טמטום ללא גבולות: צעדת הפמיני-סטיות קודמה גם על ידי פרופגנדה רוסית!

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

לפחות חלק מהצועדות הפמיניסטיות נפלו קורבן להונאת פרופגנדה רוסית, הודות לחשבון אינסטגראם שעוצב ליצירת תסיסה והעמקת פוליטיקת הזהויות.
ה״דיילי קולר״ מדווח כי חשבון האינסטגרם @feminist_tag
היה בעצם פרי יצירתם של פקידים רוסים אשר קידמו באמצעותו את רעיון ה״רזיסטאנס״ נגד טראמפ. כל זאת במטרה להמשיך ולפלג את המדינה על ידי זריעת מחלוקות פוליטיות, שבאמצעותן הרוסים קיוו להוביל לקריסת המערכת.
אמצעי תקשורת רוסיים מדווחים כי אותו חשבון אינסטגרם היה חלק מתכנית רוסית רחבה יותר שביקשה להבעיר את פוליטיקת הזהויות, ואשר כללה גם מודעות פייסבוק מכוונות ספציפית להגברת מתחים בין מגדריים ובין גזעיים.