יצאת צדיק-בן גוריון.

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

ההשוואות בין בן-גוריון להיטלר ובין הרופאים הציוניים למנגלה, שבהן הוצפו "הרשתות החברתיות", במבחן המציאות.

 

על-פי המידע שהובא בחיבורנו ההשוואות הגורפות הנ"ל אינן מדוייקות. אמנם, בפרטים ההשוואות הן בדרך כלל מדוייקות, אך בדברים הבסיסיים לא ניתן כלל להשוות, כי בן-גוריון היה הרבה יותר אכזר וגרוע מהיטלר והרופאים הציוניים היו הרבה יותר אכזריים מד"ר מנגלה הנאצי, מהסיבות דלהלן:

סימן מאסוני

א. היטלר היה גאה בעמו ואף שהגרמנים היו מושחתים ביותר ורק לפני מספר מאות שנים הם היו עם קניבלי, עם אוכלי אדם ובכל שטר קנין עבדות גרמני היה רשום בו על העבד הנקנה "הוא קנייני וביכולתי לבשלו ולצלותו" [י. גרהם, "לייכטרטום", עמ' 375]. באוניברסיטאות אז לימדו את הפעולות הבסיסיות בחשבון, בעוד שכל ילד יהודי אז ידע זאת ובהתבגרותו הילד כבר היה ציך לדעת ענפים שונים בחשבון, כדי להבין את הלכות קידוש-החודש וכדי להבין סוגיות חשבוניות מורכבות בהלכות כלאים ובסוגיות התלמוד ומסכת קינים היא כמעט כולה מורכבת מחישובים חשבוניים מורכבים. למרות כל-זאת, היטלר היה גאה בטוהר הארי של הגזע הגרמני ולא ביצע בו את המעשים האכזריים שביצעו דור הפלמ"ח ודור מקים המדינה הציוני בראשותו של בן-גוריון, כשבן-גוריון החל מהרצל ומכס נורדאו וארתור רופין וכל ההנהגה הציונית חינכה את חניכיה לגזענות-אנטישמית מבחילה, שהעם היהודי הוא "אבק אדם" ותלו בו את כל כינויי הגנאי והגידופים האפשריים כפי שראינו לעיל, שהם בעצמם לקו בהם וכפועל יוצא מכך הם הפעילו עליו את כל שיטות "השבחת הגזע" האיומות ביותר שכללו רצח-עם פיזי במידת האפשר ורצח-עם רוחני-יהודי מוחלט, הטפה לסירוסו, גניבות רכוש וגניבות תינוקות, ילדים ונשים, ניסויים רפואיים מבחילים וכו' כפי שהבאנו את העובדות לעיל ולהלן.

ב. היטלר לא ביצע בתוך עמו אפליה גזענית בנושאי קבלת עבודה ושיויון הזדמנויות על רקע דת או על רקע של מוצא גרמני או פרוסי, בעוד שבן-גוריון ובעקבותיו ההנהגה הציונית ביצעו אפליה זו בעמם, על דתיים וכל שכן חרדים וספרדים ואף כלפי המגזר הימני באזרחות ובצבא, אפליה גזענית-אנטישמית הקיימת עד ימינו באזרחות בכמות אדירה.

הרב גפני, חבר-הכנסת מ"יהדות התורה" פנה למשרד-המשפטים ולשרת המשפטים ממפלגת הציונות-הדתית בשנת תשע"ז, על רקע אפליה והדרה של דת לגבי כמעט כל הציבור החרדי ממקומות עבודה בסקטור הפרטי וקבלת תפקידים במשרדים ממשלתיים, אך משרד המשפטים והשרה מהציונות-הדתית סרבו לשנות אפליה קיצונית-גזענית ואנטישמית זו. כמו-כן, קיימת עליה באפליה גזענית-אנטישמית על רקע מוצא ספרדי או אחר ומשנת תשע"ד לשנת תשע"ה אף היתה עליה ב-123% [עיתון "ידיעות אחרונות" (17,5,2015 למניינם)].

ג. היטלר לא ביצע השמדה רוחנית או מסורתית או מנטאלית לגבי עמו, אלא להפך הוא אף טיפח מסורות עתיקות של העם הגרמני. לעומת זאת, בן-גוריון ביצע השמדה רוחנית, מסותית ויהודית טוטלית, באכזריות ובאמצעים אלימים ביותר במחנות הריכוז שהוא הקים בארץ וקרא למחנות אלו "מחנות עולים" וכל זאת כלפי היהודים מבני עמו.

הוא דאג להשמיד כל זכר של התנ"ך והתורה שבעל-פה כהוייתם ודאג באמצעות "המצאת העבר" לרסק להשמיץ ולגמד את כל המקורות הנ"ל באמצעות האקדמיה וליצוק לתוכם משמעות נוצרית-פרוטסטנטית, פעולה הנמשכת עד ימינו, גם באוניברסיטת בר-אילן של הציונות הדתית ושאר מוסדותיה, כפי שעמד על-כך ר' יוסף קלנר מחשובי המחנכים בציבור הדתי-לאומי ושחר פלד בספרו "מגרסת הזהויות" [עמ' 225, הוצ' פרדס, תשס"ז, 2007].

רק בנקודה אחת בן-גוריון התכוון לפעול כמו היטלר. כשם שהיטלר רצה להקים מוזיאון של יצירות יהודיות לאחר השמדת היהודים, כך בן-גוריון התכוון להשאיר כמוזיאון את שכונת "מאה שערים" לאחר השמדת העם היהודי בצורתו המקורית.

צורות השמדת-עם אלו, התגברו בעשור האחרון, בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ובצה"ל, באמצעות המכון הנוצרי-פרוטסטנטי "מכון הרטמן", מהם הזמינו משרד-החינוך וצה"ל תוכניות לימוד והסברה נוצריות-רפורמיות קיצוניות וכפיית מוסדות חינוך חרדיים להגביר את מקצועות הלימוד של משרד-החינוך בעלי אופי נוצרי-פרוטסטנטי במוסדותיהם, בלי להזכיר שמדובר בתכנים שהם למעשה נוצריים וכן פיתוי באמצעות אלימות כלכלית להגיע ללמוד במנזרי הנצרות הפרוטסטנטית – האקדמיה, שנוצרה על-ידי אחד מבודי נצרות זו, ז'ן קלוין מג'נבה.

ד. מנגלה ושאר הרופאים הגרמניים ביצעו ניסויים רפואיים מזוויעים בבני העם היהודי, אך לא בבני עמם, לעומת זאת הרופאים היהודו-נוצריים שבארצנו בפיקוחו של שר הבריאות ח. מ. שפירא מהציונות-הדתית, ביצעו אותו סוג ניסויים רפואיים אכזריים בבני עמם, תוך המתתם, ביתור גופותיהם ומכירת חלקי גופותיהם למכוני מחקר, לכל המרבה במחיר.

ה. המערכת-הרפואית הגרמנית לא אירגנה גניבת תינוקות, ילדים ונשים גרמניים ומכירתם לאימוץ לכל המרבה במחיר, לעומת זאת מערכת הבריאות והסוכנות-היהודית היהודו-נוצרית בארצנו בראשותו של שר הבריאות מטעם המפד"ל, אירגנה עבור המפלגות הציוניות ובכללן מפלגת הציונות הדתית, גניבות של 187 נשים ו- 10.200 תינוקות מזרועות אימם ולילדיהם ותמורת בצע כסף מכרה אותם לאימוץ בארץ ובחו"ל לכל המרבה במחיר. עד היום, אין קוראים לכך בשמם האמיתי – "גניבות וגזלות", אלא רק באחת מטכניקות הביצוע של גניבות אלו – "חטיפות".

ו. היטלר לא ביצע באמצעות הצבא הקרנות רדיו-אקטיביות המוניות מחוללי מחלת הסרטן וריסוס בגז קטלני כלפי העם הגרמני, לעומת בן-גוריון שביצע באלימות אכזרית פעולות אלו כלפי עמו.

ז. היטלר לא היגלה חלק מעמו כמצורעים, תוך הקמת מחנות-עבודה, היינו, "המושבים" ליד הגבול כדי להרחיקם ממרכזי האוכלוסיה, לעומת זאת בן-גוריון ולוי אשכול אילצו את הספרדים להתיישב ליד הגבול כמצורעים, כדי להפרידם מהאשכנזים וכדי שישמשו כ"בשר תותחים" וכל זאת באמצעים אלימים ויריות אזהרה, כדי למנוע את התנגדותם.

ח. היטלר לא ביצע "סלקציה" של מי לחיים ומי למוות כלפי עמו, לעומת זאת בן-גוריון וראשי הציונות, לא רק ביצעו, אלא גם המציאו שיטה זו לגבי עמם ואף לימדו את הנאצים לנהוג כך בבני עמם, כשראשי הציונות ביצעו את "הסלקציה" כלפי יהודי גרמניה ובקום המדינה הם ביצעו "סלקציה" אכזרית זו כלפי היהודים ממרוקו, מפרס ותימן.

אמנם, שבפרטים רבים ניתן אכן להשוות בין המשטר הנאצי לבין המשטר הציוני וכן בין היטלר ובן-גוריון ובין הרופאים הציוניים לבין הרופאים הנאציים.

ט. הנאצים ייצרו סבונים למטרות שימוש שונות מהשומן של היהודים אך לא מבני עמם, לעומת זאת הממסד הציוני  עשה בבני העם שלהם ולא בבני עמים אחרים שימוש ציני, לא רק מהשומן של גופות התינוקות והילדים והנשים שהם רצחו באמצעות ניסויים רפואיים מזוויעים, אלא גם מאבריהם ועצמות הגולגולת. פריטי הממסד הציוני הממשלתי והרפואי ועוזריהם גרועים יותר אפילו מהקניבלים שהשתמשו רק בבשר אדם, אך לא בעצמות, בעינים ושיניים.

י. הנאצים ביזו את היהודיות ללא בגדים, בעומדן כך לעיני נציג הקהילה במסגרת הטבעת חותמת על גופן, לעומת זאת נציגי השלטון של המדינה אילצו אותן לחשוף את איברי ההולדה שלהן לעיני מאות גברים ולהפך, כדי לעקר אותן, כפי שנראה בהמשך.

יא. הנאצים השתמשו במישלינגים, בעלי הדם המעורב היהודי לצורך שירותם בצבא ולאחר מכן כוונתם היתה לשולחם למחנות ההשמדה (כוונה שלבסוף לא מומשה), אך כל זמן שהם השתמשו בהם הם לא התאכזרו כלפיהם. לעומת זאת, דור מקימי-המדינה הציוניים, ההנהגה ופריטי הציונות התייחסו לספרדים גם כן כאל מישלינגים, כפי שנראה בהמשך, אך תוך כדי השימוש בהם הם התאכזרו כלפיהם בשיטות מבהילות ומבחילות.

הפעולות שכן ניתן להשוות, בין מעשי הנאצים למעשי הציוניים: כשם שקרו מקרים במחנות הריכוז הנאצים של תלישת הפאות והזקנים עם העור מהיהודים, כך גם התייחסו הציוניים לתימנים, כגון המקרה בחדרה שעל כך העיד ברל כצנלסון שראה במו עיניו ["הפועל הצעיר", תרע"ג, גליון 92] – ,,ארבעה תימנים קשישים ורועדים מקור, אותם פגש בחצות הלילה בדרך כרכור-חדרה, כשהם פצועים בכל גופם, מלאי קרישי דם ומכות 'קורבץ' (פרגול עור)…שומרי חדרה: האחים מדורסקי, ס. מזרחי. ונ. רוטמן הכום ופצעום תוך כדי שנתם…א. מדורסקי אף תלש עם העור את זקנו של הישיש".  כך גם קרה הדבר לעיתים במחנות הריכוז הציוניים 43(עמ' קט"ו) וכמובן גזיזת פאותיהם של יהודי המזרח וילדיהם בכח ואלימות תספורת שהשאירה רק בלוריות 43(עמ' פ"ז).

מי שנתפס מניח תפילין הם נתלשו ממנו באכזריות, כפי שנהגו קלגסי הנאציים וכמו כן החרימו מהם את התפילין כשם שעשו הנאצים ליהודים. מי שסירב למסור את התפילין, נכתב נגדו רפורט (דו"ח), שמשמעותו – הרעבה וגירוש 43(עמ' צ"ה).  בניגוד לנאצים, מנעו אנשי "הקאפו"-"המדריכים" היהודו-נוצרים מהיהודיות התימניות לטבול במקווה ובאופן כללי כל הפרטים שהיו במחנות הריכוז הנאציים היו במחנות הריכוז הציוניים בעדן וכאן בארץ, כולל נעילת מגפיים מסומרות של מנהלי מחנות-הריכוז הציוניים ובעיטות בקורבנותיהם במגפים אלו, כמעשי אנשי הגסטפו וכו'.

מתוך המאמר " מושבות" מאת הרב דב ברקוביץ ניתן להורדה מלשונית קבצים בקישור הבא.

https://www.facebook.com/groups/299592993721761/

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *