שוברים שתיקה..

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

 

"שוברים שתיקה" לנוכח השלטת כל מבני ותת-מבני-החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית והקמת מדינה פרוטסטנטית בארצנו המכנה עצמה "ישראל", והפיכת רוב היהודים לנוצרים!


מנין ששתיקה כהודאה ?
מובא (במסכת סנהדרין נב.) – "וכבר היו אהרן ומשה מהלכין בדרך ונדב ואביהוא אחריהן וכל ישראל אחריהן. אמר נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור ? אמר להן הקב"ה: הנראה מי קובר את מי".  לא נאמר בגמרא שאביהוא דיבר אף הוא, שהרי נדב הוא שאמר, ואף על פי כן נענשו שניהם, כי שתיקה כהסכמה והודאה. בכך, אומר החיד"א, מוסבר גם 'מדרש-פליאה' האומר שכאשר ראה איוב את מיתת נדב ואביהוא אמר (איוב לז א) – "אף לזאת יחרד לבי", כי שלושה היו באותה עצה זדונית של פרעה –  "הבה נתחכמה לו" [לשעבד את המוני בני-ישראל במצרים דאז]. אומרים חז"ל (מסכת סנהדרין קו.): "בלעם שיעץ – נהרג, איוב ששתק – נידון בייסורים. יתרו שברח – זכו בני בניו לשבת בלשכת הגזית בבית המקדש".  איוב סבר כי בשתיקתו נפטר מן העונש, אך משנודע לו על מות נדב ואביהוא, נחרד עד מאוד ["פתח עיניים" ועיין ב"מראית העין"].

ההשתלטות הנוצרית הנ"ל הינה באמצעות שוחד של קרנות גלויות וסמויות המממנות במיליארדי דולרים את האקדמיה וכל גרורותיה, ובאמצעות מימון משרד "החינוך" ("הסכמי תרבות" עם מדינות הנצרות הפרוטסטנטית) המפעיל מרצים מפקחים ומורים וגננות, "סיוע" לראשי עיר וכל שלושת הרשויות השולטות במדינה הפרוטסטנטית שהוקמה בארצנו תחת השם השקרי –  "ישראל"!

למה כה קשה לשכנע להשתחרר מהנצרות הרפורמית הנ"ל ? הרי נוסחת האמונה הבסיסית ביותר הינה הבריאה עצמה וכל נברא מעיד על היות הבורא.  הבורא (= "היצרן") מעיד על היות תכלית לבריאה (באמצעות הוראות ומצוות היצרן, המובאות בתורותינו שבכתב ובעל-פה).  למה ישנם רבים המתכחשים לנוסחה כה פשוטה ואמיתית זו ?  "כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" – גם בדברים המצודקים והפשוטים ביותר!   אך ההתנגדות להודות שכולנו נבראים ועבדים לבורא, משחדת מסלפת ומשחיתה את כל המציאות [רבי אלחנן וסרמן, הי"ד].

למה נקרא שוחד ? –  שהוא חד (מסכת כתובות קה:), שהנותן והמקבל נעשים לב אחד (רש"י, שם).
ב- 500 השנים האחרונות, הנצרות-הפרוטסטנטית הרפורמית עולה על כולם
ב"הצלחותיה" להשחתת כלל האנושות והיקום בשיטות הכפירה שלה, באמצעות הצלחתה לכפות את מיסיון-האקדמיה שלה אותו היא עיצבה על-פי מבני-חשיבתה, והצלחתה למקם את חניכיה האקדמאיים שנאנסו לספוג את יסודות נצרות משחיתה זו, בעמדות-מפתח חברתיות וכלכליות.
משימה מעניינת ויצירתית לקחה על עצמה הקבוצה שלנו –  לעורר ולשכנע מתים !

תורתינו [בספר דברים, טז יט] מלמדת אותנו שיש לשוחד היבטים ושלוחות שונות [כ"שוחד דברים" וכו' במסכת כתובות (קה.) וכן בטור בסימן ט וברמב"ם פרק כג הלכה ג] מלבד השוחד המיוחד שנאסר על השופט (על-פי התורה כמובן, ולא חלילה כמו השופטים הפרוטסטנטיים שבארצנו) –  "כי השוחד יעוור עיני חכמים (קל-וחומר לטפשין) ויסלף דברי צדיקים (קל-וחומר לרשעים)" (ראה מסכת כתובות, קה.), והגמרא (במסכת נדרים, סד: ובמדרש-רבה איכה ג ה) מגלה לנו שעיוור חשוב כמת, ולכן כה קשה לשכנע המוני משוחדים של נצרות פרוטסטנטית זו, לפי שבהיותם כבר משוחדים לכל מבני-החשיבה המעוותים של נצרות זו הינם חשובים כמתים!

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *