המטרה היא כמובן להציג את האשה כחלשה, את הגבר כטורף זב ריר מגעיל ולהזין את מדורת השבט הפמיניסטית, יעני "ליברלית" כדי לפגוע בזכויות של נשים וגברים כאחד.