הגולם מבוואריה של וויסהאופט

הגולם מבוואריה של וויסהאופט

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

"האם אתה מבין עד תום מה זה אומר לשלוט – לשלוט באחווה סודית? לא רק על הפחות או היותר חשובים באוכלוסיה, אלא גם על הטובים שבין בני האדם, על בני אדם מכל המעמדות\דרגות, לאומים, ודתות, לשלוט ללא כוח חיצוני, לאחד אותם למקשה אחת יציבה, –לנשום רוח ונשמה אחת לתוכם-, בני אדם הבזורים בכל קצוות העולם?" 

ציטוט מהמקורות של אדם וויסהאופט מייסד האילומינטי הבווארי ב1 במאי 1776:
"Greeting to the newly integrated illuminatos dirigentes", in Nachtrag von weitern Originalschriften vol. 2 (1787) p. 45

כפי שסקרנו בעבר, וויסהאופט בא לשחזר את המיסטריות הגנוסטית המאניכאיסטית, וגם אצלם היה חשיבות בלראות את החניכים, גוף החניכים (Body of initiates), כגוף אורגני, סוג של גולם שראשי המסדר מחיים אותו-

פרופ' ג'יימס בילינגטון (בעל מלגת רוהדס!) בספרו FIRE IN THE MINDS OF MEN כותב (ואתם יכולים לחפש גם באינטרנט ולאמת שזאת האמת לאמיתה):


"השם אילומיניסט ככל הנראה נבחר מתמונת השמש המקרינה הארה אל המעגלים החיצוניים. במרכזו של המעגל הפנימי של האראופוגיס (ריבון המסדר) בער נר שסימל את המקור הסולארי של כל ההארה. הכת הזורואסטרית מאניכאיסטית של האש היית מרכזית בעבור הסמליות של האילומיניסט, אשר בלעדיה היית נחשבת אקלקטית. לוח השנה שלהם התבסס על הפרסי ולא המודל הנוצרי הקלאסי.".

על המאניכאיזם תרגמנו קטע של מאנלי פאלמר הול בונה מהדרגה ה33 במהסדר הנוסח הסקוטי של הבנייה החופשית:

"בשביל לשרוד, המניאכיזם כלפי חוץ קיבלו את הסמלים של הנצרות האורתודוקסית, והשתמשו בהם להחביא את הדוקטרינות שלהם. בעוד נראה היה שהשתלבו, הם חלקו(התנגדו) באופן מוחלט, אך השימוש שלהם במונחים תאולוגים היה כה פיקה, שהכנסייה עצמה לא היית בטוחה מי מילדיה נדבק באמונה הכופרת.

הפוליטיקה האזוטרית של חסידי המאנס ניתן לביטוי בפשטות. כל היצורים נתונים למרות, וחייבים לתת את נאמנותם לאיזשהו כוח גדול יותר מהאמונות האישיות שלהם. ישנם שתי סוגי מנהיגות, והם הרוחנית והחומרית. מנהיגות רוחנית מגיעה מבפנים ומנהיגות חומרית נכפת מבחוץ. מקורות המנהיגות הרוחנית הם סודיים, וחבויים מהחילוני ומדרכם של בני התמותה. לעשות שימוש בסמלים שנלקחו מהתאולוגיה הנוצרית, המיסטיקנים הללו הכריזו שקרייסט(ישו-משיח) מסמל מנהיגות רוחנית, והכנסייה מנהיגות חומרית. לכן הם הציבו את ישו וכנסייתו אחד כנגד השני, לתדהמתם של הכמורה.

דתו של ישו היא אהבה אשר מקום מושבו הוא בלב. דת הכנסייה היא חוק, אשר מקום מושבה בהיררכיה. הכנסייה נסתה לכפות על חבריה הסתגלות, וכנגד הסתגלות זאת, האחוות הסודיות הוציאו לפועל את תחבולותיהם. דתו של ישו היית דת האהבה אשר נתנה בחופשיות ללא גבולות ומיצרים. אלו שיישמו את אחוות האדם, חיו חיי סגולה ושמרו על טקסים ופולחנים פשוטים ומסויימים, והיו חברים בגוף הבלתי נראה, גופו של ישו. הגוף הבלתי נראה הזה, האמפריה הסודית של הטוב, היית החלק הרוחני של הציבליזציה. החלק הרוחני הלזה נאבק כנגד השאיפות החומריות של הנסיכים והכמרים אשר חפשו עליונות זמנית כנגד לדבריו של ישו, שממלכתו אינה מן העולם הזה."


אז האילומינטי שמרכזם הפך להיות הOTO בתחילת המאה ה20 לקחו כנביא שלהם את ניטשה, וגם הוא בתורה שלו "כה אמר זרטוסטרא" מתאר בעצם את המיסטריות של מאגי האש המאניכיסטים הזורואסטרים, ומתאר את עניין גוף המסדר, זה המטרה של כל ההקדמה בספר לקראת הפרק הראשון ומרומז בציטוטים כגון הרגע שבו ריבון המסדר זרטוסתרא החונך אל קבוצתו אנשים אותם הוא מוציא מהחברה, מחליט לרדת מההר ולחפש לעצמו חניכים:

"ראה! היית חכמתי עלי לטורח, כדבורה אשר ליקטה דבש די והותר, ועתה דרושות לי הידיים השלוחות…ראה! זו הכוס מבקשת לשוב ולהתרוקן וזרתוסטרא מבקש לשוב להיות אדם."

ובהמשך כאשר זרתוסטרא מגיע לעיירה ומטיף לאוזניים ערלות הוא נתקל במרקד על החבל שנופל ומת עקב תקרית משונה. זרתוסטרא לוקח על עצמו לקבור אותו ואומר

"אכן דיג נאה היה לו לזרתוסטרא היום! לא אדם נדוג לו כי אם גוויה… אני רוצה ללמד את בני האדם את טעם קיומם: והוא העל-אדם…אך עדיין רחוק אני מהם ואין טעמי תואם טעמם. לגבם עדיין בגדר אמצע אני בין שוטה לגוויה." (עמ' 19)

ועניין חשיבות הגוף ממשיך במשל כשהוא סוחב את הגופה, ומחפש מזון, ומגיע לבקתה של אדם זקן אשר מציע לו יין ולחם, הרמז לברית החדשה עם הסעודה האחרונה של ישו בו יש חשיבות ליין והלחם. ישו טוען שהיין הוא דמו, והלחם בשרו, מה שנשאר עד היום כמנהג בכנסיות עם היין והלחם הקדוש. זרתוסטרא ממשיך הלאה וזה מסמל את סופה של תקופת הנצרות, כי אז מגיעה הזריחה, שחר של יום חדש, עידן חדש בסיפור עם התובנה החדשה ש זרתוסטרא:

"אור חדש זרח עליי: רעים דרושים לי, רעים חיים – לא רעים מתים וגוויות שאותן אני נושא לכל אשר ארצה….לשדל רבים לנטוש את העדר-לשם כך באתי."(21)

בפרק כמו "מגיד העתידות" בספר אחד מחניכיו של זרתוסטרא פותר לו חלום והקטע נגמר ב:

"כה אמר זרתוסטרא. אך לאחר-מכן שב והתבונן ארוכות בפני הנער אשר שיחק את פותר החלומות, התבונן בו והניע ראשו" (132)


כך נגמר הפרק, לכאורה משפט שבא לתת נו נופח דרמטי, או סתם סיום, אך המשמעות היא שהחניכים וזרתוסטרא מתחילים לתקשר ולהשלים זה את זה, וההתבוננות בפניו של מישהו מהמסדר שלו הוא בעצם גוף המסדר המורכב מפרטיו(חניכיו) אשר הופך להיות מודע לעצמו, הגוף נהיה מודע ומקבל חיים, גוף המסדר. כמו האל שנהיה מודע לעצמו דרך האדם הנתון לבחירה בין טוב ורע ביהדות.

הרעיון הזה של הגולם שמקבל חיים נקשר חזק באילומינטי. להלן ציטוט מעניין מספרו של הרב פרופ' מרווין אנטלמן מספרו "להשמיד את האופיום" (מבוסס על אמרתו של האדיוט הנבזי קארל מארקס "הדת היא האופיום להמונים"). הקטע הבא מדבר על הפראנקיסטים(שבתאים), כאמור מפוסטים קודמים הראנו כיצד הם היו פעילים עד מאוד באילומינטי הבווארי של וויסהאופט בייחוד תחת הלשכה הידועה כ"אחים האסייאטים" (פרופ' יעקב כץ "בונים חופשיים ויהודים"), ועד היום ה"שחר הזהוב" המאסוני (מקימי הOTO לעיל) מתרברבים בכתביהם הרשמיים בכך שהם השתלשלות של אותה לשכה והסיבה להתעניינות החזקה שלהם בקבלה:

http://golden-dawn.com/nl/displaycontent.aspx?pageid=173

The Origins of the Qabalah of the Golden Dawn

Recent decades of scholary research has shown that the Golden Dawn can trace many of its roots and origins from 18th Century Germany, particularily in the organizations of Gold- ünd Rosenkreutz and the Asiatic Brethren.

להלן הציטוט מספרו של הרב פרופ משה ס. אנטלמן:
אל דאגה, הערות שלנו בסוגריים [] ;)~ 

"אנו יכולים לראות מהמחקר שלנו על הפראנקיסטים והאליטה שלהם שהם אכן היו מפלצות. אכן הרעיון הזה נשמר – ולא במקרה – ברומן על המפלצת פראנקינשטיין של מרי שלי (אשתו של המשרור שלי הידוע) אשר כתבה את פראנקינשטיין, והיית חברה, יחד עם בעלה, באילומינטי.

הסמלים הטבועים בשם פראנקינשטיין הם כדלהלן. המילה "פראנק" מסמלת את יעקב פראנק [ממשיך הדרך של שבתאי צבי משיח השקר ותנועתו השבתאית, וראש הכת]. ה"ינ" [בשם פראנק-ינ] היא אינגלות [ להפוך לאנגלית] וקיצור של המילה בעלת שלושת האותיות בעברית – "עין", שמשמעותה עין, האות E דומה לאות הראשונה והN היא עבור האחרונה. שטיין [Stein] בגרמנית משמעותה "אבן". בסמל של "כת העין רואה כל" [קרמיט רוזוולט ממשפחת רוזוולט הידועה של הנשיאים כתבה וכינתה כך את האילומינטי והאחוות הסודיות המרכיבות את הסדר העולמי החדש אשר בנו מקדש עם סמלי האילומינטי מטעם האום כמרכז לפעילות שלהם, ראו נספח סוף כתבה], כפי שנמצא על החותם הגדול של ארה"ב שעל שטר הדולר [אתם יודעים…], העין עומדת מעל אבנים המהווים את בסיס הפרמידה.

אז פראנקינשטיין = פראנק + עין + אבן. אך מה הסמליות של מפלצת הפראנקינשטיין? כפי שכבר הצבענו, הפראנקיסטים היו קשורים בקשר גורדי עם הקבלה, וישנה מסורת קבלית של מפלצת הידועה כגולם. רעיון הגולם מדובר ביתר פירוט בספרו של פרופ' שולם על הקבלה וסמליה בפרק ה', תחת הכותרת "הרעיון של הגולם". ביצירה הקלאסית של הגולם, הקבאליסט יוצר צורה של אדם מן האדמה [עפר] או חימר [חומר] וכותב את אחד משמותיו הסודיים של האל על גויל ושם אותו בחור שעל ראשו של הגולם [ה72 לבנות הנמצאות מתחת לעין שבחותם הגדול על הדולר, הם בקורלצייה ל72 שמות האל על פי הקבלה]. לאחר שכתב את הנוסחא הנכונה, תלוי על איזה מן האגדות מסתמכים, הגולם קם לתחייה. הסמליות המוצפנת של מפלצת הפראנקינשטיין היא הרעיונות המתים והרעועים של העולם הישן יקבלו חיים חדשים על ידי מלומדים מיסטיים גדולים, מנדביי החכמה, אשר ירתמו את הסודות הגדולים של היקום, ויהרסו את העולם הישן, ויביאו את העידן החדש. ברומן, היוצר של פראנקינשטיין לומד באותה אוניברסיטה היכן שלימד אדם וויסהאופט, מייסד האילומינטי, אוניברסיטת אינגולשטש בוואריה."

גם בזרטוסתרא גוף החניכים נועד לנפץ את ערכי העולם הישן ולבשר את העידן החדש:


"רעים מבקש לו היוצר, אבל כאלה היודעים להשחיז מגליהם, הם יכונו מהרסיהם ומבזיהם של הטוב והרע."(22)

כידוע, תמיד מציגים את החייאתו של פראנקינשטיין בעזרת ברק, מזכיר מעט את זרטוסתרא:

"אהבתי את כל אלה אשר כטיפות כבדות המה, הנושרות אחת אחת מאפלת העננה התלוייה מעל ראשי בני האדם: הלא מבשרים הם את בוא הברק …
ראו, אחד ממבשרי הברק אנכי וטיפה כבדה מן העננה: והנה ברק זה הלא שמו עלאדם-"

על עניין הברק החוזר על עצמו ללא הרף ראו פודקאסט אחרון (שני פוסטים אחורה).

שמה המקורי של היצירה הוא "פרנקנשטיין, או פרומתאוס המודרני". פרומתאוס הוא דמות מפתח בהבנת האחוות המהפכניות של האילומינטי:
קישור קצר ומומלץ מדף זה!

פרופ' ג'יימס בילינגטון, בעל מלגת רוהדס, והספרן ה13 של הקונגרס האמריקאי: "המיתוס שחוזר ונשנה עבור המהפכנים- הרומנטיקנים הקדומים,כמו מארקס הצעיר ורוסיה בזמנו של לנין- היה פרומיתאוס אשר גנב את האש…

פרופ' ג'יימס בילינגטון, בעל מלגת רוהדס, והספרן ה13 של הקונגרס האמריקאי:


"המיתוס שחוזר ונשנה עבור המהפכנים- הרומנטיקנים הקדומים,כמו מארקס הצעיר ורוסיה בזמנו של לנין- היה פרומיתאוס אשר גנב את האש מהאלים בעבור שימושו של הגזע האנושי. האמונה הפרומיתאית של המהפכנים, מזכיר בהרבה מובנים את האמונה המודרנית הכללית שהמדע יוביל את האדם מהחשכה אל האור. אבל ישנה גם התפיסה העתיקה יותר והמקובלת שבשחר של היום החדש, השמש לעולם לא תשקע. בתחילת המהפכה הצרפתית נולד ה"מיתוס הסולארי של המהפכה", אשר טען כי השמש זורחת על תקופה חדשה בה החשכה תעלם לנצח. התדמית הזאת הושרשה "בדרגה כזו של מודעות אשר סימולטנית מפרשת דבר אמיתי ויוצרת מציאות חדשה.” המציאות אותה חיפשו הייתה חילוניות רדיקאלית ופשוטה באופן צורמני. הרעיון לא היה האיזון במורכבות של הפדרציה האמרקאית החדשה, אלא הפשטות האוקולטית של החותם הגדול: העין הרואה כל מעל הפרמידה שמעל המילים NOVUS ORDO SECLORUM".

מתוך ויקי:

שמה המקורי של היצירה הוא "פרנקנשטיין, או פרומתאוס המודרני".

פרומתאוס היה דמות טראגית במיתולוגיה היוונית. למרות ייחוסו בקרבה משפחתית לקבוצת הטיטאנים, ועל אף שהיה בן אלמוות ובעל כוחות רבים, שאף להתחבר עם בני האדם, להתקבל עליהם ולהעניק להם מכוחותיו ויכולותיו. לאחר שזאוס, מנהיג האלים, מנע את הידע על האש מבני האדם, הערים עליו פרומותאוס ונתן להם את האש. למרות זאת, לא התקבל פרומותאוס לחברת בני האדם. הוא נענש בחומרה על ידי זאוס, וחי את שארית חייו בעינויים.

המושג פרומתאיות מסמל מרדנות ומלחמה הרואית בכוחות עליונים. המאבק הפרומתאי הוא מאבק מרובה סבל לשחרור הרוח מכבליה, ולהשגת חירותו של האדם, מאבק שאין בו בהכרח הצלחה.

ההשוואה בין שני המקרים מתבקשת. גיבור היצירה "פרנקנשטיין", כמו גם פרומתאוס המיתולוגי, נאבק על מנת להתקבל על ידי חברת האדם. בשני המקרים אין בכך הצלחה, אולם הסיבה לכך אינה זהה. באגדה המיתולוגית נמנעה כניסתו של פרומתאוס לחברת בני האדם בעקבות התערבותו של זאוס מנהיג האלים. לעומת זאת, ביצירה "פרנקנשטיין" לא האלים הם שמנעו את קבלתו, אלא שנאה ופחד שנבעו מבורות ודעות קדומות מצד בני האדם.


קרמיט רוזוולט, נכדתו של הנשיא הבונה תאודור רוזוולט, ממייסדי התנועה הפרוגרסיבית המקוללת בארה"ב. אמא של קרמיט היית בת-דודה של אלנור רוזוולט, יו"ר התאוסופיה בעולם (אשתו של פרנקלין רוזוולט, חבר בשריינרים המאסונים, המצהירים שהם האילומינטי של וויסהאופט). לבחורה הזאת היית הצצה פנימה אל הממסד הסודי של הסדר העולמי החדש

(עוד כתבה שלה בנושא שהשגנו מצולמת מהארכיון בדרך!!)

מרי שלי ובעלה היו חברים בקרבונרי, האילומינטי שהמשיכו במאה ה19, והכירו היטב את ההיסטוריה של האחוות הסודיות מהחשישיון והמאניכאיסטים וכו'. ידוע ששלי בעצמה קראה באובסססיביות על כל ההיסטוריה של האילומינטי ולא במקרה בחרה באינגולשטט בוואריה כמקום הולדתו של המפלצת.

הגולם הוא משל. הגולם הוא המסדר, וריבון המסדר מפיח בו חיים.
יש את מסדר בג"ץ ופרקליטות ואהרון ברק מפיח בו חיים עם מהפכת האקטיביזם השיפוטי. יש בארץ את כל החברה האזרחית שהיא גוף המורכב מחלקים שונים כמו פראנקינשטיין ושמעון פרס מפיח בהם חיים, מנתב אותם מרחוק ומחדיר בהם את חזונו.

לילה טוב.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

4 תגובות

 1. נעם רוזנפלד 2017-10-21

  הההההההההא מדהים!! חזרתם עם חומרים חדשים שאפו!!

 2. המקנספל מבוסטון 2017-10-22

  תודה רבה רבה רבה,
  תמיד כיף לשמוע מהותיקים.

 3. פי-כול 2017-10-22

  אתה מסכים לזה שספר התנ"ך שלנו הוא גם בעל מאפיין ונקודות רדיקליות?

 4. המקנספל מבוסטון 2017-10-24

  בוודאי, התפיסה המונותאיסטית נחשבת ראדיקלית מאוד בהקשר של הזמן והמקום שלה.