חינוך מחדש של הלשכה הלבנה

חינוך מחדש של הלשכה הלבנה

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

פעם נוספת חברים יקרים אנו נכנסים לבחון את מעמקי הדוקטרינה הסודית, וכרגיל נביא לכם מקורות שמגיעים ישירות מהפה של אותם אנשים המבצעים את “עבודת המופת”.  את המידע שתקראו פה בספק ותמצאו במקורות אחרים, אז היכונו שוב לכתבה “מאירת” עיניים…

נתחיל בקטע מעניין שנכתב על ידי מפקד גדול ריבוני לשעבר, דרגה 33 בנוסח הסקוטי, ליאון זלדיס:

בניה חופשית ואלכימיה

ליאון זלדיס

סגן נשיא גדול כבוד – הלשכה הגדולה למדינת ישראל
נשיא כבוד לאורך ימים – לשכה לה פרטרנידד מס’ 62

ידוע לכולנו שבלשכות של בנאים אופרטיביים בימי הביניים היה נהוג טקס קבלה יחיד, כאשר נתקבל השוליה הרשומה בספרי הלשכה (על כן הוא  נקרא Entered Apprentice – שוליה רשומה) כחבר בלשכה, כלומר הוא הופך ל- Fellowאו  Fellow of the craft.

הטקס היחיד באותם הימים היה קצר ועד כמה שידוע לנו – הסתפק בקריאת החובות הקדומים של הבונים ואישורם בשבועת האח על ספר הקדוש של הנוצרים: The Bible , אשר למרבה האירוניה, האחים ברובם לא היו מסוגלים לקרוא.
למרות עניות המקורות שעומדים לרשותנו על מבנה ופועלן של הלשכות באותה תקופה, כנראה שבסוף ימי הביניים החל תהליך הדרגתי בטקסים המאסוניים, של כניסת אלמנטים אזוטריים ופילוסופיים. תהליך זה הושפע ואולי עף היה תוצאת-לווי של התפתחות הידע המדעי והטכנולוגי במאה 17 ו-18.

גורם נוסף היה העמקת ההתעניינות בספרים עתיקים של פילוסופיים והוגי דעות יוונים, בכתבי-יד קבליסטיים, ובמיוחד הופעת התנועה של הורד והצלב – Rosecroix – לאחר פרסום ספרי הייסוד שלה בשנות 1613-14. אם כי בשני הספרים הראשונים הידועים בשמות ה-Fama וה- Confessio, אין עיסוק מפורש ברזי האזוטריקה, שנה לאחר מכן הופיע ספר נוסף בשם “החתונה האלכימית של קריסטיאן רוסנקרויץ” פרי עטו של Valentin Andrea  וזה, לאומתם, הנו ספר אלכימי-אזוטרי מובהק.

מרבית החוקרים סבורים שגם שני הספרים הראשונים נכתבו על-ידי אותו אדם.
עובדה נוספת שבא לחזק את הקשר בין הבנייה החופשית הספקולטיבית – כלומר, פילוסופית, עם האזוטריזם, הוא קטע קטן אך משמעותי מאוד בספר שהופיע בשנת 1638, כלומר 23 שנים בלבד אחרי הספרים שהזכרתי קודם, בספר הזה, The Muses Threnody. שהוא מעין מדריך לעיר פרת שבסקוטלנד, כתוב כדלקמן:

” For what we do presage is not in grosse,For we be brethren of the Rosie Crosse,We have the Mason word, and second sight,Things for to come we can foretell aright.”

“כי מה שאנו מנבאים אינו שגוי

כי אנו אחים של הורד והצלב:

לנו יש המילה של הבונה [כתוב MASON] וריאת העתיד,

מה שעומד לקרות, אני יכולים לנבא נכונה.”
הבה ננתח את הטקסט. יש כאן קבוצת אנשים שקוראים לעצמם “אחים” והם שייכים לחוג אזוטרי של הורד והצלב. יש להם “מילה של בונה” – Mason’s Word – זה לא רק אות או מילת מעבר, זאת מילת כסם, מילה שמעניקה להם כוח על-טבעי, כדי לראות את העתיד.

לא יכולה להיות הוכחה טובה יותר לקיום יסודות מיסטיים כבר בתקופה מוקדמת כל כך של הבנייה החופשית. למרות זאת, בהמשך המאה ה-18 כאשר נוסחו הריטואלים המאסוניים הידועים לנו, התרחש פילוג רעיוני בין הטקסים הנהוגים ב-Britannia  לבין אלה שנוצרו בצרפת. אילו באנגליה, סקוטלנד ואירלנד הטקסים נעשו פשוטים יותר, ובהם מודגש הפן הדתי –  Deisty –  בצרפת ובעקבותיה ביתר הארצות באירופה, הטקסים המאסוניים התרבו, נעשו מסובכים והוכנסו בהם אלמנטים רבים של תורת הסתרים, אלכימיה ועוד. יתר על כן, ריבוי הטקסים – נקרא להם “דרגות” – הביא להקמת מסדרים או מערכות של דרגות שבסופו של דבר קיבלו צורה סדירה ומסודרת – משום כך השם “מסדר” – כמו למשל הנוסח הסקוטי הקדמון והמקובל.

בזמן שבארצות דוברות אנגלית נכנסו הטקסים הנוספים – מעבר לשלושת הדרגות הראשונות – למסגרות שונות, כגון הקשת המלכותי – שאצלנו תורגם ל-היכל ארון הברית – וכן דרגות נוספות רבות ללא סדר או קשר ביניהם. באירופה הסתדרו הטקסים במסדרים כמו הסקוטי שכבר הזכרתי, וגם אגודות אחרות כגון נוסח Memphis, נוסח Mizraim (שאחר-כך התאחדו בנוסח ממפיס-מצרים בן 95 דרגות), האילומינאטים ואחרים רבים. מכול אלה שרד עד ימינו רק הנוסח הסקוטי.

בטקסים של הנוסח הסקוטי מורגש היטב ההשפעה של אלמנטים אלכימיים ואזוטריים אחרים.
הטקס לקבלת חילוני למסדר מורכב משלושה שלבים, בהתאם לקידום האח בין הדרגה הראשונה לשנייה ולשלישית.
הטקס הראשון, טקס התחילות (Initiation) הנו שלב של טיהור האדם, כדי להסיר ממנו את החילוניות שלו. זה מקביל לשלב ה”Nigredo” בתהליך האלכימי, השלב השחור – זה מזכיר לנו את חדר ההרהורים.

השלב השני, טקס העברה לדרגה שנייה, שבנוסח הסקוטי נקרא “עליית המשכורת”, הנו שלב של בשלות (Maturationׂ), דומה לשלבים של Solve et Coagula בעבודה האלכימית, תמיסה וקרישה. ידוע גם בשם ה-Leukosis, ההלבנה.
השוליה (תלמיד) לומד בשלב זה ומתפתח מבחינה מאסונית. כאשר מסתיים השלב של לימוד והתבגרות מאסונית, החבר מוכן לשלב שלישי ואחרון בתהליך התחילות שלו.

זה נקרא “התעלות” (Exaltation) והוא בעצם טקס של Sublimation, המראה בעברית, או במונחים אלכימיים שלב ה-  Iosis   – היאדום. אין להתעלם מהקשר לשפה העברית: אדום-אדמה-אדם – אידום. הסובלימציה של האדם מאפשר לו גישה ישירה לאלוהים, וזאת המטרה הנסתרת של העבודה האלכימית והן הקבליסטית.

אמרתי שטקס התחילות הראשון רווי סמלים אלכימיים. הטקס מתחיל בחדר ההרהורים. חדר קטן, כולו שחור, כאילו המועמד נמצא בתוך האדמה, וזה שלב ראשון של טיהור החילוני, על-ידי האדמה. בחדר מוצא המועמד גולגולת, צלוחית של מלח, צלוחית שנייה של גופרית ועל הקיר ציור של תרנגול, המקודש לאל Hermes-Mercury . כלומר, בחדר נמצאים כל שלושת היסודיות האלכימיים: גופרית, כספית ומלח.

על הקיר יש גם מספר שלטים. אני מתמקד רק באחד: כתובה בו מילה אחת בלבד: VITRIOL. זה שם עתיק למלחים שונים של חומצה גופריתנית, אך היא בעצם משהו אחר, נוטריקון של משפט הבא:
VISITA INTERIORE TERRA RECTIFICANDO INVENIES OCULTUM LAPIDEM,
כלומר, תבקר בתוך האדמה ועל-ידי טיהור תמצא את האבן הנסתרת.

מהי האבן הנסתרת? יש חילוקי דעות על זה. יכול להיות האבן הפילוסופית המסוגלת להעניק חיי נצח ולהפוך מתכת זולה לזהב, או אולי זה הנשמה של בן אדם, או אולי זאת רוח אלוהית. בכל אופן, זאת אימרה חשובה באלכימיה והיא מופיעה במספר רב של כתבי יד וציורים אלכימיים.

אחר-כך מסירים מהחילוני את כל דברי המתכת שיש לו, וכל דברי ערך, כולל שטרות הכסף שנקראים “מתכות” באופן סמלי. שוב, המטרה היא ברורה, להסיר את האלמנטים אשר יכולים להפריע לתהליך הטיהור האלכימי, ה- Solve et Coagula – להמיס ולהקריש. מדוע נחשבת המתכת כגורם שלילי? מכיוון שמוצאים אותה בכוח מתוך האדמה, זה כאילו אונס של אם האדמה, האלה הראשונה בכול התרבויות פרימיטיביות.

לאחר מכן, בהמשך הטקס, המועמד עובר טיהור על-ידי אוויר, מים ואש. כלומר, הוא מטוהר על-ידי כל ארבעת היסודות של המדע העתיק. האח עכשיו חבר בונה חופשי והוא ניגש ללימודים, בהם הוא חייב לפנות לכול הכיוונים –  וזה ההסבר לתנועות המשונות של צעדיו בכניסה להיכל המסוני (אני מזכיר – מדובר על הנוסח הסקוטי):  הוא צועד קדימה, דרומה, צפונה. רק מערבה אינו פונה, כי הוא בא משם, ואין לחזור אחורה.

ואז האח, כבר חבר – רעה במסדר, מגיע לשלם השלישי בתחילות שלו. הרוממות הפיזית והרוחנית. אינני יכול להיכנס לפרטי הטקס, אבל כאשר רב האומנים (נשיא הלשכה) מרים את האח הוא אוחז אותו ביד אחת וביד השנייה הוא דוחה את הבאים אחריו. כי בשערי השמים נכנסים אחד אחד, איש איש, לא בקבוצה.
נשמתו של האח טהורה עתה לגמרי, ומשימתו להגשים את שאיפתו לעילוי רוחנית ולא פחות חשוב, להוות דוגמה לאחרים כדי שילכו בעקבותיו.

מילה אחרונה לגבי העבודה האלכימית. בעוד שבכימיה, פיזיקה וכ’ המקום והשעה אינם רלוונטיים לביצוע הניסוי, באלכימיה הם חלק אינטגראלי של הפעולה. יתר על כן, בעבודה האלכימית מעורבים הן חומר הניסוי והן המבצע אותו. בדומה לסופר סת”ם, שמטהר את עצמו לפני שהוא יושב לכתיבת ספר תורה, כך גם האלכימיסט חייב להיות טהור על-מנת להצליח במשימתו.
אני מסיים באיחולי הצלחה בעבודתנו המשותפת כבונים חופשים, ומי ייתן שנמשיך להיות תמיד טהורים ברוח, במלים ובמעשים

תודה רבה.

אם עקבתם אחרינו עד היום אתם עכשיו קיבלתם את אחת העדויות המוצוקות ביותר שכל מה שאמרנו לכם לגבי עבודת המופת, מסדר צלב-הוורד, הבנייה החופשית, האילומינטי, האלכימיה הוא נכון. על ההבדל בין לשכות של אנגליה לצרפת ראו סרט מתורגם.

שימו לב לציטוט הנ”ל “לאחר מכן, בהמשך הטקס, המועמד עובר טיהור על-ידי אוויר, מים ואש. כלומר, הוא מטוהר על-ידי כל ארבעת היסודות של המדע העתיק“.

הבא נרחיב עליו כיוון שהוא מגלם בתוכו נושא מעניין ואף מפתח רב עוצמה לפיענוח של הרבה סמלים ורעיונות נסתרים:

“ארבעת האלמנטים של הקדמונים הם ארבעת הכוחות של המגנט האוניברסלי, המיוצגים בצורת הצלב הסובב ללא הרף סביב מרכזו…המילה היוצרת (המילה האבודה) קוראת ממרכז הצלב בבכי “נשלם”. [1]בפרופורציה המדוייקת של ארבעת הצורות האלמנטריות ,זה היכן שעלינו (חניכי המסדרים החשאיים) לחפש את התרופה האוניברסלית של הגופים…המצב המגנטי והקוטביות של הגופים השמיימים נוצר כתוצאה מהגרביטציה המאוזנת סביב השמשות, שהם המאגר המצוי של האלקטרו-מגנטיזם שלהם. הויברציה של “תמצית העיקר” בקרבת מאגרים מצויים מתממשת בעזרת אור, והקוטביות של האור מתגלה לנו בעזרת צבע. לבן הוא צבעו של “תמצית העיקר”; צבע זה נדחס כלפי הקוטב השלילי ככחול ומתקבע בשחור. לכן חיים צנטריפוגלים מתקדמים תמיד מהשחור לאדום, ועוברים דרך הלבן. והחיים הצנטריפטלים חוזרים מאדום לשחור דרך אותו המסלול.[2][4]ארבעת המגשרים או גוונים מעורבים, יוצרים בעזרת שלוש הצבעים העיקריים את מה שנקרא שבעת הצבעים של הפריזמה [3] והספקטרום הסולארי.

שבעת הצבעים הללו יוצרים שבע אטמוספירות או שבעה אזורים זוהרים סביב כל שמש, והכוכב השולט בכל אזור מתמגנט בצורה הדומה לצבע האטמוספירה שלו. במעמקי כדוה”א, מתכות נוצרות כמו הכוכבים בשמיים, בעזרת השפעות מסויימות של אור רדום אשר מתפרק כאשר הוא חוצה אזורים מסויימים.

לקחת חזקה על סובייקט אשר בו האור המתכתי שרוי בתרדמת, לפני שהוא מתעצב אל תכליתו -ולדחוק אותו אל עבר הקוטב החיובי הקיצוני- כלומר, האדום החי- בעזרתו של אש הנובעת מהאור עצמו, זהו הסוד בכללותו של עבודת המופת. זה יהיה מובן שהאור החיובי הזה בדרגות הקיצוניות של דחיסותו  הוא החיים עצמם במצבם המיוצב, המשמש כממיס האוניברסלי וכתרופה לכל הממלכות והטבע…”

—Magic its history rites and rituals, By Eliphas Levi עמודים 364-5.

[1] “נשלם” /”It is done” הוא מה שנאמר לאחר שישו מת על הצלב, בדומה למה שמתאר לוי. ראו את הקטע הבא מדקה 7:30, לאחר מותו (נצלב, ומפיץ אור) של ניאו/איחוד שלו עם סמית’, הרובוט הגדול אומר “נשלם”.

2] שימו לב ללהבה שבראשו של Hades/הדס דמות הרשע בסרט “הרקולס” של דיסני. הלהבה תמיד כחולה וברגע שהוא לא מרוסן מיד הופכת לאדום.

[3]הפריזמה היא הפרמדה שדרכה קרן אור נשברת לכל הגוונים שלה בדומה לקשת בענן:

[4]בספר “הדוקטרינה הסודית” של מאדם בלבטסקי, כרך II עמוד 245-6 ,  אנו מוצאים מידע משלים לגבי סוג התנועות דנן:

“[ציטוט של בלבטסקי ממקור חיצוני] ‘שטן, או לוציפר, מייצגים את האקטיבי…ה’אנרגיה הצנטריפוגלית של היקום’ במובן הקוסמי. הוא אש,אור,  מאבק, מאמץ, מחשבה, תודעה, קידמה,ציבליזציה, חירות, עצמאות. באותה העת הוא גם כאב…באופן הולם הוא מבולבל שוב ושוב בידי האנרציה הנצחית של אנרגיה פאסיבית של הקוסמוס- ה”אהיה” הקשוח [קונספיל: בדומה לאחד מהשמות של אלוהים "אהיה אשר אהיה"]…באופן הולם הוא הושלך לים היוקד/אש, כיוון שזה הוא השמש…מעיין החיים במערכת השמש שלנו, היכן שהם מטוהרים…השמש, כמקור העקרון האקטיבי של כדוה”א שלנו, הוא בוא זמנית הבית והמקור של השטן הגשמי…’

הקור ידוע כבעל אפקט צנטריפטלי  ’תחת השפעת הקור הכל מתכווץ…תחתיו החיים שרויים בתרדמת המחשבה מתקרשת והאש נכבת. שטן הוא אלמוות בתוך ים האש שלו-זה רק בתוך ה’ניפלהיים‘ (הגיהנום הקפוא של המיתולוגיה הנורדית) של ה”אהיה” שהוא אינו יכול להתקיים [1]. אך עבור כל החיים שיש בסוג קיום האלמוות בניפלהיים, קיום זה חייב להיות חסר כאב ושלוו, כיוון שהוא לא מודע ופאסיבי[2]. בממלכת יהוה…אין סבל, מלחמה,נישואים…,שינוי, שום תודעה אינדיבידואלית[3]זה…ממלכת השלום וההתמסרות הנאמנה כפי שזה של רב-המורדים הוא של מלחמה ומהפכה…זה למעשה מה שהתאוסופים מכנים נירוונה, אך תאוסופיה מלמדת שהניתוק מהמקור הראשוני משארע, האיחוד יכול להתבצע על ידי רצון-מאמץ-שהוא שטני…’

הוא שטני מנקודת מבט של אורתודקסיה רומאית (קתוליות), כיוון שהוא חב לאבטיפוס אשר הפך עם הזמן לשטן של הנצרות-למלאכים הראשיים,דיהאן קוהאן, שסרבו ליצור, כי רצו שהאדם יהפוך ליוצר של עצמו ואלוהים אלמוות, שהאדם יוכל להגיע לנירוונה ולגן העדן של השלום האלוהי השמיימי.”

[1] זוכרים את הסרט מועדון קרב? בתחילת הסרט הדמות הראשית אינה מסוגלת לישון מקובעת בחיי היום יום השיגרתיים החומריים שלה, ומתקשה להרגיש ולעורר בעצמו רגש, ובשביל זה הולך לטיפולים קבוצתיים של חולים סופניים כאשר באחד המפגשים מבקשים ממנו לעשות דמיון מודרך ולהכנס פנימה לתודעה שלו שנראת כך:

מה שמשחרר אותו בסרט הוא טיילר דרדן, מי שמכניס בו את מועדון הקרב, המאבק, הכאב, המאמץ, המהפכנות, החיים, כל אותם תכונות המיוחסות לשטן בשביל לקדם אותו אל עבר הגאולה ותיקון. שימו לב לקטע הבא המהווה פרומו לסרט “מועדון קרב” ראו כמה קרוב הוא לתיאור הנ”ל של הכוח הצנטריפוגלי:

[1]ואם נחזור לדוגמא של המאטריקס, אותו עולם של “אהיה” הוא בדומה לזה של הארכיטקט בתיאורו. יתרה מזאת הסצנה המפורסמת של הכדור הכחול או האדום, הכחול משאיר במטריקס הקפוא של העולם הזה המנוהל על ידי הדמיורגוס הארכיטקט (יהוה), הכדור האדום מוציא לחופשי. אחד התוכנות הראשונות שם את ניאו ומורפיאוס ברחוב ומורפיאוס מסביר לניאו את בסיס התורה האנרכיסטית, כיצד כולם תלויים במערכת ובמצב זה הם כולם אוייבים שלהם שיצאו לחופשי מהמטריקס. גם מועדון קרב מלמד את הפילוסופיה האנרכיסטית כנראה למעלה. רוב הצעירים אינם מודעים לכך שהם מובלים באף שלהם ללכת לכיוונים הללו ובטוחים שהם מורדים במערכת המתכנתת אותם, ממש כמו אופי/אישיות המורדים ב”עולם חדש מופלא”, מצד שני מרד אמיתי במערכת בד”כ מדוכא עוד על ידי חסמים תקשורתיים מגיל רך. הדוגמאות הללו הם לא עניין פעוט אלו שתיים מחמשת הסרטים המשפעים ביותר של העשור הקודם (על אף שיצא לפני).פרץ האנרכיסטים כיום בעולם הקוראים לעוד סוציאליזם בעצם נועד לשרת את המעמד השליט להזרים עוד כוח לממשלה, בעוד שפילוסופיה המחזקת את רעיון האינדיבידואל בניגוד לקולקטיביזם מדוכא.

[2] אליפז לוי מרחיב על עניין הקיפאון בספר key of mysteries עמ’ 175 באומרו “הגיהנום הוא אש בתרדמת; זה חיים ללא פעילות וללא קידמה; זה גופרית בסטגנציה; ‘stagnum ignis et sulphuris’ “. אליפז לוי מייצג את נקודת המבט של ההיררכיה הקתולית של המסטריות, לכן משתמש במינוח גיהנום, אך הרעיון הוא אותו רעיון, וזה שהרוע מייצג קיפאון.

[3]: פסקא זאת בעיקרה היא ציטוט אשר עם המשפט המודגש בלבטסקי מעירה שהיא אינה מסכימה כיוון שלטענתה משווים את יהוה לפרה-בראהמה האל העליון של ההודים ברמת התודעה, אך היא מבארת זאת בפסקא הבאה מיד לאחר הציטוט.

אז מה יש לנו… מדובר על הכוח הצינטריפוגלי הנע משחור לאדום שמסמל את המאבק של לוציפר ממעוז השמש לשחרר את האדם ולהופכו לאלוהים בפני עצמו. התהליך האלכימי שעובר החניך כפי שמתואר למעלה הוא לפי שלושה שלבים העוברים משחור בשלב הניגרדו, דרך הלבן בשלב האלבדו, ועד לאדום שלב האייוזיס (ידוע גם כרובדו), ממש כפי שאליפז לוי תיאר, וזה באמת התהליך האלכימי הידוע.

אפשר להמשיך ולמצוא עוד העמקה בנושא בספר ההמשך של אליפז לוי לספר שצויין קודם, “The Key of the Mysteries” 147:

“כל הפלאים הללו נעשים על ידי מניע יחיד אשר העיבריים קראו לו ‘אוד’…אשר אנו מכנים , האור האסטראלי, אשר מר. דמרוויל קורא השטן…ואשר האלכימאים העתיקים קראו אזוט’. זה יסוד הכרחי המגלם עצמו כתופעות של חום, אור, חשמל, ומגנטיות, אשר ממגנט…את כל היצורים החיים.

במניע זה אפילו מתגלמים ההוכחות של התורה הקבלית בהקשר לאיזון ותנועה על ידי קוטביות כפולה. כאשר קוטב אחד מושך השני דוחה, אחד יוצר חום השני קור, אחד נותן אור ירקרק כחלחל , השני צהוב אדמדם.”

בעמ’ 141 מצהיר לוי ש”האלכימיה היא הבת של הקבלה” ובעמ’ 140 ש”האלכימיה לוותה מהקבלה את כל הסמלים הללו” בהתייחס להמרת המתכות. כדי לחדד את העניין של הלוואת הסמלים לוי אומר בספר הנ”ל עמ’ 157 “האש הסודית של אשפי האלכימיה היית, כאמור, חשמל…”. זה עקרון עליו הוא חוזר הרבה, ואם הוא טוען לקשר החזק לקבלה, אזי באומרו חשמל הוא אינו מתכוון לחשמל הידוע לנו. כדי להבין את הקשר לקבלה ניתן כהעשרה את הקטע הבא:

“מעשה בתינוק אחד שהיה קורא בבית רבו בספר יחזקאל, והיה מבין בחשמל, ויצאה אש מחשמל ושרפתו, וביקשו לגנוז ספר יחזקאל.”—תלמוד בבלי, מסכת חגיגה דף יג ע”ב.

סיפור המרכבה בספר יחזקאל כאמור הוא תמה מרכזית בעולם הקבלה ו”מעשה מרכבה”. והמילה חשמל נכתבה בו הרבה לפני ההגדרה המודרנית, שככל הנאה אין לה ממש קשר ממשי למילה במקור.

ההקבלה בין שתי התורות עבור המסטריות תהיה הכרחית בשביל להבין את הסמליות המיוצגת בסרטים אשר נבחן בהמשך.

———————————————————————————

מערכת האינדוקטרינציה של הלשכה הלבנה:

וואלט דיסני האשף:

מתוך ויקיפדיה:

וולטר אליאס דיסני‏ (באנגלית: Walter Elias Disney‏; 5 בדצמבר 1901 – 15 בדצמבר 1966) הידוע יותר כוולט דיסני, היה מפיק סרטי אנימציה, אנימטור, יוצר פארק השעשועים המפורסם דיסנילנד ומייסד החברה הרווחית אולפני חברת וולט דיסני. דיסני היה מועמד 59 פעמים לפרס האוסקר וזכה ב-22 פרסים, ארבעה מהם בשנה אחת. כל אלו הם שיאים שטרם נשברו…

תור הזהב של האנימציה

“שלגיה ושבעת הגמדים” החל את תור הזהב של סרטי האנימציה של דיסני, שכללו את פינוקיו (1940), פנטסיה (1940), דמבו הפיל המעופף (1941), במבי (1942), שירת הדרום (1946), הרוח בערבי הנחל (1949), סינדרלה (1950), עליסה בארץ הפלאות (1951) ופיטר פן (1953). במקביל המשיכו האולפנים להפיק סדרות של סרטי הנפשה קצרים בכיכובם של מיקי מאוס, דונלד דק, גופי ופלוטו.

אין שום צל של ספק, ואף לא הקל שבקלים, שוואלט דיסני היה אחד מהיוצרים המוכשרים ביותר בהסטוריה של תעשיית האנימציה בפרט והקולנוע בכלל. הסרטים שלו ידועים לכל אחד, ועשויים במקחול ייחודי אשר משרה אווירה של קסם בכל מי שצופה בפלא האנימטורי הלה. דיסני היה ידוע כאחד שמדקדק בפרטים, שמציב רף גבוהה ביותר ליצירות שלו, ועד היום לא היה כדוגמתו בעולם היצירה הקולנועית של האנימציה, בהחלט אמן שניתן להגדיר כאשף. אפשר לא להסכים איתו, וניתן לשנוא אותו, אך אי אפשר שלא לראות ביצירותיו פלא מסויים, ולפחות לאמר שמה שהוא עשה, הוא בהחלט עשה טוב, העובדה שכיום עם טכנולוגיה מתקדמת בהרבה לא מגיעים לרמה של סרטיו הראשונים, אומרת את הכל.

אך כפי שניתן לנחש, לסרטים שלו, כמו לחייו, שתי פנים. האחת אקזוטרית המיועד לצי-בור, והשני אזוטרי, נסתר. דיסני בצעירותו השתייך לאחוות הבונים החופשיים הצעירים של די-מולאי, על שם ז’אק די-מולאיי שנרדף והועלה על המוקד על ידי מלך צרפת והאפיפיור (פרט שיהווה חשיבות רבה כתמה מרכזית בסרטיו). כחבר במסדר אזוטרי מאסוני היה עליו לעבור את תהליך החניכה האלכימי המתואר למעלה, וכן גם חוויה זאת מהווה תמה מרכזית בסרטיו.

אותה לשכה העניקה באופן סימלי תואר כבוד לדמות המצויירת שיצר וואלט, הלא הוא מיקי מאוס. ראשי התיבות של מיקי מאוס באנגלית MM נותנים לנו את המספר 1313. במקרה זה גם הכתובת של פארק הדיסנילנד המקורי בקליפורניה שוכן בכתובת  1313SDisneylandDr,Anaheim,CA 92802.

המספר מסמל דבר חשוב בהסטוריה של האבירים הטמפלרים של ז’אק די-מולאיי. זה היה יום שישי ה13 בחודש אוקטובר אשר בו החליטו לרדוף את האבירים הטמפלרים האפיפיור קלמנט ה-5 והמלך פיליפ ה-4, כיוון שהיו בעמדת כוח אשר אימה על ההגמוניה השלטת. סיפור זה הפך להיות הבסיס לאמונה התפלה הרווחת כיום בקשר לאותו תאריך.

לאחר שזכה וואלט להצלחה, החליט המסדר מאסוני די-מולאי להעניק אות כבוד ייחודי בעבור מיקי מאוס הדמות המיוצרת אותה יצר:

אתם יודעים? זאת התשובה הטובה ביותר שמצאנו לגבי למה לכל הרוחות לובש מיקי מאוס כפפות לבנות. בתוך הלשכה הבונים החופשיים נוהגים ללבוש על ידהם כפפות לבנות, מסורת שהלוו ממסדר הטמפלרים. אותו דבר מסתבר עם באגס באני, גם המדובב שלו מל בלנק,הוא בונה חופש, וכמו כן מקימי האחים וורנר.(מקורות בהמשך הכתבה).

ישנם עדויות מוצקות לכך שוואלט דיסני גם היה מעורב במסדר צלב -הורד הAMORC אשר עיסוקם המרכזי הוא באלכימיה. הפניה מויקיפדיה בנושא מובילה לספר שמהווה את המקור לכל שער הפרסומים שמצאנו בנושא. [Erik Davis The Visionary State, p. 112, Chronicle Books, 2006]. יצרנו קשר עם כותב הספר לשאול אם היו לו סימוכין לטענה, הנה התשובה ששלח חזרה:

although I believe it is in one of the biographies. There was also mention of it in a display at the Rosicrucian museum in San Jose. And a Rosicrucian official told me that both Disney and Star Trek’s Rodenberry were members.

cheers
erik

בנוסף על כך בזמן כתיבת הכתבה מצאנו עוד מקור מאתר רשמי המתעסק באלכימיה שמגבה את הטענות הללו. [Modern Rosicrucian groups || 1997 Alvin sen Evanger F.R.C., Frater Melchior Affectator]

שימו לב לקטע הבא מתוך: Rosicrucian Digest August 1956.

“למה עלינו לכבוש את החלל ?

כתבה זאת הוכנה במיוחד עבור הRosicrucian Digest, ע”י ד”ר האבר. זהו סיכום של הרצאה מאוירת אשר הציג לכ1000 חברי צלב-הורד במהלך הכנס השנתי של צלב-הורד ב1956. כאחד מהסמכויות העולמיות בנוגע לחלל, דבריו היו על-זמניים עד מאוד…

ד”ר היינז האבר, סמכות מהוללת ברפואת חלל ויועץ מיוחד עבור אולפני וואלט דיסני, מחזיק בדגם רקטה ארבעה שלבי עבור כיבוש החלל של האדם. בקבוק החלל הוא “לבוש” מכני אשר יולבש על אנשים המרחפים בחופשיות בחלל החיצון. ד”ר האבר עוזר לוואלט דיסני בהפקת שתי תוכניות מדע עובדתיות, “טיול למאדים” ו”חברנו האטום”…הוא גם עוזר לתכנן מתקנים עתידניים עבור דיסנילנד באנהיים קליפורניה…

…כל האיורים שייכים לוואלט דיסני הפקות”

רבותי, ד”ר היינז האבר הוא מדען נאצי לשעבר שהגיע לארה”ב דרך מבצע מהדק נייר המפורסם (Project Paperclip) אשר בו הבריחו מאות (ולא מזמן כבר נתגלה שלה היו אלפים) מדענים נאצים לארה”ב אשר היוו את התשתית להקמת הCIA ו NASA.הנאצי שהקים את NASA היה וורנר וון בראון.

יש לקחת בחשבון שחלק נכבד מן המדענים עסק בטכניקות לשליטת תודעה ולוחמה פסיכולוגית שהמשיכו לפתח בארה”ב.

ד”ר היינז האבר, עם וורנר וואן בראון:

סרט של וואלט דיסני על “האדם בחלל”, אשר בין היתר מככב בו לא אחר מאשר פושע המלחמה הנאצי לשעבר, וורנר וון בראון:

וואלט דיסני פותח בהסבר כיצד הטכנולוגיה תרמה להתפתחות האנושית:

וואן בראון יחד עם וואלט דיסני:

ראו עוד על הקשר של התאגיד דיסני עם הונאת האהבמולוגים.

מעניין שגם ג’ין רודנברי יוצר מסע בין כוכבים שהוזכר לעיל התעסק רבות ברעיון חקר החלל החיצון כמטרה מאחדת של האנושות.

זה לא מפתיע שאחד מתפקידיו של דיסני כבעל האולפנים שלו היה גם לעשות סרטי תעמולה וחינוך, כמו הסרט על החלל, או הסרט של דונאלד דאק על האוייב הנאצי בזמנו. אך עתה נבדוק האם היה עוד רובד שבא ללמד את הילדיםו הצופים בכלל משהו קצת אחר…אתם אולי לא מבינים כרגע לגמרי במה דברים אמורים, אך אנו מבטיחים שעד סוף הכתבה לא יהיה לכם ספק שמשהו נוסף קורה לצופה כשהוא רואה את הסרטים הללו.

—————————————————————————————–

אחד המקורות העיקריים שנתמש בו לבחון את סמלי האלכימיה בסרטי דיסני הוא פרנץ הארטמן הוא אחד ממייסדי הOTO יחד עם קארל קלנר (אשר מטרתו היית להחיות מחדש את מסדר האילומינטי של וויסהאופט). סיבה שהוא נבחר היא כיוון שמסדר הAMORC ממנו הגיח דיסני הגיע כשלוחה של הOTO, ועל כן כדי להבין טוב יותר את הזרם המיסטריות בו מתעסק דיסני נשתמש באחד מהכהנים הידועים של אותו זרם. כמו גם יש לזכור שהתנועות האזוטריות של המסטריות הנאצית אשר מהם צמחה המפלגה בשנות ה30 בעצמם הושפעו רבות והצמחו מתוך אותם לשכות של הOTO והGOLDEN DAWN מאנגליה. [מקור 1] [מקור 2]

הבא נבחן את שלושת השלבים של עבודת המופת האלכימאית כפי שהם באים לידי ביטו בסרטים של וואלט דיסניבהתמקדות על שלגייה ושבעת הגמדים.תהליך הטרנספורמציה שעוברת שלגייה בסרט הוא מעניין ביותר, ונעזר במאמר מרתק של Prof. N J Giardot הנקרא “חניכה ומשמעות האגדה של שילגייה ושבעת הגמדים” (Initiation and meaning in Snow White) כדי לפענח אותו. המאמר בוחן את האגדה המקורית של האחים גרים, אנחנו נתייחס לסרט של דיסני, ונעבור על שלושת השלבים של “עבודת המופת” עד ליצירת אבן החכמים והחתונה ההרמטית. שלושת השלבים הם כאמור על פי המסורת האלכימאית וייצוגם:

נגרידו-שבתאי-השחרה, אלבדו-ירח-הלבנה-לונה, רובדו-שמש-אדום(האדמה)-סול.

“לילדה הזאת הנקראת שלגייה, יש חלקים של שחור,אדום,ולבן [1] אך לא את הזיקוק והאיחוד שלהם. הם רק זרעים אשר יכולים לצמוח פוטנציאלית לפרח בשל, ייתכן ששורד כמו באגדה הקומפלימנטרית “שלגייה והורד האדום“. בשלב זה של החיים שלגייה היא טהורה ותמימה, אך לא שלמה. אבל היא מתייצבת לקראת יציאה למסע שאמא הרגע השלימה, המסע המסוכן לבגרות ונשיות”…

בקשת המלכה[קונספיל:אמא של שלגיה הרוצה ילדה עם אפיונים מסויימים][1] מעניינת ממספר פרספקטיבות, אך במיוחד מציעה את סמליות הצבעים באלכימיה שמדגיש את תרשים שילוש החניכה נגרידו-אלבדו-רובדו (אדום,לבן,שחור), או הטרנספורמציה/המרה של אדם וחומר אשר מעורב בו תנועה דרך מוות, ריקבון ולידה מחדש. זאת “עבודת המופת” שניתן להשיג דרך זיקוק חום האש המסתורי (האדום) אשר בו הדואליות של חומר חייבים לסבול ולמות כדי להפוך לשלם. להפוך אדם שלם בגוף,רוח, ונשמה, האדם צריך גם את הטיהור באש והאליקסיר של דם.”

Pof. N J Giardot

[1] שפתיים אדומות כורדים, שער שחור, עור לבן כשלג, דבר המתאור גם בסרט.

[עדכון 2]אותו הרעיון בדיוק ביפיפיה הנרדמת! מאצילים אליה את שלושת השלבים\צבעים (וסמל הורד):

נגרידו/ דמות ה”רשע”:

שלב הנגרידו גם ידוע כ“שחור-משחור-שחור”.

“הטקס הראשון, טקס התחילות (Initiation) הנו שלב של טיהור האדם, כדי להסיר ממנו את החילוניות שלו. זה מקביל לשלב ה”Nigredo” בתהליך האלכימי, השלב השחור – זה מזכיר לנו את חדר ההרהורים.” [בניה חופשית ואלכימיה || ליאון זלדיס]

מתוך הספר “אלכימיה אומנות השינוי” מאת ג’יי רמזי

עמוד 81:

“תמצית מהותו של הנגרידו הוא השחרה וריקבון, ולכן היא מונה גם Calcinatio (לשרוף) ו-Mortificatio (לסגף). הנגרידו נוגע בראש ובראשונה למותו של המלך הזקן או האגו, שאותו המלך מסמל, והוא מתרחש תחת שבתאי,אשר… נחשב בעיני האלכימאים ככוכב הלכת המרוחק ביותר מהשמש. שבתאי כוכב לכת מקושר עם עופרת – ונגרידו הוא עופרת. שבתאי מקושר גם עם האינטלקט או השכל, וכן גם עם צורות ומבנים.

אנו נכנסים אפוא אל מוות של השכל במקום הרחוק ביותר מהשמש – הרחק מהאור ולכאורה גם מהתקווה…תמונות אלכימיות נוספות של הנגרידו מראות את הcaput mortum (הראש המת); האריה הירוק, שהוא כוח הטבע החתרן והאינסטיקטיבי, הבולע את שמש האגו; עורבים, שהן ציפורי המוות, נוברים בישימון של שלדי אדם; וארונות קבורה וגלוסקמות – ובאוויר צחנת התפרקות ורקב, של משהו מקולקל ביותר

עמוד 90-2

“בתחילה אנו מגלים התנגדות….תגובות אלו קשורות רובן ככולן במלך הזקן שבתוכנו, השואף כמובן לדבוק בכס המלכות ולמשול. האגו מואנש כאן בדמות גברית, אך זו יכולה להיות גם מלכה זקנה סבתא גאה ורודנית. זהו חלק בתוכנו שעליו אנו צריכים לוותר.  מדוע? כיוון שהוא חוסם את הנשמה.”

יונג מבטא זאת (ניגרדו) בצורה קולעת:

“האימה וההתנגדות שחווה כל אדם נורמלי כאשר הוא נובר בנבכי נפשו, הן ביסודן הפחד מפני המסע אל השאול. אילו מדובר היה בתחושת התנגדות בלבד, המצב לא היה נורא. אך בפועל, רובד התשתית של הנפש, אותו תחום אפל של הלא מודע, מפעיל קסם מרתק המאיים להשתלט ביתר שאת ככל שהאדם מעמיק חדור לתוכו. הסכנה הפסיכולוגית המתעוררת כאן היא התפוררותה של האישיות…התסביכים,היחידות התורשתיות וכו’…”…

ברוזריום ישנה אימרה על פיה במהלך הנגרידו “המוח משחיר”. אנו מתחילים לראות הכל באור שחור. דומה שהצל שבנו משתלט עלינו – ואנו עלולים לדמות שהוא נבזי ועלוב. אני אומר ש”אנו עלולים לדמות”, שכן הצל עשוי להיות גם חיובי, וחשוב שנזכור זאת.

שלגייה עוברת את שלב נגרידו בתחילת הסרט, כאשר היא נמצאת רק בתוך כותלי הטירה של אמא החורגת / המלכה הרודנית המקנאת בה ואשר מייצגת רגשות נמוכים וחומריים. על פי המאמר של Giardot, שלגיה בעצם עוברת חניכה אל עבר בגרותה, ועל כל המשתמע מכך, ובאמת בתחילת הסרט היא מביעה משאלה שתוכל להיות עם גבר חלמותיה, רק שכאשר הוא מגיע היא נבהלת ומיד בורחת אל תוך הטירה של המלכה המרושעת, ומסתכלת עליו מוגנת מהחלון כאשר סביבה נמצאות יונות לבנות המסמלות טוהר ותמימות.

המלכה הקנאית מחליטה שצריך להרוג את שלגיה, ובאופן סמלי מבקשת מצייד להביא לה את ליבה, אך הוא נותן לה לברוח אל תוך היער החשוך והאפל ובו שלגיה מתמודדת עם כל הפחדים העמוקים ביותר שיש בה.שימו לב לייצוג המופלא בסצנה הבאה של תהליך הניגרדו,הרגע בסרט היכן ששלגייה בורחת ו”מתנתקת” מרודנות/קנאות המלכה והטירה שלה, ומגיעה לאופל והחושך ביער, היכן שכל הדברים (גם התמימים ביותר) נראים כמו חלום בלהות עד שהיא נכנעת ונופלת ארצה בבכי תמרורים:

ראוי לציין שכניסתה של שלגיה ליער האפל בלילה נפתחת עם ינשוף.

כאן נראה עץ אשר שמלתה של שלגיה נתקעו בענפיו, אך הפחדים שלה מאנישים זאת כידיים המושכות אותה. זה מתאר את הפחד של שלגיה ממגע.

בשלב מסויים שלגייה נופלת מטה מטה אל תוך מים, שבמובן האזוטרי מסמלים את המקום הנמוך ביותר, כאשר בהתאמה התנינים שהיא מדמיינת אשר נראים שם מייצגים את המתכות הגסות ביותר, המקומות הנמוכים ביותר בהווית האדם שיש להמיר. טייפון למשל במצריים יוצג כתנין. סמליות דומה עם התנין בהמשך.

ועוד מתהליך הניגרדו:

דמות הרשע, הלשכה השחורה.

כוכב שבתאי (השמש השחורה) על פי מסורות אזוטריות מסומל בעץ החיים הקבלי בספרת הבינה שהוא הגבוהה ביותר על העמוד השמאלי המייצג את הצד הפאסיבי/”רע”/צפון (ומעניין שבמלך האריות הצפון נחשב כמקום אסור ומסוכן, מקום של מוות). בהכללה גסה ניתן לייצג את העמוד הימני האקטיבי הגברי של העץ עם השמש והשמאלי עם הירח (סקאר, האח הרשע במלך האריות מסומל כפי שתראו בסרט מטה עם הירח, ובדומה לכוח הצנטריפטלי של האלכימאים, כאשר הוא בשלטון, הכל שומם ובקיפאון).

בתחילת הסרט שילגיה בעצם כלואה בטירה של אמה החורגת, המלכה הרודנית שמלאה בסמליות של כוכב שבתאי כמו גלימתה השחורה (וגם כחול בדומה לתיאור הנ”ל) והסביבה שלה (ראו איור מטה).סימלי שבתאי גם הם מיוצגים על ידי המוות, שחור, גולגולות, שעון החול (אבא זמן/מלאך המוות), המגל/חרמש בצורת חצי סהר של הירח אשר מסמל את תכונתו כמסרס (במיתולוגיה סירס את אורנוס), ולכן רעיון הסגפנות שבתהליך הנגרידו.ייצוג דמות הרע עם הירח,שבתאי והכוח הפאסיבי שתואר הנ”ל (כחול) הוא דבר נפוץ ביותר בסרטים של דיסני ובכלל.

העמוד הפאסיבי/רע והאקטיבי/טוב הקוטביים על עץ החיים מיוצג גם בשר הטבעות על ידי שתיי המגדלים, וכיוצא מכך מסמלים הם את הלשכה השחורה והלבנה של האחוות הסודיות. ברמה אחת של הסרטים הללו מסופר תהליך הניצחון של הלשכה הלבנה על השחורה, בעוד ברובד עמוק יותר מתואר התהליך האלכימאי של הדמות הראשית בעוד כל שאר הדמויות והמבנים הם בעצם תהליכים פנימיים אותם הוא עובר. אם המייצג את הלשכה השחורה הוא שבתאי שהוא סטורנוס במיתולוגיה, ממולו שוכן בנו יופיטר/זאוס שהפיל אותו ואת הטיטאנים מהאולימפוס וזכה במלכות.

הדבר ברור בסרטי דיסני כמו בסרט “הרקולס” שם הגיבור מגיע מאולימפוס של זאוס (הלשכה הלבנה) אשר נלחם באחיו הרע Hades השולט כמובן בטיטאנים היוצאים כנגד זאוס בסרט. בסרט פיטר פן הדבר הוא גם ברור, פיטר-פן הוא שילוב של יופיטר/זאוס ואחד מבניו הידועים פאן המזוהה עם דיוניסוס. פאן היה ידוע כאל הפאנתאיסטי היושב בטבע ומנגן בחלילים עם הנימפות (ראו חליל באיור משמאל). האוייב כמובן היה קפטן הוק, עם יד הקרס (מגל/חרמש), וכובע השבתאי שלו (סומברורו כמו טבעת שבתאי,ראו קישור!). בסרט שילגיה המלכה הרעה מתה כאשר פוגע ברק (כמו שזאוס היה משלח) המפיל אותה מקצה ההר עם סלע.

זכרו שעל פי המסטריות האחווה הלבנה והשחורה מחולקים לפי השמש והירח, לוציפר וי-ה-ו-ה.

“הקבלה, בהחלט, מלאה ביהוה, י-ה-ו-ה, השם האלוהי בעל ארבע אותיות, הטטרגרמטון, אך הוא כשם של קבוצה של רעיונות אלוהיים, של האצלות מהאור הרוחני המרכזי אשר נוכחותו לבד היא משוערת; מאלוהים אבסולוטי ישנו רצף של האצלות המשתרעים מטה כדי להגיע ליהוה, שהוא האחד האלוהי של בינה, האמא העליונה”

וויליאם ווין סקוט, Introduction to the study of the Kabbalah part 3

וויליאם ווין סקוט היה בונה חופשי גבוהה ממקימי מסדר השחר הזהוב. כהן מאוד גבוהה של המסטריות,היה חבר בקבוצת צלב הורד של אנגליה.

“עכשיו הטטרגרמטון (יהוה) הוא האב-בן-רוח הקודש כולם באחד. זה יהוה ששמו נכתב י-ה-ו-ה….הוא מורכב משני אותיות גבריות (‘י’, ‘ו’) ושתי אותיות נקביות (שתי ‘ה’); או ה’ה’ העליונה וה’ה’ התחתונה. הראשון הוא ‘האמא הגבוהה’ או ‘ה-יהוה הנשי כבינה’; השני הוא ה’ה’ התחתון, או הספירה העשירית, מלכות, היסוד של החומר….”

Blavatsky Theosophist, November, 1887

שימו לב לסמל השבתאי של החרמש שנראה כמו חצי סהר של ירח.

באמת לפי השמות הרבים שיש לכל הספרות בעץ החיים הקבלי, ‘ה’ משוייך לבינה ומלכות. מלכות ידועה גם כ”כנסת ישראל” וכ”שכינה” והיא משולה בהחלט לירח על פי המסורת. לכן יש פה ללא ספק קשר חזק של הלשכה השחורה המיוצגת על ידי הירח וכוחות שבתאי אשר בעצמם כל אחד בדרכו מייצגים את החומר (השכינה/מלכות היא זאת שמקבלת את השפע מכל שאר הספרות ומאצילה על עולם החומר).בכל סרט תפקיד הדמות הרשע היא לסרס את הגיבור, לסגף אותו אל מעבר לחומר, להוות לו את שיעור הבינה אותו יש לרכוש כדי לפרוץ אל ה”חכמה” (ספירה אחת מעל הבינה). ה”חכמה” אצל הגנוסטים המייצגים את אחד מגילגולי המסורת ההרמטית שהפכה לאלכימיה, היית מיוצגת על ידי סופיה (פרושה חכמה ביוונית) והיא היית הכוח שמעל לדמיורגוס הרשע ששלט בעולם החומר. שמו של הדמיורגוס היה ילדא-באהות (והוא משוייך במסטריות/תאוספיה ליהוה).לפי מסורת הגנוסטים, בדומה לקבלה, ילדא-באהות היה מאציל מעצמו ומשתרשר מטה על ספרות נמוכות יותר, לפי מספר הכוכבים במערכת השמש, כאשר הגבוהה ביותר כפי שהזכרנו היה שבתאי ומעליו סופיה חכמה שנמצא בצד האקטיבי/טוב על עמוד עץ החיים. מנגד ליהוה על פי הגנוסטים (ואסכולות של צלב-הורד והאלכימאים) עמד ישוע שבעצם בא לעולם לשחרר את האנושות מאחיזתו של הדמיורגוס יהוה/ילדא-באהות.

“נמשך כלפי מטה…הנשמה נופלת דרך גלגל המזלות (זודיאק), ובשביל החלב אל עבר הספרות הנמוכות, ובירידתו לא רק לוקח , בכל ספרה, מעטפת חדשה של החומר המורכב מגופים זוהרים של כוכבים, אלא מקבל שם את הכישורים השונים אשר עליו לתרגל בזמן שהוא יושב בגופו. בשבתאי הוא רוכש את כוח ההגיון והאינטלגנציה, או מה שמכונה היכולת הלוגית וההגותית. מצדק את כוח הפעולה..מאדים…שמש…וונוס…מרקורי…וירח”

אלברט פייק, בונה חופשי דרגה 33, מנהיג הבנייה החופשית של הנוסח הסקוטי בזמנו. מתוך ספרו Morals & Dogmas.

בכל סרט של דיסני, בשביל שהגיבור ינצח וירכוש את החכמה עליו להביס את יריבו בעזרת השיעור של כוכב שבתאי, וזה השימוש בבינה ובשכלו. באלאדין זה קרה כאשר ללא עזרתו של הג’יני היה על הגיבור להביס את המכשף, בהרקולס זה קרה כאשר הגיבור המשולל מכוחותיו (חוזקו) היה צריך להביס את האדס, פיטר פן את קפטן הוק מבלי להעזר ביכולת הריחוף, וכו’.ראו כיצד אלאדין עובר את מבחן הבינה הסופי אל עבר סיום החניכה שלו. הוא משתמש אך ורק ביכולת השכל לנצח את ג’פאר, מבלי שהג’יני יעזור לו כמו שעשה לאורך הסרט. שימו לב לסמליות השבתאית של ג’פאר (שעון החול):

https://youtu.be/okvnUzTRwU0

בכל אחד מהדוגמאות הנ”ל על הגיבור היה להערים על הרשע ולהתגבר עליו כדי לרכוש את השיעור שהוא לשלוט בכוחות הנמוכים יותר המוצגים אצל דמות הרשע ולמשול בהם, כפי שהירח המשקפת את אור השמש ש”מושל” בה:

“בני האדם חיים כעת במצב מאוזן בין הכוחות המקדמים של השמש לכוחות המפגרים של הירח (תפקידם של קרייסט ויהוה קשורים בכך)”. [פרק9]

“…היהודים, העם ה’נבחר’, מובלים על ידי האל האישי יהוה…יהוה עשה את ביתו הרוחני בספרת הירח, וכפי שהירח משקף את אור השמש כך יהוה משקף את רוח-השמש”.[פרק11]

מתוך:Rudolf Steiner. An Introduction to his Spiritual World-View, Anthroposophy.

זה היה ציטוט מקיף ומסכם של הרעיון הנ”ל, להעמקה על אותם רעיונות בבנייה החופשית וצלב הוורד ראו כתבה. רודולף שטיינר היה חניך גבוהה של אגודת צלב הוורד ופולחן ממפיס ומצרים בבניה החופשית (אשף אילומינטי נעלה).

לפי המסורת הקבלית, הרוע נובע מחוסר איזון לצד השמאלי של עץ החיים, והדבר נובע מחוסר “זיווג”. למשל האגדה על לילית מספר בראשית ,אשתו הראשונה של אדם, נעזבה על ידו לטובת חווה. לילית המייצגת רובד של רוע היית בעצם חסרת זיווג. הדבר מאוד בולט בסרטי דיסני כאשר ללא יוצא דופן כל הרשעים הם ללא זיווג, ללא זוג ובודדים. הדבר גרם לאינטלקטואלים מהשמאל ב”ביקורת חברתית” על התרבות להסיק שהדבר נבע משנאתו של וואלט דיסני להומוסקסואלים, ופשוט לא הבינו את המשמעות האזוטרית העמוקה באמת.

הלשכה השחורה של המלכה בסרט שילגייה ושבעת הגמדים(שימו לב לירח):

סמלי שבתאי/ניגרידו, הדומים לחדר ההתבוננות הנ”ל שמלא גם הוא בסמלים שבתאיים, שעון חול, גולגולת וכו’:

ביפיפייה הנרדמת (שבתאי שולט במזל גדי):

ראו את סקאר במלך האריות, וזכרו שעוד סמל של הנגרידו מעבר לאפלה וצבע שחור, הוא האריה הירוק. שימו לב גם להדגשה שלו שהוא מייצג את התבונה והשכל, ושיש לכבוש את היצר (סגפנות):

עוד ייצוג יפה של שבתאי  והסגפנות הוא הרשע מהגיבן מנוטרדאם,קלאוד פרולו, המיוצג גם כשבתאי (The art of the Hunchback of NotreDame By stephen Rebello p. 72, ממש נכתב בספר שהוא מייצג את שבתאי). בסרט הזה אותו כוח מייצג כצפוי את הכנסייה/הישועים, לפי האמונה של ההיררכיות של המסטריות הבנייה החופשית והכנסייה הקתולית הם שתיי בתי ספר החשיבה העיקריים שפועלים בקוטביות אחד לשני. האחד מייצג את בני קין והשני את בני שת, האש מול המים. בדומה למיתולוגיה היוונית שם זאוס הוא ילד של סטורנוס אשר בסופו של דבר נלחם בו ומפיל אותו (ובמיתולוגיה המודרנית של ימינו, מסע בין כוכבים היכן שדארת’ ואידר המאודר בצבע שבתאי,השחור, מובס על ידי בנו, לוק סקייווקר, לוק מלשון לוס, אור בלטינית, סקייווקר משמע מהלך בשמים באנגלית, כלומר מאור המהלך בשמיים, השמש) כך באמת היסטורית הבנייה החופשית היא הילד של הכנסייה הקתולית שנולדה לאחר הרפורמציה של מרטין לות’ר:

” ‘יהוה’ באספקט המוצלח ביותר שלו הוא בינה, ‘האמא הגבוהה המגשרת, הים הגדול או רוח הקודש’; לכן הוא יותר מילה נרדפת למריה(mary), האמא של ישו, מאשר לאביו; ה’אמא, שהיא mare בלטינית’ הים כאן הוא גם וונוס, הסטלה מאריס (stella del mare), או ‘כוכב הים’”

Blavatsky, the secret doctrine vol 1 p. 392

————————————————————

…חייב לעלות בלבול כאשר קם מסדר…אשר חיפש להשיג מחדש את החכמה הנשית…   מי שרוצה להשאיר את החכמה הישנה כפי שהיא, יצטרך לכבוש את העולם בעבור הכוחות הישנים. ישנו מסדר כזה, זה מסדר הישועים. הוא שם לעצמו במודע את המשימה הזאת, זה למה הישועים והבנייה החופשית מתעמתים אחד עם השני בכזאת מרירות.

The Temple Legend: Freemasonry and Related Occult Movements from the Contents of the Esoteric School. by Rudolf Steiner‏. p. 225.

————————————————————–

לכל אלו בשממה הגדולה החפצים באידיאל השווה לחיות עבורו, מוצעת בחירה בין שתי כוחות… האלפא והאומגה, שתי הקצוות הקיצוניים של ממלכת הסחרור, קיום אידיאלי — תאוסופיה וישועיות.

שכן, במגרש המרדפים הדתיים והאינטלקטואלים, ישנם שתי מאורים— כוכב טוב ורע, באמת —… הם שני הכוחות היחידים המסוגלים להרוות את הצמא בעבור חיים אינטלקטואלים ב…בריכה הקפואה…הכה צחיחה ומונוטונית בתנועותיה כשנאי סביב גלגל האופנה… האחד הוא “חכמה מלמעלה…טהור, שקט, עדין…מלא חסד…” , בעוד שהשני הוא “חכמה הנובעת לא מלמעלה, אלא ארצית, חושנית, שטנית”. האחד כוח האור, השני החושך“.

—H. P. BLAVATSKY || Lucifer, June, 1888

—————————————————————

ראוי לציין שעל פי הדיציפלינה של מסדר הישועים, אין לחברים בה זיווג כלל! כלומר הם כולם רווקים וסגפנים ללא משפחה ואישה לצידם. זה תנאי הכרחי כדי להיות חבר במסדר. וזה נופל בקנה אחד עם הסרטים הלה.

הערה: אפשר עכשיו רק לנחש מאיפה מגיעים כל התאוריות קונספירציה המשמיצות כל אחת את הקבוצה השנייה, ולכן עבודה שלנו כמחפשי אמת היא לברור את המוץ מהתבן, ואת האמת מבריכת הדיסאינפורמציה אשר אפשר להניח שכל אחד מהם מנהל.

האם הקטע המשעשע הבא מייצג את המלחמה בין שתי ההיררכיות? לקוח מ”מי הפליל את רוג’ר ראביט” של האביר שפילברג בילדרברג וג’ורג’ לוקאס:

שמו לב לגזענות שהוסוותה באותו הקטע

שימו לב לורד האדום על המעיל של שומר הסף בעל עולם הסרטים המצויירים. כאמור דונלד דאק הוא מבית דיסני של וואלט אשר היה בונה ואלכמאי, אך גם האחים וורנר היו מעורבים בבניה החופשית (לפחות ג‘ק וורנר ידוע רשמית כחבר במסדר, ועל פי ויקיפדיה, ונראה שמהסמכה מהימנה, שלשה מתוך ארבעת האחים היו חברים באותה אחווה מאסונית), ואפילו המדובב של באגס באני (ועוד הרבה אחרים) היה מאסוני, וכמו האחים וורנר, גם יהודי. יכול להיות שמדובר על הקרב שהיה לדיסני אשר פיטר הרבה יהודים מהחברה שלו ורדף אותם בתעשייה כיוון שהיו קומוניסטים (דרך להפטר מיריבים).[בדומה לבונים החופשיים הקומוניסטים שהזכיר היטלר במיין קאמף, בניגוד לבנייה הוחפשית הפרוסית של פרדיננד הגדול שהעריץ].

סולציו/אלבדו, שלב ההלבנה והלשכה הלבנה:

“השלב השני, טקס העברה לדרגה שנייה, שבנוסח הסקוטי נקרא “עליית המשכורת”, הנו שלב של בשלות (Maturationׂ), דומה לשלבים של Solve et Coagula בעבודה האלכימית, תמיסה וקרישה. ידוע גם בשם ה-Leukosis, ההלבנה.

השוליה (תלמיד) לומד בשלב זה ומתפתח מבחינה מאסונית. כאשר מסתיים השלב של לימוד והתבגרות מאסינית, החבר מוכן לשלב שלישי ואחרון בתהליך התחילות שלו.”

[בניה חופשית ואלכימיה || ליאון זלדיס]

שימו לב לחיבור היפה, כיצד הניגרדו קשור בקשר ישיר לאלבדו, כפי שבקבלה הבינה והמלכות קשורים אחד בשני, ובהתאמה שבתאי והירח.

מתוך הספר “אלכימיה אומנות השינוי” מאת ג’יי רמזי עמוד 99-101:

לך אל האישה המכבסת את סדיניה ועשה כמוה — אטלנטה פוג’ינס.

סולציו (אלבדו) ממשיך בכל המובנים את העבודה שנעשתה בניגרדו – עד כדי כך, ששני השלבים אלה הינם, למעשה, שני צדיו של מטבע, שניתן לדמיין אותם זה לצד זה בדיוק כמו השחור והלבן בסמל היין והיאנג המתמזגים ומשקפים זה את זה.

בסולציו אנו מגיעים ללובן שמעבר לשחור: אנו עוברים מרגש להרגשה, ממקלעת השמש לעבר הלב. אנו נוטים לבלבל בין רגש להרגשה – הסולציו מבהיר את השוני. רגש נוגע לכל מה שראינו בניגרדו, בעוד שהרגשה לעולם רכה יותר ופתוחה יותר לקבלה, וגם חופשית וצלולה יותר, הינה דבר שונה לחלוטין. היא מחברת אותנו עם הרוח. יחד עם זאת, הרגש, אם מפרשים אותו נכונה, הוא הדלק שממנו עשויה לצמוח ההרגשה באמצעות הזדככות ואש. ובכן, לאחר ירידת השכל לתהומות בניגרדו, בסולוציו אנו מתרוממים – נכנסים ללב.

סולוציו מביא אותנו אל אמרת המפתח של האלכימיה, Solve et Coagula, להתמוסס ולהתגבש מחדש, אשר ניתנת לביאור בהקשר שלנו כהיטהרות ועיצוב מחדש או התמזגות מחדש.

מהות הסולציו היא הלבנה, לכן נקרא גם אבולוציו (שפירושו שטיפה), בפטיזמה (טבילה, וכאן לא רק במים אלא גם באש) ואלבדו, עם המשמעויות הנלוות של “אלבינו”…

עתה אנו מצויים, אפוא, צעד אחד קרוב יותר לשמש, ואנו פוסעים על פי הירח. הירח צועד בראש.

בציורי הסולציו נראה המלך בים, טובע…או באמבטיית אדים…הפליקן הקרוי על שם אביק מעבדה מסויים, הנראה כמו כד בעל שתי זרועות או כנפיים – וכאן הוא מנקר את חזהו שלו, סמל לקשר עם הלב ועם המצפון שבלב. ישנן גם תמונות ברורות יותר של טוהר. חד קרן, המסמל את הרוח בעצמת קרנו, חיה שעליה נאמר כי רק בתולה תוכל ללכוד אותו; ישנם גם ציורים של בתולות, בהקשר של לונה, כמידה של טוהר נשי, לא כהכחשת מיניות (זכרו שהמילה “בתולה” התייחסה בתחילה לאישה שיית “שלמה עם עצמה”) ; מופיעה גם הביצה הירחית המסמלת לידה מחדש; והרוזה אלבה או שושן צחור (הוורד הלבן), המסמל את פריחתה של האהבה הרומנטית שהפכה לאהבה רוחנית.”

הזיכוך הוא המפתח כאן. זוהי ההלבנה שאליה מתייחס הרוזריום כאל “הלובן הקרוי אוויר”; ומבחינת השטיפה, המים המוזכרים כאן הם “מי התבונה” המתגלים כדמעות.

זהו תהליך ההיטהרות, והוא יסודי כשם שהוא עז, ככל שהחום גובר. החומר מלבין עד העצם – וזה מתייחס לכל שכבות הקורפוס או הגוף. התהליך נמשך בניקוי חוזר ונשנה, עד אשר הלובן נהיה חזק וברור- עד אשר הבהירות מפציעה, ביום ירחי ומוזר זה, הנראה כמו לילה. זוהי היטהרות הגוף

השלב השני בעבודה של האלכימאי יושבת בקורלאציה מעניינת מאוד עם הדרגה השנייה מתוך השלוש הראשוניות/בסיסיות של הבניה החופשית, דרגת החבר בונה (Fellow Craft), מאנלי פאלמר הול, בונה חופשי דרגה 33 מסביר:

החיים לא מתקיימים רק דרך פעולות במישור הפיזי אלא גם דרך רגשות וסנטימנטים. זהו סוג האנרגיה שנרכש בידיי התלמיד כאשר הוא מתחיל את עבודתו בדרגת הFellow Craft…דרך כל אחד מאיתנו עוברות הקרניים היוקדות של הרגש האנושי, קדרה גואשת של כוח מאחורי כל ביטוי אנרגטי של האדם…כמו כלבי ציד להוטים לצאת למרדף, הכוחות הרגשיים אינם יכולים להעצר על ידי ריסון, הם פורצים את החומות המרסנים ונשפכים החוצה כביטויים לוהטים של אנרגיה דינמית…היום הגיע בו החבר למלאכה חייב לדעת ליישם את הידע שלו.המפתח האבוד של הדרגה שלהם הוא השליטה ברגש, אשר מציב את האנרגיות של היקום תחת שליטתם…כאשר בונה חופשי לומד שהמפתח ל’לוחם על המכשול’ הוא היישום הנכון של דינמו כוח החיים, הוא לומד בעצם את המסתורין של המלאכה. האנרגיות הגועשות של לוציפר הן בידיים שלו ולפני שהוא יכול להתקדם הלאה ואל-על, הוא חייב להוכיח את יכולתו ליישם את האנרגיה הזאת כראוי. הוא חייב ללכת בעקבות צעדיו של האב הקדמון תובל קיין (וולקאן) אשר עם הכוח העליון של אל המלחמה מרקיע את חרבו ללהב המחרשה.”

Manly Palmer Hall, The Lost Keys of Freemasonry. Chapter: Fellow Craft

בסרט היפה והחיה מתואר בדיוק אותו העקרון, החיה שניראת כאנרגיה החייתית הבלתי מרוסנת, מקבלת ריסון עצמי בשלב הטיהור, יישום נכון של דינמו כוח החיים, לוציפר (הנראה כמו החיה), שימו לב תראו ותבינו, הוא נגאל על ידי היפה\ספירת תפארת.

שלב האלבדו בסרט שלגייה ושבעת הגמדים מתחיל לאחר הלילה המפחיד של שלגייה ביער האפל המוקף בפחדים שלה, כאשר היא צועקת נופלת על הרצפה ומתחילה לבכות בכי תמרורוים שלפתע גורם לשחר לפצוע ולהביא את אור היום, היכן שהיא נרגעת, ומאותו רגע ואילך היא מתוודעת לאנרגית האור האסטראלי המיוצג על ידי הטבע (פאנתאיזם) והחיות אשר מובילות אותה ומניעות אותה ואת הגמדים לאורך כל הסרט, זהו אותו האור שעל האשף של המסטריות ללמוד לשלוט.

“המניע הזה (האור האסטראלי) על ידי המתודות השונות שלו של התמגנטות…מייסד מחדש או מפריע לאיזון של אקונומית החיות, על ידי ההמרות והזרמים המתחלפים שלו…”

Eliphas Levi, Key of the Mysteries p.88

ואכן מצב החיות קשור למצבם הנפשי של הדמויות בסרט.

החיות מובילות את שלגייה אל בית הגמדים, וכאשר היא מגיעה לשם היא מגלה את הלכלוך וחוסר הסדר בבית, אז מה היא עושה? כיאה לשלב האלבדו (סולציו) היא מתחילב בנקיון יסודי, והוא לא פוסק רק בבית, כאשר הגמדים מגיעים הביתה היא מכריחה אותם לנקות עצמם עם מים וסבון, וזה שלב הזיכוך והטיהור הכל כך מאפיין את ההלבנה והוא מתמשך לאורך זמן בסרט. הנה רק טעימה קצרה מאותו שלב של ניקיון והטבלה במים של אותו זיכוך:

https://youtu.be/y_Bz50ynU7Q

ועכשיו שימו לב לדוגמא מובהקת של שלב האלבדו באלאדין. יש פה את כל הסמליות, של הפליקן הלבן, הירח, שושן צחור, המים:

ה”שומרים”/”מדריכים”

במהלך אותו שלב הצופים מתוודעים ללשכה הלבנה, הלשכה של הגמדים, היכן שהם כוריםיהלומים בתוך מעורה עם מעדרים ופטישים, ואי אפשר שלא לקבל רושם של לשכה מאסונית ועבודה המזכירה את וולקאן הנפח (תובל קין) אשר מהווה פטרון לבונים החופשים, אותו אחד שמשתמש בפטיש לגלם מתכות. למידע מקיף יותר על וולקאן. וולקאן היה אחד מבניו הרבים של זאוס (מתאים על פי ההיררכיות), וגם זאוס בגרסאות מסויימות כמו ההקבלה שלו לת’ור מהמיתולוגיה הנורדית היה ידוע כבעל פטיש אשר בבנייה החופשית מסמל את הפטיש שתובל-קין נתן לחיראם אביף כשילוש הכוח היוצר. הנה קטע קצר על לשכת הגמדים:

כפי שניתן לראות, הגמדים חוזרים בשירה על המילה “היי-הו, היי-הו”, דבר שהיה מאוד רווח בפולחנים עתיקים לקרוא לאל אקטיבי/יוצר  בשמות עם הדגשה על אותיות ה-אהוי(Vowels) כיוון שייחסו לאותם אותיות כוחות גבריים של כוח יוצר לעומת העיצורים שהיו נשיים יותר. למשל לדיוניסוס היו קוראים בקול “איו, איו” או “בני לוויתו התמידיים של דיוניסוס היו סטירים (אלי היערות)…ובלוותן את אלן הן קוראות בלי הפסק: “אוואי, בכחוס!”(עולם האגדה, מיתולוגיה, א. ל. יעקובוביץ עמוד 70). בכל תרבויות העולם לשם האל היוצר נתנו שמות כמו יוב/ג’וב(שם של זאוס), איאו, פוה-היי, וכו’. במקרה של הסרט זה נראה מעניין שהגמדים קוראים הי-הו, מעין סיכול של יה-וה, אשר לקראת סוף הכתבה תגלו שמסמל בין היתר את הזיווג הסופי של האלכימאים.

סמליות של וולקאן:

ציור של וולקאן, האל הפאגני העתיק הפטרון של האלכימיה על פי האשף האלכימאי פרצלסוס, והנפחות.

פרצלסוס, אחד מאבות תורת האלכימיה ומייסדי הרפואה המודרנית (פריחת המדע באותה תקופה לוותה גם בפריחתם של התורות/דיסיפלינות המיסטיות), מתאר את וולקאן כפטרון האלכימיה:

“אין דבר שנוצר כUltima Materia (החומר המוגמר/מושלם) – במצבו השלם. תחילה הכל נוצר בPrima Materia, התוצר הראשוני; כאשר וולקאן מגיע, ועל ידי אומנות האלכימיה מפתח זאת לחומר הסופי…אלכימיה היא…אומנות וולקאן הוא האומן שלה“.

[Paracelsus: the man who defied medicine : his real contribution to medicine and science|| BY Hugh D. Crone||Page 136]

ואכן שלגייה הגיעה במצב ראשוני, ועל הגמדים לגמר אותה. בלשכות הבנייה החופשית בכניסה ישנה אבן מחוספסת ואבן חלקה ומוגמרת המצביעה בדיוק על אותו התהליך.

פרופסור Giarlod מרחיב בדיוק על התפקיד הזה של הגמדים במאמרו (Initiation and meaning in Snow White):

“בהרבה אגדות, הגמדים כיצורים כתוניים[1] הם ישויות זדוניות והרסניות. אך במקרה זה, הם יכולים להיות גם סוכנים יצירתיים ללידה מחדש וצמיחה. אכן בסיפור זה הגמדים…יכולים להחשב כאבות אלוהיים, מורים, זקקים, שומרים, או עוזרים הכרחיים בעבור חניכה מוצלחת. הם עוזרים לכרות זהב מהאדמה השחורה של נשמתה של שלגייה כפי שהנפח והאלכימאי עוזרים בעבודה הקדושה של זרוז התהליכים בטבע, או הריפוי השמאני דרך מתווכים של רוחות בעלי החיים.”

[1]מתוך ויקיפדיה:

במיתולוגיה היוונית, האלים הכתוניים היו קשורים לאדמה או לעולם שמתחת לאדמה, לתהליכים האדמתיים שהם הענקת חיים, פריון, מוות וגם לתהליכים בטבע כחילופי עונות השנה, פריחה וקמילה. מקור השם מהמלה כתון שפירושה אדמה ביוונית עתיקה.

לגבי עבודתם של הגמדים במכרה, וקריאתם “we dig dig dig”, ניתן לקבל עוד רעיון לגבי הסמליות האופפת את אותו הרגע בסרט:

“כפי שזהב היה סמל הרוח ומתכות גסות ייצגו את טבעו הנמוך של האדם, אלכימאים מסויימים נקראו “כורים”, ותוארו עם מכוש ומעדר חופרים בתוך האדמה בחיפוש אחר מתכות יקרות – מאפייני אישיות מובחרים אשר קבורים בחומריות הארצית של הבורות”

Manly Palmer Hall — Secret Teachings of All Ages — p.121

————————————————————————

“ממש כפי שהטבע הנראה לעין מאוכלס באין ספור יצורים חיים, כך, על פי פרצלסוס, הבלתי נראה, עמיתו של הטבע הנראה (המורכב מדלילות העקרונות של האלמנטים הנראים) מאוכלס על ידי הרבה ישויות מיוחדות”. (307)

“”האלמנטלים אשר שוכנים בגוף החלוש של כדוה”א אשר נקרא Terreou Ether (הארץ האתרית) מקובצים יחד תחת הכותרת של גנומים[גמדים]… ממש כפי שיש הרבה סוגים של בני אדם המתפתחים דרך האלמנטים האובייקטיבים של הטבע, כך גם יש הרבה סוגים של גנומים המתפתחים דרך הגוף האתרי הסובייקטיבי של הטבע. רוחות.ישות/ישויות כדוה”א הללו עובדים באלמנט קרוב ביותר לתדירות הרטט של יסודות המינרלים בממלכת האדם והחיות… חלקם עובדים עם אבנים, יהלומים, ומתכות, ואמורים להיות שומרי אוצרות חבויים.”(310-11)

Secret Teachings of all Ages, By Manly Palmer Hall.

יש לזכור שרבים מהדברים עלייהם מדברים האלכימאים בכלל ופרצלסוס בפרט היו סימבולים וסימליים בין היתר בעבור תהליכים שהתרחשו במעמקי התודעה. יתרה מזאת לגבי האלמנטלים מעניין לדעת שהיה עוד סוג שנקרא נימפות אשר קושר ליסוד המים (מעניין בהקשר לבת-הים הקטנה), וסוג אחר המקושר לאש בשם הסלמנדרא הוזכר לא פעם ולא פעמיים במקורות היהודים. למשל מסכת חגיגה, כ”ז א’; וכן על פי מסכת סנהדרין, ס”ג ב’, שבה מסופר על חזקיהו המלך שהיה חסין-אש כי אימו סכה אותו בסלמנדרא.

המספר 7 המייצג את הגמדים אינו מפתיע כלל, שכן זהו מספר קוסמולוגי נפוץ ומהותי בכל התורות המיסטיות, ואחת הסיבות העיקריות הם בגלל שבעת הכוכבים שהיו ידועים במערכת השמש לקדמונים, אשר להם ייחסו כוחות והתבטאויות של אלים, וכמו כן כפי שהוזכר למעלה, קוטביות שבע הצבעים של האור הנשבר בפריזמה המייצגים את שבע הכוכבים, וכמובן, המתכות.

במהלך שלב האלבדו(סולציו) קורה דבר נוסף:

“אלכימיה אומנות השינוי” מאת ג’יי רמזי עמוד 154-5:

“החלק השני נוגע להשראת רוחניות על הגוף, מהלך שגם אותו מסמלת האבן הלבנה, באשר לנו עצמנו. שוב מגבירים את החום, עד אשר מתוך הזיקוק וההתקרשות החוזרים ונשנים של הגוף(חומר), מופיע משקע -האבן. ובעוד החומר של האבן מתחיל להווצר, מתרחש דבר מרהיב ביופיו ובלתי צפוי : מופיעים צבעים, גוונים המתפרשים כמניפה ומכסים את כל קשת הצבעים, כהקדמה ללובן עצמו. זה נקרא ה-Cadua Pavonis או זנב הטווס; התפרשות זו, בססגוניותיה, מייצגת שלמות או ריפוי,התפרצות של יופי בנפש וכן גם מופלאות, שכן השראת הגוף ברוחניות הינה תופעה מופלאה.

על פי גישות רבות באלכימיה שלב מניפת הצבעים של זנב הטווס נמצא בתחילתו של האלבדו.מה שבטוח הוא קורה בסביבות שלב ההלבנה.

זה מעניין לשים לב שבמסורת האלכימאית הופעתה של זנב-הטווס הצבעוני מסמל שלב חשוב בתהליך הטרנספורמציה. לכן בTwelve Keys of Basilius Valentine האלכימיה של המלכה “מניפת נוצות הטווס מרמז על הופעתן של צבעים בתהליכים תקדמים יותר”

Giardot

——————————————————————————

הכנת “אבן הסתרים”

“אמרתי שטקס התחילות הראשון רווי סמלים אלכימיים. הטקס מתחיל בחדר ההרהורים. חדר קטן, כולו שחור, כאילו המועמד נמצא בתוך האדמה, וזה שלב ראשון של טיהור החילוני, על-ידי האדמה. בחדר מוצא המועמד גולגולת…

על הקיר יש גם מספר שלטים. אני מתמקד רק באחד: כתובה בו מילה אחת בלבד: VITRIOL. זה שם עתיק למלחים שונים של חומצה גופריתנית, אך היא בעצם משהו אחר, נוטריקון של משפט הבא:
VISITA INTERIORE TERRA RECTIFICANDO INVENIES OCULTUM LAPIDEM,
כלומר, תבקר בתוך האדמה ועל-ידי טיהור תמצא את האבן הנסתרת.”

[בניה חופשית ואלכימיה || ליאון זלדיס]

———————————————

מתוך הספר “אלכימיה אומנות השינוי” מאת ג’יי רמזי עמוד 73-5:

הככנת התהליך עצמו קשורה לאדמה ולאש. היא נוגעת לשני היבטים; ל”חומר הראשוני” (קרי,Prima Materia), המתייחס לאדמה, ול”מפעיל הראשוני” שהוא כינוי נוסף לאש. בשני המקרים , ההכנה לוקחת אותנו אל מעמקינו הפנימיים, אל עומק האדמה שהוא גם גופנו כמכל או כלי קיבול, ו”לתוך האש”, כפי שאנו נוהגים לומר, שהיא גם תמצית העצמיות הפנימית שלנו.

המסע אל המכרה

ההכנה מתחילה בחיפוש אחר הPrima Materia, שהוא באופן מילולי החומר האמור להשתנות, והאלכימאים תיארו זאת כמסע לתוך מכרה – מקום חשוך, השוכן מתחת לפני האדמה, זהו המקום שבו ניתן למצוא את החומר הראשוני.

מה נוכל לומר עליו? הprima materia טמון במעמקים, זהו הדבר הפיזי והמסתורי ביותר שקיים…כינו אותו בין היתר כינויים בסיסיים (..”ים”,”גרעין הדברים”, ו”הלחות הבסיסית”) ואיננו יכולים להגדירו במדוייק…במישור עמוק וטהור זוהי הקרקע המקורית, המצב המקורי…החומר ממנו הוא עשוי (לדעת האלכימאים) הוא אלוהי, ומצטיין בפוריות גבוהה…יחד עם זאת שוב מכנים אותו “האבן הנסתרת” – האבן שבאמצעות התהליך נהפכת לאבן הפילוסופים, לאחר שעברה טרנסמוטציה ושינוי…יכולים אנו לכנות את הprima materia כ”קרקעית הנפש”.

החומר הראשוני עצמו הוא סביל, לא פעיל. כמו מראה כולו קיבולת טהורה. ואולם, בתוכנות הוא אינו כה טהור, וזוהי משמעות הדיבור על המסע אל המכרה, מסע אל “ההשתלטות על נושא הגלם”…שבתוכנו, והוא – אבן הסתרים שלנו- החומר שעליו אנו צריכים להשתלט. אפשר לראות בכך את הלא מודע שלנו, שאליו צריך שכלנו המודע לרדת, כדי לחוש ולחוות במקום לחשוב ולשלוט. הרבב שדבק בו הוא…התסביכים, ההתנגדויות, החסימות..וזה מתחיל להכביד, להיות לנטל, אנו מבחינים שזוהי העופרת שלנו, המתכת הכבדה.

—————————————————-

החומר הראשוני (Materia Prima) – החומר הראשוני…עקרון אוניברסלי ונסתר, החומר הבסיסי שממנו הכל נוצר. על ידי צימצום דבר אל הPrima materia, והלבשתו במאפיינים חדשים, ניתן להמיר אותו אל דבר אחר על ידי מי שניחן בכוחות רוחניים וידע…

Secret Symbols of the Rosicrucians, Franz Hartman. Chapter:Vocabulary of occult terms.

———————————–

לאחר שלב ההלבנה אנו עוברים לאחת הסצנות הציוריות והיפות ביותר בסרט, שלא מביישת סרטי אימה בת זמננו באווירה המצמררת שהיא משרה על הצופה. בסצנה זאת אנו שוב נכנסים אל תוך הלשכה השחורה של המלכה, הצד האחר, אשר מייצגת כמובן את השמש השחורה שברגע זה כבר מתארת בצורה מדוייקת ביותר את תהליך הריקבון/Putrify ו/או Dissultio (ניגרדו) והכנת ה”אבן הנסתרת” של האלכימאים, ובו אנו שוב עדים לקנאות המלכה המסמלת את התחושות הנמוכות של שילגייה, העופרת שלה, אותה צריך להמיר לזהב. לאחר שהמלכה מתרגזת היא יורדת אל מעמקי האדמה (Vitriol) אל עבר החומר הראשוני, מקום המלא בסימליות הנגרידו, ושם המלכה משנה צורתה (מתחפשת בעלילה האקזוטרית עבור הצופה ה”חילוני”) על ידי כך שהופכת לאישה הזקנה והמקומטת.זהו ייצוג מרהיב של הPrima Materia (חומר ראשוני) ותהליך הרקבון דנן.

עמוד 81, “אלכימיה אומנות השינוי” מאת ג’יי רמזי:

אנו נכנסים אפוא אל מוות של השכל במקום הרחוק ביותר מהשמש – הרחק מהאור ולכאורה גם מהתקווה…תמונות אלכימיות נוספות של הנגרידו מראות את הcaput mortum (הראש המת); האריה הירוק, שהוא וח הטע החתרן והאינסטיקטיבי, הבולע את שמש האגו; עורבים, שהן ציפורי המוות, נוברים בישימון של שלדי אד

ם; וארונות קבורה וגלוסקמות – ובאוויר צחנת התפרקות ורקב, של משהו מקול קל ביותר, וזה נוגע גם למה שבפועל מתרחש בתוך הבקבוק [מי שעובר את התהליך]. התמונה האחת העיקרית היא זו של הsol niger – שמש שחורה

הזורחת מעל אדמה מתה.אנו גם יכולים לפרש זאת כצניחת השמש וכצניחת האור שבתוכנו, המסמל גם את התודעה…עמוד 90-2

“בתחילה אנו מגלים התנגדות….תגובות אלו קשורות רובן ככולן במלך הזקן שבתוכנו, השואף כמון לדבוק בכס המלכות ולמשול. האגו מואנש

כאן בדמות גברית, אך זו יכולה להיות גם מלכה זקנה סבתא גאה ורודנית. זהו חלק בתוכנו שעליו אנו צריכים לוותר.  מדוע? כיוון שהוא חוסם את הנשמה.”

קטע ממוקד על הנושא הנ”ל, בעברית:

https://youtu.be/dTseOmXOtEs

 • המראה מתארת בפני המלכה ששילגיה היא יפה עם שפתיים אדומות כורדים, שיער שחור, ואור לבן כשלג. אלה הם שלושת הצבעים המתארים את התהליך האלכימאי שעל שילגייה לעבור כדי להפוך את העופרת שבה לזהב.
 • אי אפשר שלא לשים לב לסמליות המובהקת פהשל נגרידו וVitriol.

יתר על כן אנו עדים שוב לסמליות הבלתי משתמעת לשתי פנים של הצבעים פעם נוספת כאשר המלכה מכינה את השיקוי בעבור המראה החדש שלה המורכב גם הוא מהצבעים שחור-אדום-לבן. צבעו הסזופי של השיקוי הוא ירוק כמו האריה הירוק המתאר את התהליך של הPutrificato (נגרידו), ולאחר השתייה מתחילה למערבולת הצבעים הצבעונית הכל כך מתאימה לשלב מניפת הטווס המתואר למעלה אש מגיע לאחר שלב ההלבנה (שימו לב שעל הכסא של המלכה בתמונות למעלה הנוצות לא ציבעוניות ממש לעומת אותה סצנה), ולפני שאנו חוזים במראה החדש והמעופש/מרקיב של המלכה אנו עדים לנוזל ירוק המזכיר את צבעו של האריה הירוק שגם כן מייצג את שלב הריקבון Mortificato/Putrify.

המרכיב הראשוני שהמלכה שמה בשיקוי לפני שלושת הצבעים האלכימים הוא אבק מומיות אשר תורגם לעברית כאבק עצמות. וזה מעניין בהקשר לציטוט הבא:

“בשפת המסטריות, נשמת האדם היא אבק העצמות של סטורן (שבתאי)”

–מאנלי פאלמר הול “המסורות הסודיות של כל הזמנים” (עמ’ 280)

בשלב זה בסרט התהליך הפנימי של שילגיה הוא שהשכל שלה מצד הבינה נופל מטה ומתרקב עד לחומר הראשוני, מה שמגלה את העופרת אותה היא צריכה להמיר לזהב.

VITRIOL אנגרמה של: “תבקר בתוך האדמה ועל-ידי טיהור תמצא את האבן הנסתרת.”

כפי שאתם רואים, אם היה ספק עד עכשיו לגבי סמליות האלכימיה, למלכה יש בספריה ספר ALCHEMY (“אלכימיה”):

אם כבר מדברים על “אבן הסתרים”, בזמן שהמלכה מדפדפת, שימו לב לסמל הפרמידה המעניין הבא:

ושימו לב לדמיון בין ה”מערה” בקרקעית של המלכה, לבין חדר ההרהורים/מדיטציה של הבונים החופשיים (שעון החול, גולגולת, נר):

חדר ההתבוננות (קישור מתוך אתר רשמי של הבונים החופשיים).

דוגמא קלאסית לVitiriol היא מעורת הארנב באליסה בארץ הפלאות (המסתיימת על לוח השחמט):

https://youtu.be/pHte24GGHD4

והיכן אלאדין מוצא את המנורה?

הקטע עם הירידה למערה מתחיל ב7:30. כדי לשכנע את אלאדין להכנס פנימה, אומר לו הנוכל “יש מערה, מערה מלאה באוצרות מעבר לכל חלומותיך…יש רק את חוק הזהב, מי שיש לו את הזהב קובע את החוק”.

——————————————————————————–

רובדו, שלב האדמה (אדום), “אבן החכמים”.

“האבן האדומה תמיר את המתכות הזולות לזהב”

Dictionary of the Occult” By Julian Franklyn p.7″

את הקטע הזה נפתח בסרטון משעשע, עם השומר/מדריך של אליסה בארץ הפלעות אשר גם הוא מכיר לנו את עצמו בדומה לגמדים בשילגייה על ידי קריאה חוזרת של אותיות האהו”י (Vowles). הזחל בעצם מספר לעליה על התהליך האלכימי, שמתחיל מזנב הקרוקודיל (המקום הנמוך/עופרת). בסיום הקטע ניתן לראות את הזחל מעשן מהר מהר מתמתח ונעשה לאדום החי ופתאום הופך לפרפר(פרפר).זה הוא תהליך האדום/רובדו בדיוק,
המוזיקה ברקע היא ערבית ולזחל במקור קוראים אבסלם (Because he is Absolute נאמר),אין זה מקרה, האלכימיה מקורה במילה אל-קימיה מערבית. אלה היו הערבים והסופים שהיו הראשונים לפתח את תורת האלכימיה, בעיקר בגלל שהיו הראשונים שיכלו לתרגם את הטבליות המצריות העתיקות של הרמס (מייסד התורה),
לכן גם היה להם את תור הזהב שלהם בזמנו, היה לזה קשר ישיר לידע, והיום גם ניתן לראות השפעה חזקה בקרב ערב הסעודית בעולם למשל, מעבר לנפט, יש להם תרבות עשירה ומסורת אזוטרית חזקה. בעבר הרחוק אלה היו האבירים הטמפלרים שלמדו מכת החאשישיון את המסטריות והיבאו את התורות מהמזרח אל המערב. קריסטיאן רוזנקראוץ מייסד אגודת צלב-הוורד/רוזיקרושנס האלכימאיים למד את התורה גם הוא מהערבים (אם לא עובד סרטון כנסו לקישור):
https://youtu.be/QgbntWU7pG8

“כאשר מסתיים השלב של לימוד והתבגרות מאסונית, החבר מוכן לשלב שלישי ואחרון בתהליך התחילות שלו.

זה נקרא “התעלות” (Exaltation) והוא בעצם טקס של Sublimation, המראה בעברית, או במונחים אלכימיים שלב ה-  Iosis   – היאדום. אין להתעלם מהקשר לשפה העברית: אדום-אדמה-אדם – אידום. הסובלימציה של האדם מאפשר לו גישה ישירה לאלוהים, וזאת המטרה הנסתרת של העבודה האלכימית והן הקבליסטית.”

[בניה חופשית ואלכימיה || ליאון זלדיס]

————————————————————————————
“אלכימיה אומנות השינוי” מאת ג’יי רמזי|| עמוד 154-5:
רובדו מקביל גם לקפיצת מדרגה ענקית, מבחינת ההכרה וההבנה גם יחד, כי את הממד המאחד, על פי הגדרתו, איננו מסוגלים לתפוס בשכלנו הרגיל. עלינו להרחיק לכת מעבר לו. אנו מסוגלים להתחיל לראות ולחוש את הרובדו רק מהמקום…השכל והרגש מתאחדים, מתמזגים, קשורים יחדל עד ובקביעות, תוך התייחסות אל מה שבתוכנו ממשי באמת, אמתי וער ופתוח אל הלב. רובדו איננו אלא התגלמות הרוח, שלשמה באנו עד הלום.
הצצות אל עולם הרוח הן נצנוצי רובדו, בין שמדובר בזיק פנימי או חיצוני. W.B. Yeats מתאר התגלות מופלאה שכזו בשירו “לבטים”…”גל חום את גופי הלהיט”: זה הפסוק שיש להאחז בו כאן (מתוך השיר)…
מהות הרובדו היא התאדמות…גון הרובי האדום הנרמז בשם רובדו, אדום עז…המרמז גם על דם חי… ברובדו הכל מתלכד,ועל ידי כך עובר לממד שונה. מעלה ומטהף שמים וארץ, נפגשים ומתחתנים. יש כאן תחושה של ריחוף בחלל או של נצח…כמו בכל אותם רגעים שבהם אנו חווים את עצמנו כמחוץ לזמן…זהו הממד שבו הכל עודנו חי, ועומד לרשות ההיגיון והשכל המורחבים שלנו.
 
כל הרבדים נוכחים כאן, וכוון שהאלכימיה עוסקת בשלם, הרי שבלבנ של הרובדו טמון פרדוכס. יש חתונה, אך יש כם מוות…הראייה או הצלילות הזאת תואמת את הסמל שבחסותו מתרחש שלב זה: השמש, השמש הקורנת כאור פז והתווך היכן שרוח הקודש אמורה להיות מנצחת. חרנו סוף סוף משבתאי אל השמש.
 
בהיותו ממוקד סביב השמש , הרובדו הוא חם, חם מאוד, כמו הכתום-אדמדם שבתוככי הכבשן…זה היפוכו של הנגרידו. אנו נעים כעת אל האור…
שלב הרובדו בסרט מתבצע בסצנה אשר בה הגמדים ושלגייה חוגגים, רוקדים, מנגנים ושרים בלהט. את המנגינה מוביל הגמד המסמל את השלב, גראמפי (זעפני), שהוא ממש התגלמות האדום בסרט, וזוכה ליחס מיוחד משלגיה לאורך שלב הרובדו שמגיע לשיאו בו הוא מראה  שאכפת לו משלגיה. זעפני גם מקשר עצמו לאש בסצנה שבה כולם הולכים לישון ופתאום הוא יורק וגורם ללהבת אש. סימנים נוסים לההאדמה מופיעים בין היתר כאשר בבוקר למחרת הגמדים יוצאים לעבודה ושלגיה אשר פחדה בתחילת הסרט מקירבה, מנשקת כל אחד על ראשו וגורמת לאחד הגמדים להסמיק עד מאוד (אשר מסמיק גם לעיתים תכופות בזמן הריקוד, דבר המאדים את פרצופו באופן בולט):
סמל הינשוף המייצג “חכמה” והארה עבור האילומינטי נמצא ברבה מקומות בבית הגמדים:
גופרית/Solfour, יסוד האש באלכימיה מתוך השילוש של האלכימאין (גופרית-מלח-מרקורי/כספית).
עוד ניתן לראות סימן של רובדו כאשר המלכה המחופשת לזקנה עם תפוח מגיעה לשלגיה בזמן שהיא מכינה עוגה ולשה בצק, היא משתמשת בקמח שהיא לוקחת מצלוחית שרשום עליה בגדול Flour, שזה מעין רמז לחומר הגופרית של האלכימאים (Solfour) המייצג את האש והאדום.
https://youtu.be/pMTWmqFBWBo
את שיא החום והלהט ניתן לראות בסוף קטע הריקודים ובו שתי גמדים אשר אחד עומד על השני מתחת למעיל הנראים כאיש גבוה יחד, רוקדים עם שלגיה, והגמד ממתחת פתאום מתעטש וגורם לגמד מעלה להתפרץ החוצה ולעוף כלפי מעלה בדומה לאנרגיה מתפרצת של הר געש, דבר המזכיר את פרץ המים של המעין הכל כך נפוץ באלכימיה ואו קונדליני, דבר שאף נרמז בכך שהגמד נופל מטה בסילסול סיפירלי סביב עמוד.
שלב ההאדמה,רובדו, בסרט פיטר פן אשר גם מתבצע בריקוד סביב האדם האדום. שימו לב לייצוג הגזעני כנגד אינדיאנים (נושא הגזענות של דיסני הוא כתבה בפני עצמה):
https://youtu.be/Y_at9dOElQk
כמובן שללא ספק מעבר להכל התפוח האדום, הוא הוא הסמל של שלב הרובדו האדם בסרט. התפוח האדום מסמל כאמור את “אבן החכמים” ובכוחו להפוך את שילגיה מעופרת לזהב, משמע לחסל את העופרת שמיוצגת על ידי המלכה הרודנית והרגשות הנמוכים שלה, מה שמתבטא גם בשינת המוות של שילגיה ותחייתה מחדש ברוח, מוכנה להתאחד, לחתונה ההרמטית, עם הנסיך (זהב).
יתרה מזאת מעניין לבחון כיצד המכשפה מרכיבה אותו בסצנה שלאחר הריקוד. זהו שוב עולמה הפנימי של שלגיה, הפנים שלה, וכפי שמכונה באלכימיה, זה הבקבוק ובו מתחולל כל התהליך.
“האבן שלנו היא החומר המבריק המגיח מהשמש והירח, אשר ממנו הארץ מקבלת את הארתה. שום חומר שאינו טהור לא מתווסף פרט לאחד, שהוא האריה הירוק, ואשר משתמשים בו כדי לאחד יחד את שתי התמיסות הקיימות בין השמש לירח, ולהביאם אל שלמות.
ההערות למעלה יהיו מספקים בעבור המתלמד האמיתי; אך אם אתה לא מבין אותם אז נפשך עדיין אינה בשלה מספיק לתפוס את החומר אשר ממנו מכינים את אבן החכמים…אך אומר לך שהחלק הראשון של העבודה שלנו הוא רדוקציה של הגוף אל מרכיבו הראשוני; השני הוא התמיסה המושלמת של גוף ונפש/רוח יחדיו. הממיס וזה שמומס נשארים יחדיו, והגוף מומס[קונספ:Solve], והרוח מתגבשת(נקרשת) [קונספ:Coagula].”
Secret Symbols of the Rosicrucians p.7
——————————————————————————–
“ועתה קורה מתרחש דבר מה נוסף בלתי צפוי; הם (סול ולונה) נבלעים על ידי…האריה הירוק של הניגרדו.”
-אלכימיה אומנות השינוי 157
——————————————————————————-
שימו לב כיצד בהרקולס מתואר בדיוק התהליך. הרקולס הגיבור הסולארי הולך להציל את אהובתו (הצד הנשי, לונה, ירח) אשר מתה, אך נשמתה שוכנת בתוך בריכת הנשמות של האדס, הבריכה היא ירוקה וכל מי שנכנס פנימה מזדקן ונרקב עד שמת (האריה הירוק), וכך עושה הרקולס כשהוא צולל פנימה ונרקב ומזדקן כדי לתפוס את נשמת אהובתו, וברגע שהוא תופס אותה, הוא נהיה זוהר, הופך לזהב, מפיץ אור, וכמובן…הופך לאל. זה ללא ספק תיאור הכנת אבן החכמים.
https://youtu.be/RcS1us6JCzQ
האריה הירוק בסרט “מי הפליל את רוג’ר ראביט” כנוזל המסוגל להמיס דמויות מצויירות. ללא ספק הדמויות המצויירות מייצגות את כח אש הלב, ובניגוד אלייהם בסמליות שלעיל, הכל כך אופיינית לרשע, ישנו את “השופט”, והוא לבוש בשחור עם כובע בעל טבעת שבתאית בצבע שחור, והוא זה הנותן את ה”דין”. הוא מייצג את הצד האפל החשוך של עץ החיים, עמוד ה”דין/גבורה” היכן ששוכנת הבינה, ואכן בסצנה הבאה תראו איך הוא כמו ה”מלך הקנאי” המתואר מעלה, רוצה להטיל משטר משמעת רודני על ממלכת המצויירים:
https://youtu.be/RwPkAUBr4Sc
כדי להתגבר על השופט, על הדמות הראשית ,שהיית יחסית קודרת בסרט רוג’ר ראביט,  למצוא בתוכו את אבן החכמים ולפתוח את הלב, להשתגע כמו המצויירים, כדי להביס את רודנות ה”שופט”/דין. במהלך הסצנה רוג’ר קשור יחד עם אשתו  (הזכרי והנקבי) ומושפרץ עלייהם הממיס הירוק (האריה הירוק) בזמן שהגיבור מקבל את ההארה כדי להציל אותם. סוף הסצנה הממיס הירוק הורג את השופט/עופרת/חומר ראשוני,
ממש כמו בתיאורים.יתרה מזאת שימו לב שבסצנה זאת לפני שהשחקן הראשי מקבל את ה”הארה” שלו ונפתח לו הלב הוא מנסה לתפוס נשק של חרב אשר שרה את השיר של פראנק סינטרה Witchcraft (מאגיה), זה רמז עבה. בשיר שומעים את הקטע אשר  סינטרה שר שהוא “יודע שזה(מגיה) טאבו אבל…. ” ומיד אחרי זה הנשק השני שהגיבור מוציא הוא מגנט המוציא זרמי חשמל, שזה הOD האור האסטראלי שאליפס לוי מדבר עליו אשר מגדיר כ”חשמל מגנטי” שעל הרב מג ללמוד לשלוט:
https://youtu.be/UVCtlYxD0XE
בשלגייה לעומת זאת, מעניין לראות שבשביל להכין את התפוח, לוקחת המלכה הרודנית תפוח זהב (כסמל לשמש ככל הנראה) ומפרקת אותו (רדוקציה) לגורמים עם נוזל ירוק (האריה הירוק של נגרידו), עד שהוא מתפרק לPrima Materia (חומר ראשוני) נהיה שחור, ומזכיר את תנועת הצבעים המתוארת בתחילת הכתבה מהאדום (או צבע השכן לו כמו כתום/מוצהב) אל עבר הכחול שחור, דבר הגורם לתהליך של קיפאון. ואכן בסרט התפוח גורם לשינה הנצחית/שינת המוות, דבר המוביל בסופו של דבר למותה האמיתי של המלכה הרעה ותחייתה מחדש של שלגיה ברוח. יתרה מזאת מונח מעניין בו משתמשת המלכה כאשר היא מתארת את השפעת הכנעותה של שלגיה לפיתוי לאכול מהתפוח; היא אומרת שהדבר יגרום לנישמתה להעצר ולדם שלה להתגבש/להתקרש (Her Blood Congeal) זה בעצם Coagula.
לפי 7 השלבים האלכימים המפורטים יותר המתוארים גם בSplendor Solis (מספרי האלכימיה המאוירים הראשונים והידועים ביותר) הCoagulation (קואגולציה/התגבשות) הוא השלב האחרון בתהליך. ההתגבשות משחררת את הUltima Materia (החומר המוגמר) של הנשמה, מה שכינו “אבן החכמים”. שלב זה מציין את שחרור האליקסיר בדם אשר מחייה מחדש את הגוף אל כלי קיבול של הבריאות [בכתבה אחרת על אבן החכמים הסברנו שזה זיווג בלוטת האצטרובל עם בלוטת יותרת המוח].
מתוך הספלנדור סוליס (שימו לב לורד האדום, למנורה של האיש על המרכבה, והמלך האדום עם ההילה בבקבוק) זה הקואגולציה:
בסוף סרטון זה כאשר שלגיה נוגסת בתפוח תוכלו לשמוע את המכשפה אומרת שדמה יקרש (Congeal).
https://youtu.be/MnmmKajG9Sc
שלב שלישי הזה של מבחן השיא, האם החורגת מכינה תפוח רעיל אדום ולבן במיוחד, רק החלק האדום הינו קטלני. פה אנו רואים את השלמת תהליך ה SOLVE (המסה) המבחן המתקדם והמתקפה המאכלת על הלבן,שחור, וכעת אדום.אך רק דבר אחד נראה בברור, וזה שהתפוח האדום (דם, אש) מביא מוות שיהווה תנאי הכרחי קודם לאיחוד הסופי.
יתרה מזאת, סמליות התפוח מציעה מספר מוטיבים מקבילים. למשל יש את ההקבלה לתפוח עם הפרי של התאוות הארציות בגן העדן התנכ”י המביא מוות לעולם אך בו בעת אדם וחווה נהיים מודעים למיניות ויכולתיהם האלוהיות ליצור חיים… מפרספקטיבה אחרת התפוח מתהד עם הסמל האלכימאי של האליקסיר או אבן החכמים אשר באופן אמביוולנטי הם גם רעל קטלני ותרופת החיים, לכן כותב ג’ורג’ ריפלי, בעבודתו על אלכימיה, 12 השערים (1667)…
—Giardot
פרופ’ Giardot מנתח את האגדה, אך יש משהו מאוד תואם גם לסרט באומרו שהתפוח מסמל את תהליך סיום ההמסה, למרות שבסרט ראינו שהוא גורם להתקרשות. הפתרון (Solve/פתרון/תמיסה) למותה של שלגיה הוא נשיקה מאהבתה הראשונה שממיס את ההתקרשות בדמה ומחיה אותה. שימו לב לתמונה הבאה, היכן שהמכשפה בודקת אם שלגיה יכולה להנצל מהתרדמת ומוצאת בספר הכשפים עמוד המסביר שהיא תוכל להתעורר רק על ידי הנשיקה. באותו הדף מצוייר נחש החודר דרך התפוח. אצל הקדמונים ועד היום הנחש מסמל ריפוי, וכמו כן בגלל תהליך דומה שעוברת שלגיה, השלת עורו, המייצג תחיה מחדש. במקרה זה הנחש הוא הנסיך שמגיע:
“הפילוסופים הללו לימדו באש שישנו רק כוח חיים אחד בגוף האדם…נאמר שכאשר כוח זה מואנש, הוא הבונה של המקדש האוניברסלי…חירם אביף של הבנייה החופשית. במצריים סמלו כח זה על ידי הנחש, וראוי לציין שבעברית עתיקה המילים נחש ומושיע הם נרדפות…
Manly p. Hall “The Hermetic Marrige” p. 231
ככל הנראה מתכוון מאנלי פ. הול לעובדה שבגימטריה המילים “נחש” ו”משיח” הם בעלי אותו ערך (358).
“הצלב הגדול…נוצר מששה רבועים, שכן, גם הוא מייצג את הקובייה הנפרסת. הקוביה היא חומר. הקוביה הפרוסה מציגה את האלמנטים עם המרכז הרוחני שלהם [קונספיל:ראו הסבר מפורט בתחילת הכתבה]. לכן, באותו האופן , ה’יהוה’ נראה כאלוהי האלמנטים עד שמגיע שין (האות ‘ש‘) , רוח הקודש, הנופל בקרבו ומפריד אותו לכל ארבעת רוחות השמיים כ’יהושה’ שהוא שמו של אל-האדם(God Man)- המושיע“.
—-Rosicrucian Light||W. Wynn Westcott‏, Franz Hartmann‏|| p.9

וזה רבותי, לב ליבה של הדוקטרינה הסודית, ומערכת האינדוקטרינציה של העידן החדש, האדם במרכז, האדם הוא האלוהים: ה-ו-מ-א-נ-י-ז-ם.

נמשיך בקו הזה:

“נתיב השלושים ואחת (בספר יצירה) מתייחס ל’ש’ (האות ‘ש’), המייצגת את מנורת הקסמים, או האור שבין הקרניים של באפומט. זה הסימן הקבלי של ‘אוד’ (OD), או האור האסטראלי, עם שני הקטבים שלו והמרכז המאוזן.”

שני דברים מעניינים ניתן לזהות מעבר להעשרה שבציטוט הנ”ל. האחד המפתח להבין את המשמעות הסמלית למנורת הקסמים של אלאדין. שנית, בסרט הנסיכה והצפרדע, לקוסמת הטובה שמייצגת באמת את האור החיובי בסרט קוראים .Mama O.D.
יש גם לציין שהאות ‘ש’ גם היא מייצגת “אש”, בעוד שהאות ‘מ’ מייצגת “מים”.
עכשיו נבדוק את הסמליות לגבי קוביית החומר הנפרסת לאלמנטים דנן. הנה הרחבה מעניינת אשר תבהיר לנו מה היא בעצם “פילוסופית האש”. הקטע נלקח מההנחיות לדרגת הfellow craft בבניה החופשית שהוזכרו לעיל:
“המפתח האבוד של הדרגה שלהם הוא השליטה ברגש…הFelow craft הוא העובר עם אלמנט האש, שזה חובתו להמיר לאור רוחני. הלב הוא מרכז פעילותו…כאשר המועמד מרגיש ש…הוא מסוגל להגשים כל זרם טוען ולהבת אש בצורה קונסטרוקטיבית ומאוזנת, והעלה רוחנית את סנטימנט המיסטיקון של ליבו מחוץ לקוביית החומר, הוא יכול צפות שדרגת הרב בונה אינה רחוקה…”
Manly Palmer Hall, The Lost Keys of Freemasonry. Chapter: Fellow Craft
האש על פי סיפרו של פרנז הרטמן ממנו אנו מצטטים הוא אלמנט מטהר המתממש בעולם הפיזי כבערה ורבדים רוחניים יותר כאהבה/שנאה או תשוקה/תאווה. קוביית החומר לעומת זאת שבסרט מסומלת על ידי המלכה המרושעת והחומרית, אשר הראנו קודם כמייצגת את העופרת וכוכב שבתאי/השמש השחורה:
עופרת – (אלכ.) מסומל על ידי שבתאי, סימן החומר; אלמנט האדמה/ארץ.
 
Sectret symbolism of the Rosicrucians|| Chapter:Vocabulary of occultterms|| Franz hartman
הדבר דומה מאוד למה שתואר עד כה בנוגע לסרט של שלגייה אשר עוברת את התהליך של להשתחרר מהמלכה המרושעת אשר מסמלת את אחיזת המיינד/שכל/בינה על ליבה של שלגייה, והמרת העופרת המייצגת את הרגשות הנמוכים והחומריים של המלכה המונעים משלגיה להפוך לאישה של הנסיך, לזהב המסמל את התבגרותה והתפתחותה לאישה בוגרת. הדבר בולט מאוד כאשר רואים שהמלכה רצתה שיביאו לה את הלב של שלגיה בקופסא, ועל אותה קופסא צוייר חרב המשפדת את הלב.
ראו כיצד מתואר שיחרור הלב מקוביית החומר בסרט “הגיבן מנוטרדאם” בצורה מאוד ציורית. הגיבן כלוא בשרשראות בין שתי עמודים. הגיבן הוא הדמות הראשית, הגיבור הסולארי  בסרט, והדבר מציג בעצם את הסמל של העיגול בין שתי העמודים אשר בדרגות הראשונות של הבנייה החופשית נאמר שזאת השמש בין הקווים הטרופים של סרטן (היום הארוך ביותר) לגדי (היום הקצר ביותר) בהם נושקת השמש, אך אלברט פייק טוען שעבור האשף זה המשמעות תמצא בקבלה “חסד וגבורה באיזון מושלם, והתוצאה היא הרמוניה…” (מוסר ודוגמא עמוד 17, אלברט פייק). שני העמודים הקוטביים על עץ החיים הקבלי נקראים עמוד החסד ועמוד הגבורה, כאשר על ההרמוניה מושלת ספירת התפארת המשולה לשמש.
כזכור כפי שהוסבר למעלה שבתאי-בינה-עופרת-קוביית החומר, היא הכומר השחור, קלאוד פרולו, אשר מחזיק לאורך כל הסרט את הגיבן כבן הערובה שלו, עד לסצנה הבאה. בסופו של דבר הגיבן מתגבר על הכל ומשתחרר על ידי האש. ויפה גם לשמוע בצורה סמלית את פרולו אומר לאיזמרלדה שעליה לבחור בינו לבין ה”אש”. הקטע הבא סמלי ביותר ולא במקרה, ויקטור הוגו שכתב את הספר היה חבר באגודת צלב הורד:
https://www.youtube.com/watch?v=VtdbyugYO7A
שימו לב שפרולו השבתאי מורה לאיזמרלדה לבחור בינו לבין האש. הדבר גם הוא סמלי ביותר:
“מלכת שווא היא נשמת האנושות – כל דמות נשית מרמזת על הנשמה בטרמינולוגיה האזוטרית. עליה לבחור בין הדתיות המנותקת שאינה עוסקת בכיבוש ארצי לבין החכמה המיומנת אשר ניתנת להשגה על ידי התגברות על תשוקות ארציות. היא הנציגה של נשמת האנושות הנמצאת בין חירם לשלמה ומתאחדת עם חירם…”
—רודולף שטינר, The Temple Legend: Freemasonry and Related Occult Movements from the Contents of the Esoteric School, עמ’ 55.
[מקור מצויין נוסף לאותו הרעיון נמצא ב "בנייה החופשית וקתוליות" של מאקס היינדל, כהן גבוהה במיסטריות ורוזיקרושן].
סדרה חיים אחרים נראה שעושים שימוש בתפילין כסמל לקוביית החומר הכובלת את השחקן ראשי מלרקוד]
 
הרצון של המלכה לקבל את הלב של שלגיה מזכיר את המיתולוגיות היוונית שם הטיטאנים אשר נלחמו בזאוס מטעם המנהיג שלהם כרונוס(שבתאי) קרעו את בנו בכחוס/דיוניסוס לגזרים עד שנשאר רק הלב אשר ממנו הרה/גאיה החזירו אותו לחיים.במישור המלחמה שבין המסדרים הקיימים,דיוקן השטן של הכנסייה תמיד היה נראה כמו בכחוס/פאן/דיוניסוס, היצור-אדם עם רגלי עז וקרניים אשר מוביל התהוללות בניגוד לסגפנות השמרנית של הנזירים והכמרים של הכנסייה.
כדי לחדד את ההבדלים בין שני זרמי החשיבה העיקריים נברר במיתולוגיה היוונית את הדואליות בין הדמות של טייפון, הטיטאן האפל ממשפחת כרונוס(שבתאי) מנגד לוולקאן, בנו של יופיטר/זאוס.טייפון אשר נקבר על ידי זאוס תחת הר געש מייצג כמו וולקאן את כוחות האנרגיה המתפרצת התתקרקעיים של הר הגעש אך בצורה הלא מתורבתת/מרוסנת שלו, מה שמתבטא בתחושות חומריים יצריים נמוכים, בניגוד ולוולקאן שמתמיר את האנרגיה להגיון תרבות ותעשייה.
לכן בסרטים תמיד תראו את דמות הרשע מקבל התפרצויות בלתי נשלטות של זעם ואימה, כמו הסרט למעלה מהרקולס של האדס אשר הלהבה שלו הופכת מכחול לאדום כאשר מתפרץ, ובסוף מרחוק רואים בצורה סמלית את האנרגיה המתפרצת של הר הגעש (ראו תמונה למטה). הדבר בולט ביותר אצל הדמות סטרומבולי בפינוקיו, אשר מייצג תאוות בצע, ושמו מגיע מהר הגעש המפורסם סטרומבולי. מסיבה זאת הוא באמת מתנהג כמו האנשה של הר געש לא מרוסן:
https://youtu.be/04CgAwvjX2s
ההתפרצות הגועשת של האדס בסרט הרקולס. כאשר הואשומע שהרקולס מתפרסם (מרחוק):
כאשר מובס:
———————————————-

סיום עבודת המופת:

לאחר מותה של המלכה בתקופה הנראת כמו החורף, דבר המתאים לאותה הסצנה שמייצגת מוות לקראת תחייה מחדש של הרוח, כיוון ששבתאי הוא כוכב השולט במזל גדי ובו היום הקצר בשנה בחורף של חג המולד המושלג (היום בו יצא הסרט ) , דבר אשר ייצג עבור התרבויות הקדמונים את מותה ותחייתה של השמש. באותו שלב לאחר מות המלכה יורד הרבה גשם, כאילו לייצג מעין הטבלה במים לפני הנישאוים הקדושים. את שילגייה שמים בארון קבורה מזהב, והדבר סימלי לכלי הקיבול בו היה האלכימאי שם את היצירה הסופית של “עבודת המופת”:
ההתייחסות לארון הקבורה השקוף היכן ששילגיה נשארת במקום להקבר, כפי שנראה באיור 1, היא גם דבר מעניין מבחינה אלכימית בכך שבכמה ספרים מאויירים המתייחסים ל”עבודת המופת” מצוייר ארון קבורה מקריסטל כסמל עיקרי של כלי קיבול הטרנספורמציה (איור 2). יתרה מזאת, תחליפים שונים לארון הקבורה מזכוכית כגוןמוזהב או כסוף גם כן מדגישים את התמה האלכימאית.
מפרספקטיבה רחבה יותר הקושרת גם את המעשייה הזאת וכמה מקבילות לה לסימבוליקה האלכימאית, ישנו מוטיף דתי נפוץ של הר קריסטל, הנמצא למשל בGesar Epic הטיבטי, המכיל בתוכו סימבולוגיה של צבעים הדומה לשלגייה וה”רעיון של נשמות במסע אל עולם אחר… עולם המתים או הר האבות… הבסיס הוא הרעיון של שלוש שלבים של טרנספיגורציה אקסטטית אשר בסופו של דבר מוביל או לנישואים מקודשים Hierosgamos או המרה לזהב בדרך שבה היה מובן לאלכימאים” הר הקריסטל (או ארון הקבורה) הוא “הר המתים שהוא באותה העת גבעת היצירה”, וזה המקום הסיפי או התנאי היכן ש”הנשמה מתאחדת עם הטוטאליות שניתן גם לייצג כביתו של המלך”.
—-Giardot
————————————————-
“אלכימיה אומנות השינוי” מאת ג’יי רמזי|| עמוד 167:
ועתה מרים האלכימאי את מכסה ארון הקבורה המכיל אותו עצמו – לאחר שקם לתחייה, טהור ברוחו ובנפשו, היכן שהרוח והנפש נפגשות ונשאות זו לזו.
————————————————

מות הגוף ותחיית הנפש:

החתונה ההרמטית:

אלכימיה אומנות השינוי” מאת ג’יי רמזי|| עמוד 153:
“רובדו… ‘הכל נובע מן האחד וחוזר לאחד, על ידי האחד, למען האחד’, כך אומרת האקסיומה האלכימית, השייכת מכל הבחינות, לשלב סופי זה. הרובדו מביא אותנו לאחדות…וכן, סינתזה.”
פתאום מגיח הנסיך של שלגיה ופוצח בשירה החוזרת על המילים “שיר אחד…לב אחד…אהבה אחת…”, וכמובן שלא במקרה הדגש הוא על אחד.
הקטע הנ”ל לקוח מתוך מגזין קבוצת צלב-הורד AMORC, הגליון של יולי 1948, תחת הכותרת “פולקלור”. נכתב שם למשל שאפילו באגדות הידועות ישנן אמיתות הקשורות בידע שלהם, והדוגמא שהוא מביא היא הנשיקה שמעירה את היפיפיה הנרדמת כאלגוריה לחתונה המיסטית (של האלכימאים), ושהשינה של היפה היא בעצם שינת הרוח בתוך החומר.אין ספק שהדבר גם תקף עבור הסיפור של שלגיה. על כן הכרחיות שלב הניגרדו שנקרא גם מורטיפיקטו (רקבון) נהיית ברורה יותר
“מורטיפיקטו – (אלכ.) רקבון. אומנות הריפוי של האלמנטים הפאסיביים, כדי שהגבוההים יותר יוכלו לפעול. אומנות הפירוק של הגוף, כדי שהנשמה תוכל להיות חופשייה.”
—לקסיקון הסמלים מהספר הנ”ל של פרנז הרטמן.
נזכיר את מה שנכתב בתחילת הכתבה, בהקשר לקוביית החומר והאש שבלב. הרוע, הצד הרע, מייצג קיפאון, ובעצם חומר, שכן הקיפאון הוא התגבשות/רטט נמוך של החומר. האש, הצד הטוב, הקידמה, מייצג את הרוח,  מה שיש לשחרר מכבלי החומר, או שניתן לתאר כשרוי בתרדמת בתוך החומר, כפי שאליפז לוי כתב “גיהנום הוא אש בתרדמת” (ראו מקור למעלה).
“אלכימיה אומנות השינוי” מאת ג’יי רמזי|| עמוד 155:
תמונות הרובדו כוללות את האריה אפוף הכוכבים, וכן את הארי האדום…ישנו חלמון הביצה הדומה לשמש…ישנה האבן הצבועה אדום בדם פליקן, המקשרת את האבן אל הלב מבחינת תכונותיו, ישנם אינספור מטבעות מוזהבים כדימוי לשפע רוחני (והחומרי); ישנן אבנים המסמלות את אבני היסוד של החיים (כמו התאים); יש גן –לעיתים גן ורדים – פורה ללא גבול, כמו רחם; וישנו “ארון המתים של חיי הנצח” המציג ומגלם את תעלומת המוות והתחייה….ישנן גם…ההכלאה הדו מינית של סול ולונה בדמותה הסופית, הנעלה ביותר.
לבסוף בתוך כל זה…
ישנו ה-oroboros נחש הענק שזנבו בפיו, המסמל שלמות והקפה – וישנה השמש שאורה מחלחל בכול.[קונספיל: זה משמעות השיר מעגל החיים במלך האריות].
סיום הסרט קורה בגן ורדים, כאשר שלגיה עצמה מחזיקה זר ורדים בזמן שנת המוות שלה. הורד הוא אחד הסמלים הנפוצים המתאר את התפארת והוא נמצא בסרטים של דיסני כל הזמן:
ורד – (אלכ.) סמל של אבולוציה, ויופי מתהווה.
 
Sectret symbolism of the Rosicrucians|| Chapter:Vocabulary of occult terms|| Franz hartman
על פי הקבלה הנוצרית, ספרת התפארת מיוחסת לבן מהשילוש הקדוש (אב-בן-רוח הקודש), ישוע, אשר עובר את ההקרבה העצמית, מת וקם לתחיה.
בסרט היפה והחיה, מכשפה הדומה לזאת שהביאה את התפוח לשלגיה, מביאה ורד אדום לנסיך אשר הופך אותו לחיה, והתנאי להושיע אותו הוא שהוא יתאהב לפני שכל העלים שעל הורד ינבלו. היית זאת גם ורד שהחזיקה הנסיכה ביפיפיה הנרדמת, ואשר שמה היה Rose (ורד). בשני המקרים הללו מעניין לראות שהמילהBeauty מופיעה בשמות הסרטים (Sleeping Beauty, Beauty and the Beast), דבר מעניין לאור העובדה שספרת ה”תפארת” באנגלית בעצמה נקראת Beauty. ובאמת הדמויות הראשיות הנושאות בשם היפיפיה קשורות לטרנספורמציה של הדמות הראשית, הכרוכה בשחרור התפארת מאחיזת קוביית החומר ואיחודה באיחוד ההרמטי עם השכינה.
שימו לב לשלב הרובדו ב”עליסה בארץ הפלאות” התהליך ללא ספק קשור ללב. היא צובעת שושנות/ורדים לבנים לצבע אדום על שיח בצורת לב:
https://youtu.be/SfmAzoILaK8
אנו מסיימים באיחוד ההרמטי של סול ולונה, שמש וירח, חוכמה בינה, חסד גבורה, שיכנה ותפארת, אש ומים.
“הפתגם ההרמטי המופלא היה ‘גרום לאש להשרף במים, ולמים להזין את האש, בכך גלום החכמה הגדולה’ “
Hermetic Marriage, Manly p. Hall, page 231
——————————
“האותיות העבריות  עבור אש (גברי)  ומים (נקבי), כאשר משולבים , יוצרים את המילה ‘אשמים’ , או ‘שמיים’, שפרושם הוא הרקיעים”
(Sex Symbols and the Stars p. 158)
——————————
“לבסוף בתוך כל זה ישנם נופים, מראות חלומיים של דמיונות צלולים הכוללים את ירושליים השמימית, והמזדקרים ביתר שאת אל השמים, אל השמש, אל הירח והכוכבים – למעשה אל היקום עצמו. יש לנו אפוא, מבנה קוסמי ודבר שלא ניתן לתארו אלא כהנדסה מקודשת.”
(“אלכימיה אומנות השינוי” מאת ג’יי רמזי|| עמוד 155)

הגענו לסוף הסרט.

מעניין לחשוב עכשיו על מועדון דיסני היכן שכל ך הרבה מהזמרים המפורסמים הידועים כיום לצעירים הגיעו. התבוננו בתהליך שהם עוברים, דוגמא קלאסית היא ברטני ספירס, שאומהם לא קשה להבין מה היא רצתה לאמר בקליפ הראשון, אבל כשרואים את התהליך שהיא עברה מקליפ לקליפ, מתלמידת תיכון שמרמזת לאישה חצי ערומה ונגישה שרוקדת עם נחשים, זה מעלה את השאלה, עם היא לא עברה תהליך דומה לשל שלגייה כדי להפתח? האם רעיון הפיכת עופרת לזהב הוא דרך להפוך אנשים מודרניים לעבדים מסוג חדש?

—————————————————————————————-

פילוסופית האש מאחורי הסרטים:

הבא נראה כיצג התהליך מסתיים בדרגה השלישית של הרב בונה בלשכות המאסונים:

שני נקודות המחוגה עכשיו הוסרו מתחתית הריבוע. האלוהי משוחרר מהקובייה; הלב והשכל יחד שוחררו מסמל התמותה, וכרגש ומחשבה הם מתאחדים עבור תהילת הגדול והגבוהה ביותר. השמש והירח מאוחדים והתואר ההרמטי הושלם.

Manly P Hall, Lost Keys of Freemasonry. Chapter: Master mason

ומה פרוש האיחוד? כיצד מתפקדים השמש והירח, השכל והלב בהרמוניה?
ירח – (אלכ.) שיקוף אשר נגרם על ידי קרני השמש. האינטלקט, שהוא שיקוף של האור האלוהי המואצל מהאש שבלב.
Sectret symbolism of the Rosicrucians|| Chapter:Vocabulary of occult terms|| Franz hartman
מעניין מאוד מאיפה אנשים קיבלו את הרעיון הזה לדיוקן המפורסם של ישו:
שימו לב לשיח הקוצים סביב הלב. בדומה לכך על האביר מהיפיפה הנרדמת לחתוך את כל סבח הקוצים שסביב הטירה להגיע ליפיפיה(Beauty/תפארת)- לב.וכמו כן בצורות שונות בסרטים אחרים.
הערה: יש לציין שבעבור הרוזיקרושנס, בהתייחסם על ישוע/קרייסט הם מתכוונים לא במובן האורתודוקסי, אלא ככוח כמו האווטואר של קרישנה האל ההודי, כוח גנוסטי שיכול לשחרר את האדם ולהביאו למצב האלוהות, והאחד שיאחד תחת שליטתו כמלך ואפיפיור את ההיררכיות של בני קין ושת (בנייה חופשית וקתוליות). [מקור:ספר הנ"ל של שטיינר, ספר של פרנז הרטמן, וכמו כן ההפנייה למאמר של מאקס היינדל, כולם רוזקרושנס גבוההים]. וכן בימים אלה אנו עדים לחתונה של שתי הררכיות הללו הפועלות יחד למשל בין כותלי האו”ם, כפי שהראנו בכתבה קודמת, וכמו כן ממשיכי הדרך של כל צד החלו להכיר אחד בשני, אליס ביילי יו”ר התאוסופיה אחר בלבטסקי כבר מכירה בכך שהכנסייה והבנייה החופשית יהוו כל אחד בנפרד נתיב חניכה משלו כדי להכין את העולם לעידן חדש.(ראו קישור הנ”ל)
ההגדרה האלכימית הבאה נחשבת לאחת הידועות, היא צוטטה בין היתר בשתי ספרים של מאנלי פאלמר הול “המסורות הסודיות של כל הזמנים” וה”עין הרואה הכל”. (שימו לב לדגשים ששמנו):
“שמש- (אלכ.) סמל החכמה. מרכז הכוח או לב הדברים. השמש היא מרכז האנרגיה ואכסניית הכוח. כל יצור חי בתוך עצמו מכיל מרכז חיים, אשר עלול לגדול להיות שמש. בלב של המתחדש, הכוח האלוהי, מגורה על ידי אורו של הלוגוס, גדל להיות שמש אשר מאירה את שכלו/בינתו. השמש הרוחנית של החסד היא הלוגוס או קרייסט/משיח. השמש הרגילה היא מרכז כל הכוחות הטמונים במערכת הסולארית שלנו.
הערת המחבר: השמש הארצית היא בצלם או בבואה של השמש השמימית הבלתי נראית…”
Sectret symbolism of the Rosicrucians|| Chapter:Vocabulary of occult terms|| Franz hartman
על ההבדל בין שתי השמשות פרצלסוס אומר:
“פרצלסוס: ישנה שמש ארצית שהיא גורם כל החום, וכל מי שביכולתו לראות מסוגל לראות את השמש. ואלו שעיוורים ואינם רואים יכולים לחוש בחום שהיא מפיצה. ישנה שמש נצחית, שהיא מקור כל החכמה, ואלו אשר החושים הרוחניים שלהם התעוררו לחיים יראו את השמש הזאת ויהיו מודעים לקיומה; אך אלו שלא רכשו תודעה רוחנית עלולים להרגיש בכוחו בעזרת יכולת פנימית אשר נקראת אינטואיציה“.
—מקור: Manly p. Hall, Secret Teachings of all ages p.119
לפני שנרחיב על העניין החשוב בנוגע לאינטואיציה, המגלם בתוכו את אחד התובנות המרכזיים של חברי מסדר צלב-הורד והאלכימאיים, שימו לב איך ניתן בדברים הללו ממש לראות את העקביות אשר כפי שבצד הנשי/צפוני/רשעי/פאסיבי הבינה הנמצאת בראש העמוד (הנקרא גבורה) מקושרת לירח המייצגת את השכינה הנמצאת במרכז (‘ה’ עליונה ו’ה’ תחתונה) כך השמש מייצגת את ה”חכמה” שהיא הספירה הגבוהה ביותר בעמוד הטוב/גברי/אקטיבי/דרומי שמנגד אשר שוכנת בראש העמוד הנקרא “עמוד החסד“, קשורה ללב/שמש הנמצאת במרכז בספירת התפארת של עץ החיים. החכמה במקרה זה מוגדרת באותו ספר של הרטמן כ”איכות הגבוהה ביותר של הנשמה“, ועל פי המסורת הקבלית שמה הוא ‘י’,ושם ספרת התפארת הוא ‘ו’, והם קשורים באופן דומה לבינה-מלכות כיוון שלשנייהם שם של אותיות פאליות (זכריות) בעוד בינה-מלכות מיוצגים על ידי אות נשית, ‘ה’. החכמה היא הספירה הראשונה מעל הבהמה, בעוד שהבינה היא הבהמה העליונה.
ארבעת הספירות הנ”ל יוצרות את השם יהוה, כיוון שבנוסף ל’ה’ עליונה ותחתונה, החכמה נקראת ‘י’, והתפארת נקראת ‘ו’ שהם אותיות פאליות, גבריות. העמוד עליו יושבת החכמה נקרא עמוד החסד/רחמים בדומה למה שמצויין בהגדרה. המטרה של המקובל העוסק בקבלה מזכירה את זה של האלכימאי, וזה לאחד את השכינה והתפארת (שמש וירח / זהב וכסף על פי האלכימאים), מה שנקרא ביהדות “איחוד קודשי בריכו ושכינתה”.אור הלוגוס המתואר למעלה הוא מונח חשוב בעצמו כיוון שהוא זה אשר מצית בלב את האש שמחדירה את ה”חיים” ומאצילה על הירח. אור הלוגוס ע”פ ספרו של הרטמן הוא מרכז של רוחניות, חיים ואור אשר ביכולתו לעורר באדם את המשיחיות שבו, טבעו האלוהי, רוח הקודש המתוארת למעלה המחדירה את ה’ש’, בדומה לסופיה/שופיה(חכמה) של הגנוסטים אשר החדירה באדם את ניצוץ החיים/נשמה/אור-אסטרלי, וכפי שהזכרנו קודם להפוך את האדם לאל.
אז איזה יכולות רוחניות מתפתחות בהישג יד של האשף?
טיפוח הכוח רוחני של אינטואיציה היא דרישה ראשונית במעלה עבור רכישת ידע רוחני. אינטואיציה היא היגיון טהור ולא מחולל על ידי אף השערה או שיקול אנוכי. זה הוא הכוח של רוח הקודש, אור האמת, אשר זורח בליבו של האדם. זה הוא כוח שמורגש בלב, ואם הוא מטופח ונהיה מפותח, הוא גדל להיות שמש שמאירה את כל פנימיות האדם. אין לזה שום קשר לספקולציה אינטלקטואלית ולוגיקה דדוקטיבית,אשר בימינו אנו, נחשבים בטעות כהגיון; שכן האינטלקט הוא בסך הכל השתקפות של אור ההיגיוןהוא כמו הירח אשר מקבל את  אורו מהשמש, ואשר יעשה חשוך אם אור השמש יפסיק לזרוח.
Secret Symbols of the Rosicrucians||  p.15 || by Franz Hartman
מעניין להוסיף על כך את האגדה של בכחוס דיוניסוס אשר נקרע לגזרים בידי הטיטאנים:
האדם יצור מורכב, טבעו הנמוך מחלקי הטיטאנים, וטבעו הגבוהה, המקודש, מהבשר האלמותי של בכחוס. לכן האדם מסוגל לחיות חיים בלתי רציונאליים/הגיוניים (טיטאנים) או הגיוניים (בכחוס)…בכחוס מייצג את השמש…לבו…שניצל על ידי…מיינרבה… הורם מתוך ארבעת האלמנטים…לבו של בכחוס הוא המרכז האלמותי של הנשמה הרציונאלית/הגיונית.
Secret Teachings of all ages, Manly P Hall 61.
אנו מקבלים מושג נאה על עניין האינטואיציה והלב מסיפורו של בכחוס/דיוניסוס אשר ייצג את רעיון הזרימה של החיים, השתחררות מכל הטאבוים החברתיים המוסריים וההתהוללות (בליווי הרבה אלכוהול/יין) שכל כך אפיינו את הפולחן שלו עד לימינו בתעשיית המוזיקה והפופ המודרנים אשר בהחלט ניתן לכנות תעשייה דיוניסית, ובבוהמיאן גרוב היכן שנפגשים רבים מהאליטות בעולם יחד לשבועיים בחורשה הנמצאת בסן פרנסיסקו, היכן שמבצעים טקס טיהור האיכפתיות הכובלת באש והתהוללות.
על כן נאמר להרקולס בסרט של דיסני על ידי אביו זאוס כאשר הוא מביס כוחות חשוכים והופך לגיבור ואהוד בעיני הציבור שאין זה מספיק כדי להפוך לאל, וכאשר זאוס שואל אותו מה עליו לעשות, אביו עונה לו שעליו ל”הסתכל אל תוך לבך”. ישר לאחר מכן פאן שנמצא בתפקיד הסוכן של הרקולס שמח בשבילו ורוצה שימשיך בדרכו אך רואה שהוא מדוכא ושואל אותו למה, הרקולס שבדיוק לבוש בעורו של סקאר ממלך האריות, משליך את הלבוש לרצפה ואומר באופן סמלי כי הוא מרגיש ש”זה לא מוביל אותו לשום מקום יותר”. סקאר כאמור התרברב בסרט מלך האריות כבעל הבינה והשכל, וכאשר הרקולס השליך את עורו על הרצפה באומרו שזה לא מוביל לשום מקום, התכוון לאמר למיודעים המבינים את הפן האזוטרי, שהשכל לבד אינו פועל ללא האור של הלב אשר הוא סך הכל בבואה שלו.  בסיום הסרט לאחר שנהיה אל אומר לו זאוס ש”גיבור אינו נמדד על פי כוחו, אלא על פי כוח ליבו”.
הרקולס משליך את עורו של סקאר לרצפה:
והנה לנו עוד דוגמא מצויינת לאמור לעיל, ישר מתוך יצירה של עוד חניך ממסדר צלב-הורד, ג’ין רודנברי, אשר גם מיישר קו עם התורה ההומאניסטית שהאדם מתפתח לקראת אלוהות.רודנברי הוא יוצר הסדרה “מסע בין כוכבים”:
startrek.jpg
בתוכנית ניתן לשים לב שקפטן ספוק הוא בעל היכולת ניתוח האינטלקטואלית המשוללת מרגש, דבר המאפיין את גזע הוולקנים שלו, לעומת קפטן קירק המאפיין את השמש, הלב, האינטואיציה. הדבר מאוד בולט בסרט שיצא ב2009 (תראו אותו! מומלץ עם יש לכם את המפתח שמוסבר בכתבה! באמת, מומלץ מאוד!) .
בסרט יש מאבק על מי יהיה קברנית ספינת האנטרפרייז, כאשר בסופו של יום כפי שידוע מלכתחילה, קפטן קירק הוא המפקד, כדי להמחיש שהירח משקף את אור השמש. בסרט, קירק מזכיר את הגישה הדיוניסית לחיים, עם לבידו מנופח, והרבה להט אשר בסוף הסרט מביאים למסקנה שבעזרת הכוח הזה הוא מסוגל להחליט החלטות יותר שקולות אשר לא תלויות ברגש או עניין נמוך יותר, בניגוד לספוק אשר למרות יכולתו השכלית המוגברת סטה  מהיכולת ברגע המכריע. זכור גם פרק בעבר הרחוק ובו קפטן קירק מאבד לחלוטין את הלבידו שלו באופן זמני כתוצאה מתאונה, דבר הממזער את היכולות הפיקודיות שלו.
סרט נוסף מעניין המציג את אותו הרעיון הוא “ללכת שבי אחריו” עם רובין וויליאמס, המציג סדיוק את כל התהליך האלכימי המתואר לעיל אותו עוברים תלמידים בבית ספר פרטי כנסייתי אשר בו המשמעת הדוקה והדגש הוא על יכולות אינטלקטואליות גרידא (וזה חשוב לזכור שבמהלך ההיסטוריה היו אלה הנזירים והכמרים שהחזיקו ופתחו את המדע בעזרת הדיציפלינות הרוחניות שלהם הכללו סגפנות, עד לעידן הנאורות שהוציא את מונופול הידע המדעי מהידיים של הכנסייה, צעד שבהחלט היה מבורך, אך כיום לצערנו הרבה מן האוניברסיטאות הפכו לזירת קרב על מוחם של הסטודנטים הצעירים,
ולמדע היום ישנם דוגמות לא פחות עיקשות מהדוגמות הדתיות של העולם הישן אשר נשלט בידי הכנסייה, ע”ע אבולוציה, התחממות גלובאלית, מרקסיזם, וכו’…). במהלך הסרט פתאום מגיע רובין וויליאמס, ומשחרר את התלמידים, ומחדיר בהם אש ואת יכולת האינטואיציה. אחד המסרים העולים מהסרט היה לזרום, להקשיב ללב, לא להקשיב להורים ולמורים’ ו..שימו לב, כפי שאחד התלמידים צועק בסרט, שהאדם יכול “להיות אלוהים”. שימו לב לתהליך המדובר בפרומו של הסרט, ומומלץ לראות למי שלא ראה:
https://youtu.be/wrBk780aOis
האם פוליטיקאים משתמשים בדוקטרינה הסודית לבצע החלטות? ועוד איך! טוני בלייר מתראיין אצל אילנה דיין ואומר ש”הפוליטיקה הכי טובה מגיעה…”:
הדבר הודגש כמה פעמים במהלך הראיון שהיה בשנת 2010.
וקטע מעניין שנזרק במהלך הראיון:

טוני בלייר באגודת פביאן:

fabian-25201.jpg

הסמל של האגודה מראה את התהליך האלכימאי של המסטריות המיוצג על ידי הנפח וולקן (תובל-קין) שמאחד את הניגודים, הגברי והנשי, וונוס(ירוק) ומאדים(אדום). בתמונה זאת אתם רואים את מה שהמסטריות מכנים כ”תיקון עולם” בו הם מאמינים שעל האדם להביא הכל לשלמות. (להעמקה בעברית, מחקר של האתר):

fabian-window.jpg

האגודה ששמה לעצמה מטרה לקדם את הסוציאליזם בעולם ומצליחה דרך חניכיה כגון ג’ורג’ סורוס, ביל קלינטון, דויד קורפלר, ועוד משתמשת בססמא הנ”ל : “לעצב זאת קרוב יותר לרצון הלב”.
חשוב שיהיה מקור להשוות אליו את הדברים הנ”ל  בשביל לקבל תמונה יותר כוללת:
“עָקֹב הַלֵּב מִכֹּל, וְאָנֻשׁ הוּא; מִי, יֵדָעֶנּוּ. 
—ירמיהו פרק יז פסוק ט’.
“ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם”
—-במדבר פרק טו פסוק לט.
האם אתם מזהים את התופעה בעולם סביב? האם זה לא ברור שהרעיונות של הרוזקרושנס והאלכימאים חדרו כל כך עמוק לתרבות הזרם המרכזי? האם זה לא ברור שהאדם החל לקדש את עצמו בכל סוגי האומנויות? האם הרעיונות הללו לא חזקים דיו עד כדי כך שאין שיר, אין סרט, אין ספר, אין משחק, אין פרסומת שלא מנסים לבטא ולהעביר את המסרים הללו, חלק במודע בצורה מקצועית, וחלק בלא מודע ללא הבנה שהם מחכים ומשחזרים את אותם רעיונות אשר האכילו אותם בכפית מאז היוולדם?
————————————————————————————–

לסיום:

אנו מקווים שאתם מתחילים להתעורר לרמת התעמולה, וההכנות שעוברים אזרחי העולם לקראת הבאות.
כתיבת המאמר לא היית קלה בכלל, התעסקות במידע הזה אינו דבר פשוט ואף גובה מחיר מסויים.
נשאיר אתכם לסיום עם סרטון, בעברית אשר יסיים את הכתבה הרבה יותר טוב ממה שאנו מסוגלים לכתוב. הקשיבו טוב טוב למילים, זה לא צחוק, זה עניין רציני ביותר. לילה טוב, ושאלוהים יברך כל אחד ואחד ממכם:
https://youtu.be/W-YOCBb5Rdg
THE END
——————————————————————————————

[נספח]

דיסני והמסרים לתת סיפית.

הסרטים של דיסני מלאים גם במלאי מסרים ,מיניים בעיקר, לתת סיפית. ניגע בנושא בקצרה, ונפנה אתכם ליוטוב היכן שהוכנו הרבה סרטי הסברה בנושא, אך יש לברור את המוץ מהתבן כדי למצוא את אלו עם המידע הטהור שלא נגוע במה שהסובייקט בכוח רוצה לראות, ולמרות זאת מדובר בהרבה מאוד חומר גלם עם הרבה ראיות. היינו יכולים פשוט לשים את התמונה הבאה מתוך הסרט של פיטר פן, אבל באמת יש גבול, ואנו בעצמנו די מזועזעים מהדבר, אבל למי שמעוניין לראות עד כמה ברור לפעמים המסרים המיניים משחקים תפקיד בסרטים ראו מ5:40, ואל תדאגו, לא צריך לחפש, לא צריך לעצור,  לא צריך חס וחלילה לשמוע ברוורס, הדברים מוחבאים In plain sight:
https://youtu.be/H9EWYsymjzk

 

מהם מסרים תת-הכרתיים? על-פי מאמרו של רולנד אוסטמן (Roland Ostaman),”Disney and its conservative critics: Images versus realities” ב- 1973 זיעזעה חשיפתו של וילסון בריאן קיי (Wilson Bryan Key), את דמיונם של האנשים כשהציג את הרעיון של “Subliminal embeds in advertisements”, טענתו הייתה שמסרים אלו פעלו מתחת לסף ההכרה הפעיל של האדם, ופיתו קהל שאינו חושד, לרכוש מוצרים ושירותים. קיי טען כי המסרים שהועברו במדיה אלקטרונית ומודפסת כללו תמונות של אברי מין ומילים ומשפטים עם אוריינטציה מינית. הטכנולוגיה הסודית הנ”ל תוכננה בכדי לשנות התנהגות באופן בלתי-נראה כדי לשרת גופי שיווק תאווי רווח שכפו על חלק גדול מהאוכלוסייה התנהגות פתולוגית, קרי ללא מודעות (82).

לפחות ארבעה מסרים תת-הכרתיים מופיעים בסרטי דיסני. מסרים ויזואליים ניתן למצוא ב: בגרסת הלייזר-דיסק של הסרט “Who framed Roger Rabbit” שנעשה על-ידי “Touchstone Pictures” בהפקה משותפת של אולפני דיסני ו- Warner Brothers, בקטע מסוים רואים את הדמות ג’סיקה רביט ללא בגדים מספר פריימים.

כשהתפרסם הגילוי הזה נמכרו מאה אלף עותקים בסוף שבוע אחד. בנקודה אחרת בסרט ניתן לראות כתובת גרפיטי “Good time with Allyson Wonderland” בצירוף מספר הטלפון של יו”ר דיסני דאז, מייקל אייסנר (Michael Eisner). בבת הים הקטנה במהלך טקס החתונה, לדמות שעורכת את הטקס מופיעה לפתע זיקפה. במלך האריות בקטע שבו סימבה נשכב על הארץ כדי להרהר, עולה ענן אבק ובו מופיעה המילה “Sex”. הגילוי הזה על-פי אוסטמן נזקף לזכותו של אחיינה בן הארבע של אנה רונג’ (Anna Runge). בסרט אלאדין יש מסר קולי תת-הכרתי, בקטע בו אלאדין מטפס למרפסתה של יסמין הוא נדחק למעקה על-ידי הנמר, אלאדין מנסה לגרש אותו במילים ופולט בלחש ליסמין “Take of your clothes”.

https://youtu.be/73fCLx-mFLg

עוד סרט לא רע בנושא (החוקר גם את משמעות הסמלית של התפוח האדום), ואשר יוביל אתכם לארכיונים מעניינים ביו טוב:

ישנה בחברה המערבית התדרדרות מוסרית שמתקבלת כמובן מאליו בכל אותם מדיומים יצירתיים ואומנותיים המציפים מכל עבר את כולנו, והכי חשוב, את הילדים. דברים שרואים היום לא היה ניתן להעלות על הדעת לפני 10 שנים, דברים שהיו נראים בקולנוע לפני עשור לא היה ניתן להעלות על הדעת שיעברו בלי ביקורת כ10 שנים לפני, וכן הלאה וכן הלאה. לא ניתן לא להבחין שמשהו ברגישות הקולקטיבית נאבד, ואין זה אומר שצריך לחזור לחשכת בורות, התעלמות והסגר, אלא חשוב לשאול, האם כל האש הבוערת בקולקטיב של התרבות, ותחיית פולחן האש שהבטיח תובל קין לחניכיו אשר הביא לקידמה ופיתוח מוסיימים, אינו עולה לנו מחיר כבד, של איבוד זהות מסויימת, של איזה צלם ומוסר בסיסי השומר עלינו כחברה בריאה ויציבה? הסתכלו סביב, ראו מה מצבם של הילדים, כי זה הסממן הטוב ביותר לראות לאן אנו צועדים.
הקטע הבא הוא מתוך הראיון האחרון, רגע לפני שהוצא להורג, עם הרוצח הסדרתי הידוע לשמצה, טד באנדי, אשר הואשם באונס ורצח של למעלה מ30 קורבנות, ונחשד בלמעלה מ50. הקשיבו טוב למה שהוא אומר:
https://youtu.be/Tw8Hvn7zNns
הסרטון מסכם בדיוק את הדברים החשובים. טד באנדי מספר שהוא היה נראה רגיל כמו כל אחד פרט לאובססיה עם פורנוגרפיה אלימה, דבר שגבר וגבר וכל פעם גרם לו לרצות לראות משהו יותר חמור שעובר את סף הרגישות החדש, עד שהגיע לקפיצה הזאת שהוציאה אותו מהכוח אל הפועל. כאדם שישב עשור בכלא הוא טוען שמעבר לכל ספק, מכנה המשותף היחיד שמצה בין כל האנשים שיש בהם דחף להביא לאלימות הוא אובססיה עם פורנוגרפיה אלימה, דבר שגם מצאו לנכון במחקר של הFBI. אך חסר בסרטון הנ”ל את המסר החשוב ביותר שאמר טד באנדי באותו ראיון:
“אני מקווה שאלו אשר גרמתי להם לכזה סבל, גם אם לא מאמינים להבעת הכאב שלי, יאמינו למה שאני אומר עכשיו; ישנם כאלה המשוחררים בשכונות ובקהילות שלהם, כמוני, אשר הדחפים המסוכנים מתודלקים, יום יום, על ידי אלימות באמצעי התקשורת על כל פניו- בעיקר אלימות מינית. מה שמפחיד אותי כשאני רואה את הטלוויזיה בכבלים זה חלק מאלימות בסרטים שמגיעים הבית כיום הם דברים שלא היית מראה בסרטים למבוגרים בלבד בקולנוע לפני 30 שנה.” –טד באנדי, ראיון האחרון, רגע לפני שהוצא להורג.
חס וחלילה אין אנו ממליצים ומכוונים לחוקים שיגבילו יצירה והפצה של תכנים כאלה ואחרים, העקרון הראשון החשוב הוא חופש, אבל כן צריך לשים לב שמלחמה הוכרזה על התודעה של כולנו, ויש להערך בהתאם, ולשים לב כמה כל אחד מאיתנו כבר הושפע.

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תגובה אחת

 1. אילן 2020-03-04

  אני שואל את עצמי מה בסוף אתה רוצה לאמר.
  מצד אחד בהחלט עבודת חקר רחבה מאד ומקיפה, על זה יש לברך. אבל יש כאן שלוש בעיות:
  1. כל החיבורים של כל הנושאים ביחד הם קצת מאולצים, והם מתעלמים מעקרון אחד פשוט – מאז ומעולם בני האדם העבירו רעיונות וסמלים מדור לדור, וגם מתרבות אחת לשנייה. כך, סמל ממצרים העתיקה עובר אל הגנוסטים בצרפת, משם למסדר אזוטרי בגרמניה, ובסוף אל הבונים החופשים. אז מה? זה סמל, לא בהכרח מהות. בני אדם פשוט משתמשים בסמלים כדי לייצג רעיונות, זה לא נותן לסמל עצמו יותר מדי משקל ייחודי. בשטר הדולר יש את הפירמידה עם העין, שהיא סמל מצרי. אז מה?? מה זה אומר?? בסוף – כנראה כלום, רק עיצוב עם רעיון של השגחה עליונה.

  2. יש כאן כמה אמירות לא נכונות, שמחברות מסדרים שונים שאין ביניהם קשר, או שהשימוש שלהם במונחים מסויימים הוא לא מה שאתה רומז. למשל, מסדר דה-מוליי הוא לא אזוטרי בכלל, רק תנועת נוער עם עקרונות של הבנייה החופשית, שמטרתו להכשיר בני נוער להיות מתאימים למסדר בשלב מאוחר יותר. אבל אין שם שום אזוטריקה, רק טקסים שהם מסגרת חינוכית, זה בדיוק כמו שתרגילי סדר בצבא הם רק עניין של תרגול, לא תורת לחימה.
  3. סתם משהו קטן אבל מפריע – המאמר מלא שגיאות כתיב. זה מצביע על חוסר מקצועיות, וחבל.