פסיקת ה״עליונים״ פוגעת בהעסקת מסתננים – אלפים בסכנת פיטורים

״בית המשפט קבע בשני פסקי דין כי למדינה אסור להתקשר עם חברות שמעסיקות מבקשי מקלט, והתיר לה לגבות ממעסיקים 20% ממשכורת העובד. ארגוני זכויות אדם: הפסיקות יחריפו את העוני והמצוקה״ 

!