצאה מהתהוות של דת חדשה גדולה."

1. הם מציעים לנו את הדמוקרטיה היעקובינית כדי להתמודד עם אתגרי העתיד. מהיא הדמוקרטיה היעקובינית? אחד החוקרים החשובים בעולם בנושא המהפכה הצרפתית, פרופ' יעקב טלמון, מכנה את שיטת ממשל זאת "דמוקרטיה טוטאליטרית", ומראה בספריו שהיא הבסיס לתנועה הקומוניסטית העולמית שהביאה עוני, סבל, ומאות מיליוני הרוגים עקב האידיאלוגיה המטורפת הזאת. הנה ההסבר של פרופ' יעקב טלמון בנידון:

התזה העיקרית של טלמון הייתה כי מן האירוע המכונן של המהפכה הצרפתית הסתעפו שני ענפים גדולים של הגות פוליטית: הקומוניזם והסוציאליזם מחד, לבין הפאשיזם והנאציזם מאידך. שני אלה הובילו כזרמים אידאולוגיים-פולטיים חוצי אומות ויבשות, אל הקיטוב הפוליטי החריף במאה העשרים ולהתנגשות החמושה וההרסנית במלחמת העולם השנייה. שני ענפים אלה ינקו גם מתורתו של ז'אן-ז'אק רוסו. הם הרחיבו בחתירתם לאבסולוטי את אי הסובלנות הטמונה ברעיון "הרצון הכללי". שניהם והולידו את דת המשיחיות המדינית החילונית אשר מובילה למשטר, אשר טלמון כינה: "דמוקטטורה". מדינה שהיא לכאורה דמוקרטית, אך למעשה בעלת אופי בלתי סובלני, בהשוואה לדמוקרטיה הליברלית המערבית.

השאיפה לחירות ושוויון שהונחה ביסוד המהפכה הצרפתית, הותמרה במדינות ה"דמוקטטורה" בעריצות המיעוט, אשר טוען שהוא מייצגו הבלעדי של "הרצון הכללי". טלמון הגדיר את התופעה הזאת של זיהוי האמת כאחת ויחידה בפוליטיקה עם הדמוקרטיה בשם "הדמוקרטיה הטוטליטרית", וראה בה את המבשרת והמולידה של הדיקטטורות הגדולות של המאה העשרים.

"הדת החילונית", או "דת המהפכה", הינם מונחים נרדפים נוספים לתיאור מאפייני "אסכולת הדמוקרטיה הטוטליטרית". בנסיונו לפרש את "הפרדוקס של החופש" שבאסכולה זו מדגים טלמון כי הפרדוקס קיים בכך שהאמונה בחופש והשאיפה לממשו מתיישבות עם שימוש באמצעי כפיה. כך הוא מתאר את מהלך החשיבה של חסידי אסכולה זו, הנועד להצדיק את הרודנות הפוליטית ואמצעי הכפיה תוך כדי יישום האוטופיה שרעיונותיה דווקא ליברליים. אמנם יש קושי ליישב בתודעה בין הכפייה לליברליזם, אך:
Cquote2.svg

על קושי זה אפשר להתגבר רק מתוך שרואים את בני-האדם לא כמו שהם למעשה, אלא כמו שהם עתידים ומיועדים להיות … במידה שהם סוטים מן האידאל המוחלט, רשאים אנו להתעלם מהם, מותר לכפות עליהם או להטיל אימה עליהם כדי שיתאימו עצמם לאידאל הזה, ולא יתפרש יחס זה כהפרה ממשית של העיקרון הדמוקרטי.
– ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית

אוטופיזם פירושו צירוף של הבעה עצמית של יחיד עם האחידות המוחלטת של כלל החברה. צירוף כזה אפשרי רק בתנאי הסכמה מלאה ומוחלטת בין כל היחידים. אך הסכמה כזאת לא ניתנת להשגה. על-כן, אם אתה רוצה בכל-זאת להשיג את האחידות הזאת, אין לך דרך אחרת אלא דרך הדיקטטורה בלבד. יש להכריח את כל היחידים להגיע להסכמה הרצויה, ולביים את ההסכמה באמצעות איזשהו טקס מלאכותי. במידה שיחיד, למרות הכל, אינו רוצה בהסכמה כזאת, יש להציגו כבוגד, כאויב.

– Utopianism and Politics, New-York 1971

הניסיון הראשון ליישם את הליברליזם האוטופי בנוסח רודני זה, נעשה ברפובליקה היעקובינית של רובספייר. על הנאורים שבחברה, המחזיקים באמת מוחלטת, קרי: "הרצון הכללי" של רוסו – מוטלות זכות וחובה להכריח את שאר האזרחים ללכת בדרך האחת והיחידה, התואמת את "האמת" הזאת:

השאלה אינה, איפוא, מה רוצה העם אלא מה רצוי לעם – והשאלה היא, כמובן, מי מוסמך להכריע בכך. ברור שרוסו וההולכים בעקבותיו – ובייחוד רובספייר – ראו בכך פתח לאפשרות של דיקטטורה של אותו יחיד או אותם יחידים הסבורים שהם מייצגים את השלֵמות המוסרית, שהם מייצגים את הרצון הכללי, שהם מגלמים את מה שכולם היו חושבים אילו היו כולם הולכים בעקבות התבונה … רעיון «האדם בתורת אדם» כמהות מופשטת שאינה תלויה בשום דבר, ואף מצויה מחוץ לקבוצות ההיסטוריות אשר אליהן היא משתייכת, עשוי להיות כלי-שרת רב עצמה בידי הטוטליטריות

– ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית

כפי שהראה טלמון נוצרה הדמוקרטיה הטוטליטרית כאסכולת מחשבה של תנועת הנאורות הצרפתית במאה ה-18, ומכאן המשיכה להתקיים בגלגוליה השונים במשך כל העידן המודרני. היא באה לידי ביטוי במשטרים רודניים, כמו הדיקטטורה היעקובינית והקומוניזם הסובייטי לשעבר:

המשיחיות הטוטליטרית נתגבשה לשיטה בלעדית שבאי-כוחה החלוצים רואים עצמם כנאורים שבחברה, זכאים ואף חייבים, לכפות על המסרבים את מידותיה הנאות של החירות

– ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית

——————–

2. עכשיו אתם מבינים את הדיבור של מועדון רומא פה על דת חדשה. הדת החדשה רבותיי היא דת "הצדק חברתי בר קיימא" של ה99% (הבנתם? יש להם חוצפה לאמר שהם מייצגים את ה 99% של אוכלוסיית העולם).

מתוך: Jesuits Call Occupy Wall Street a Religious Movement

למי שרוצה להרחיב על הדת הניו אייג'ית שמועדון רומא מבשלים ושהיה מאוד ברור באסיפות ה99% בארה"ב ומחאות הצדק חברתי בארץ:

מתוך: Earth at Omega: Passage to Planetization

(נרחיב על כך בהמשך בהבטחה, דונאלד קייז הוא קודקוד רציני באפרטוס הנ"ל).

3. אז תכינו את עצמכם או לקטסטרופה שתשתמיד את רוב האנושות, או לדת עולמית חדשה.

“אתה מכיר ואוהב את ביתך נכון? ובכן, עלייך גם לאהוב את ביתך הכוכבי/פלנטרי”. יכול להיות, אומר מיולר “זאת תהיה האידיאולוגיה הרוחנית החדשה שתגבש את הגזע האנושי…עלינו לבסס מחדש את האיחוד של הכוכב והבריות שלנו יחד עם….האלוהות”.[The New Genesis: Shaping a global spirituality by robert muller p.37].

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *