הכבשן של באגס אביף ויוסמטי שלמה

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

להלן סרטון שגרתי של אחד מהסרטים המצויירים של הלוני טונס, בכיכובם של באגס באני ויוסמטי סם, או האם? שימו לב שיוסמטי סם זורק את באגס באני לכבשן, ובאגס עוד קורא לו נימרוד(1:47-1:51). זה מזכיר את הסיפור של נימרוד שזרק את אברהם לכבשן, ואברהם שנשאר בחיים. וורנר בראדרס היו בונים חופשיים(בין השאר ג'ק ווקנר והנדובב של כל הדמויות, מל בלנק, היו שריינרים). ייתכן והכוונה הנתסרת אף יותר היא שלמה המלך שזרק את חירם אביף לכבשן היכן שחירם קיבל את ההתגלות שלו.

מקור (ארמית) תרגום לעברית
נסביה ומסריה לנמרוד.
אמר לו: נסגוד לנורא!
אמר לו אברהם: ונסגוד למיא, דמטפין נורא?
אמר לו נמרוד: נסגוד למיא!
אמר לו: אם כן נסגוד לעננא, דטעין מיא?
אמר לו: נסגוד לעננא!
אמר לו: אם כן נסגוד לרוחא, דמבדר עננא?
אמר לו: נסגוד לרוחא!
אמר לו: ונסגוד לבר אינשא, דסביל רוחא?
אמר לו: מילין את משתעי! אני, איני משתחוה אלא לאור – הרי אני משליכך בתוכו, ויבא אלוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו.
הוה תמן. הרן קאים פלוג, אמר: מה נפשך, אם נצח אברהם, אנא אמר: 'מן דאברהם אנא', ואם נצח נמרוד, אנא אמר: 'דנמרוד אנא.'
כיון שירד אברהם לכבשן האש וניצול, אמרין ליה: דמאן את?
אמר להון: 'מן אברהם אנא!'
נטלוהו והשליכוהו לאור ונחמרו בני מעיו ויצא ומת על פני תרח אביו, הה"ד (שם יב) "וימת הרן על פני תרח" וגו'.
נטלו ומסרו לנמרוד.
אמר לו: עבוד לאש!
אמר לו אברהם: ואעבוד למים, שמכבים את האש?
אמר לו נמרוד: עבוד למים!
אמר לו: אם כך, אעבוד לענן, שנושא את המים?
אמר לו: עבוד לענן!
אמר לו: אם כך, אעבוד לרוח, שמפזרת עננים?
אמר לו: עבוד לרוח!
אמר לו: ונעבוד לבן אדם, שסובל הרוחות?
אמר לו: מילים אתה מכביר, אני איני משתחוה אלא לאוּר – הרי אני משליכך בתוכו, ויבא אלוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו!
היה שם הרן עומד. אמר: מה נפשך, אם ינצח אברהם – אומַר: 'משל אברהם אני', ואם ינצח נמרוד – אומַר: 'משל נמרוד אני'.
כיון שירד אברהם לכבשן האש וניצול, אמרו לו: משל מי אתה?
אמר להם: 'משל אברהם אני!'
נטלוהו והשליכוהו לאור, ונחמרו בני מעיו ויצא ומת על פני תרח אביו, הה"ד (שם יב) "וימת הרן על פני תרח וגו'.
גרסת חירם עם הים המותך:
 

MasonicDictionary.com has been designed as an online repository of information on Freemasonry for Masons and those interested in Masonic subject matters. It is our hope that this web site will assist you in your research into Freemasonry.


http://www.masonicdictionary.com/hiram.html

 

תרגום של גרסת חירם אביף אשר הבונים לפי המילון המאסוני המובא לוו כנראה מהרוזיקרושנס ואגד בית המקדש שלהם:

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *