התשובה של כת השטן בתשקורת הבולשביקית לפיצול קשת ורשת של נתניהו: "סדר עולמי חדש"

השטן לא יכול להיות מפורש יותר: