מרצ – מפלגה פמניסטית של נשים ואנסים

גלי בת חורין:

הנה ההגיון התחבירי של המשפט המוזר הזה:

מרצ היא מפלגה פמניסטית של נשים ואנסים. הפמניזם שלה אינו הפמניזם של התנועה הפמניסטית. לא רק לקורבנות אונס יש זכויות, גם לאנסים מגיע לאנוס.

הנה ההגיון התחבירי של המשפט המוזר הזה: מרצ היא מפלגה פמניסטית של נשים ואנסים. הפמניזם שלה אינו הפמניזם של התנועה הפמניסטית. לא רק לקורבנות אונס יש זכויות, גם לאנסים מגיע לאנוס.

‎Posted by ‎גלי בת חורין‎ on‎ שבת 28 אוקטובר 2017