סודות היצירה האוקולטים של מסדרי המהפכה והאנרכיה

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

הלילה, אנחנו ניגע בקשר שיש בין העיסוק ברובד האיזוטרי והאוקולטי, לבין הקמת אגודות מהפכניות (שכתבנו אודותם באתר לא פעם), תוך כדי שימוש בהשפעות מאגיות הנלמדות במעגלים הפנימים ביותר של אחוות הסוד.

צלב השושנה

הצלב שאתם רואים לפניכם הוא הצלב הידוע של אגודת הOTO (מסדר הטמפלרים מהמזרח), אחד מהמעגלים האזוטריים ביותר של הבנייה החופשית בבריטניה.

הOTO ראו עצמם כשלוחה של האילומינטי בבריטניה (בניגוד לנוסח הצרפתי שקידש את עיקרון השוויון, הם הלכו על הפילוסופיה של ניטשה כדי להצדיק בין היתר מעמדות של המלוכה).

אז מה יש בצלב המיסתורי הזה ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה בתמונה הכוללת?

נתחיל עם האותיות, כפי שאתם רואים הם מחולקים לשלושה טבעות.

עיקרון הטבעות באילומינטי קיבל ביטוי של ארגון פוליטי בו האשפים במעגלים הפנימיים היו מקרינים החוצה את הפעילות שלהם דרך המעגלים החיצוניים הגלויים יותר, בעוד הנקודה באמצע הטבעות הייתה ריבון המסדר, במקרה של האילומינטי הבווארי: אדם וויסהאופט.

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=hU6VCt6kwdI&feature=youtu.be"]

המסדרים באו לחקות עקרונות פנימיים סודיים שהם ראו בטבע (לפי נק' מבטם), פרופ' ג'יימס בילינגטון מפרט על העניין הזה כיצד האילומינטי הבווארי בנה ככה את מסדרו על פי עקרונות ויחסים שפיתחו כתות הפיתגוראיים בספרו Fire in the minds of men. 

הOTO היו מעגל פנימי של הGolden Dawn שהם היו מעגל פנימי של הרוזיקרושנים של אנגליה, אשר היו מעגל פנימי בבנייה החופשית הבריטית (כל מעגל גייס נבחרים מהמעגל החיצוני לפנימי), כאשר בתקופה מסוימת, את הנקודה במרכז המעגל היווה אליסטר קראולי ריבון הOTO, והוא אכן כינה עצמו ראש האילומינטוס – Custos of the Illuminati.

R. Swinburne החניך הידוע פרסם את המסמכים הללו בספריו.

אז מה יש בטבעות שעל הצלב? אותיות בעברית, אבל מה ההיגיון מאחורי הסדר שלהם? הרעיון לקוח הישר מספר יצירה היהודי המסווג את האותיות גם כן לשלושה קבוצות.

ספר יצירה הוא ספר מהמיסטיקה היהודית הקדומה (טרום קבלית), אם כי יש סייגים לסווג אותו לספרות ההיכלות כפי שעושה יוסף דן. מדובר בספר די סתום מבחינת פרשנות, אך בגדול הוא מדבר על כך שהעולם בנוי מאותיות, ובא לבדוק שאלה קומבינטורית על צירופי האותיות והמילים שהן יכולות ליצור. הספר פותח בזה שה' ברא את העולם על ידי צירופי האותיות ועשר המספרים (ספירות).

"בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל רחום וחנון שוכן עד וקדוש שמו את עולמו."

על פי פרופ' מאיר בר אילן כותב הספר מראה ידע רב בספרייה של אלכסנדריה מהמאות הראשונות לספירה ואף במדע עתיק שנשמר באותם ספריות הקרוי אסטרולוגיה רפואית, ועל כן ניתן לראות כיצד כל אות מתאימה לכוכבים מזלות וחלקים בגוף.

הספר קיבל פרשנויות אזוטריות ומיסטיות בזמן התפתחות הקבלה בימי הביניים.

אז בנוגע לצלב שבתמונה:

ספר יצירה:

"משנה א': אלו הם שלש אמות אמ"ש ויצאו מהם שלשה אבות והם אויר מים אש. ומאבות תולדות, שלשה אבות ותולדותיהם ושבעה כוכבים וצבאותיהם ושנים עשר גבולי אלכסון."

המעגל הראשון אז כפי שאתם רואים אמ"ש בטבעת הכי פנימית הם שלושת היסודות הבסיסיים, אוויר מים ואש, בדומה לשלושת היסודות באלכימיה גפרית, כספית, ומלח.

על עץ החיים הקבלי אולי ניתן לדרוש אותם כחסד דין ותפארת, שגם מתאימות עצמן לשלושת האבות כפי שמתואר לעיל (עם כי זאת פרשנות אנאכרוניסטית כיוון שהזוהר וספר יצירה נכתבו בשתי תקופות שונות לגמרי, אך גם האחוות כמו הOTO מקבלות סינקרטיזם בסגנון זה).

שלושת היסודות באלכימיה מצוינים על ידי שלושה סימנים; 1. הסימן האסטרולוגי של מרקורי – כספית, 2. עיגול עם קו באמצע – מלח (בספר הזוהר מלח מתואר כ"קו אמצעי", ולא במקרה), 3. צלב עם משולש – גפרית.

3elements

שלושת הסימנים האלה מופיעים בקצוות של כל זרוע של הצלב בקומבינציה אחרת המולידה צבעים וסמלים שונים, כפי המתואר בספר יצירה: אלה שלושת היסודות שמהם תולדות.

* שלושת האבות מוזכרים כהסתכלות אזוטרית לתוך התורה, כפי שהקבליסטים הסתכלו פנימה לסתרי תורה ופרשו את הרובד הנסתר דרך הספירות חסד(אברהם) תפארת(יעקב) ודין(יצחק), וכפי שהאלכימאים עשו עם היסודות שלהם.

*במסורת הנבואית העתיקה של היהודים המרכבה היא כיסא המלכות של האל המורכב מחיות הקודש הכרובים (אותו שורש) שהם אריה-נשר-שור ועל פי ספר יצירה בהתאמה א-מ-ש).

שבע האותיות במעגל השני הם:

" שבע כפולות בג"ד כפר"ת מתנהגות בשתי לשונות ב"ב, ג"ג, ד"ד, כ"כ, פ"פ, ר"ר, ת"ת. תבנית רך וקשה גבור וחלש"

אלה אותיות שניתן להגיד רפוי או מודגש. תולדות של השלוש יסודות מייצגים רעיונות אסטרולוגים, שבעה ימים, שבעה כוכבים.

נזכיר:

"משנה א': אלו הם שלש אמות אמ"ש ויצאו מהם שלשה אבות והם אויר מים אש ומאבות תולדות, שלשה אבות ותולדותיהם ושבעה כוכבים וצבאותיהם"

את סימנם האסטרולוגי של שבעת הכובים אנו רואים במגן דוד, שניי המשולשים של ההקסאגרם מייצגים גם איחוד הזכר והנקבה (עקרונות הז' והנ' = אקטיבי ופאסיבי).

"משנה ז': שבעה כוכבים בעולם שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה. שבעה ימים בשנה שבעת ימי השבוע. שבעה שערים בנפש זכר ונקבה שתי עינים שתי אזנים שני נקבי האף והפה: "

 

טבלת עזר אסטרולוגית

 

הטבעת השלישית

"משנה ב': שתים עשרה פשוטות ה' ו' ז', ח' ט' י', ל' נ' ס', ע' צ' ק', יסודן שנים עשר גבולי אלכסון, גבול מזרחית רומית גבול מזרחית צפונית גבול מזרחית תחתית, גבול דרומית רומית גבול דרומית מזרחית גבול דרומית תחתית, גבול מערבית רומית גבול מערבית דרומית גבול מערבית תחתית, גבול צפונית רומית גבול צפונית מערבית גבול צפונית תחתית, ומתרחבין והולכין עד עדי עד והן הן גבולות עולם:

משנה ג': שתים עשרה פשוטות ה' ו' ז', ח' ט' י', ל' נ' ס', ע' צ' ק', יסודן חקקן חצבן צרפן שקלן והמירן וצר בהם שנים עשר מזלות בעולם שנים עשר חדשים בשנה שנים עשר מנהיגים בנפש זכר ונקבה:

משנה ד': שנים עשר מזלות בעולם טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים:

משנה ה': שנים עשר חדשים בשנה ניסן אייר סיון תמוז אב אלול תשרי חשון כסלו טבת שבט אדר:"

אנו רואים את שנים עשר גבולי האלכסון בין כל זרוע של הצלב (3 בכל פינה יוצא 12), והקורלציה ל12 מזלות אשר סימנים שלהם מופיעים כתולדות של שלושת היסודות לאורך כל הצלב.

באמצע הצלב אנו רואים את הסמל הידוע של צלב-הורד, סמל הדגל של מסדר הרוזיקרושנס אשר גם רעיונות ומיתוסים שלהם הוטמעו בתוך ציור הצלב. צלב הורד הולך אחורה לאגדה של הרוזיקרושנס המספרת שכאשר דקרו את ישו עם הכידון בזמן שנצלב, הדם שלו אשר נשפך הפך את הוורדים הלבנים לאדומים, ומאז יש ורדים אדומים.

הצלב הזה מתקשר לישו, וישו עבור האלכימאים הפך לסמל סימבולי, אבן החכמים, הוא מרכז הצלב והוא בעצם מהות עבודת המופת עבור האלכימאי, מה שהקבליסטים הנוצרים (אבות האלכימיה) ראו כספירת התפארת על עץ החיים הקבלי (השמש במרכז שאיתה יש להביא איחוד עם מלכות, החתונה האלכימאית).

אליסטר קראולי מתאר את הסמל הזה ממש כאיחוד הלה:

The Tau and the circle together make one form of the Rosy Cross, the uniting of subject and object which is the Great Work, and which is symbolized sometimes as this cross and circle, sometimes as the Lingam-Yoni, sometimes as the Ankh or Crux Ansata, sometimes by the Spire and Nave of a church or temple, and sometimes as a marriage feast, mystic marriage, spiritual marriage, "chymical nuptials," and in a hundred other ways. Whatever the form chosen, it is the symbol of the Great Work.

Crowley, Aleister. Magick, Book 4.

[תרגום – הטאו (סוג של צלב) והמעגל יחדיו מהווים את אחד מצורות צלב-הורד, איחוד סובייקט ואובייקט (תופס ונתפס) שהוא בעצם עבודת המופת, אשר מסומלת לפעמים על ידי צלב ומעגל, לפעמים כלינגם-ויוני (שיווה-לינגאם ההודי), לפעמים כאנך(הסמל המצרי) או הcrux anasta, לפעמים על ידי הצריח המחודד והחלל האלפיטי שבכנסיות, ולפעמים על ידי סעודת נישואים, חתונה מיסטית, חתונה רוחנית, חתונה כימית "chymical nuptials,", ובמאות דרכים אחרות. באיזו צורה שלא תהיה, זהו הסמל של עבודת המופת.]

כמו כן קראולי מרחיב על כך שמדובר על האיחוד במישור שהוא מיני, בדומה לזיווגים המתוארים בתורת הקבלה.

אליסטר קראולי ואליפז לוי ראו באיחוד הניגודים את "סוד הסודות" של ריבון המסדר, שהוא בעצם מי שהצליח למזג את הטוב והרע יחד (עץ הדעת טוב ורע, זיווג- האדם ידע את חווה, נרחיב על כך בכתבות נפרדות בהמשך)

סביב גבולות האלכסון שבצלב ישנה האנגראמה INRI, אנאגרמה ל"ישו מלך היהודים", שוב מצביע על מטרת ההתפלגויות והתולדות שבצלב אשר אמורים להוביל לאיחוד במרכז, מה שריבון המסדר ממרכז הטבעות הצליח (לפי מה שהם טוענים) להשיג ולהקרין החוצה לשאר ההיררכיה.

אז מה לעניין הצבעים?

יש להם גם קשר לישו (ריבון המסדר) שבמרכז (אכן וויסהאופט תיאר את ישו כמייסד מיסדר האילומינטי בכתבים שלו שנתפסו בבוואריה).

הOTO ראו בחניך של הבונים החופשיים לשכת צרפת המזרחית, אלפונסו לואיס, שעיברת את שמו לאליפז לוי בגלל התעסקותו בקבלה (מקובלים יהודים רואים בהם כופרים כיוון שלא מקיימים מצוות, ובטח בגלל שהם גויים), את אחד המייסדים שלהם יחד עם הפילוסופיה של ניטשה, ואפילו קראולי ראה את עצמו כגילגול של לוי (גילגול נשמות).

לימים אלברט פייק שבא לשכתב את הנוסח הסקוטי של הבנייה החופשית תרגם חלקים נרחבים מספרו של אליפז לוי על ההיסטוריה של קסם אל תוך הספר המאגד את פולחן הנוסח הסקוטי "דוגמא ומוסר".

אליפז לוי בספרו המכונן יכול לתת לנו מושג לגבי התפלגות הצבעים על הצלב, המייצגים בעצם את התפלגות האור, שהוא הסוכן אתו לומד החניך במסדר לעבוד ולהקרין החוצה:

"ארבעת האלמנטים של הקדמונים הם ארבעת הכוחות של המגנט האוניברסלי, המיוצגים בצורת הצלב הסובב ללא הרף סביב מרכזו…המילה היוצרת (המילה האבודה) קוראת ממרכז הצלב בבכי “נשלם”.

"נשלם", "It is done" הוא מה שנאמר לאחר שישו מת על הצלב, בדומה למה שמתאר לוי.

ראו את הקטע הבא מתוך הסרט 'מטריקס' בדקה 7:30, לאחר מותו של ניאו (נצלב, ומפיץ אור) והאיחוד שלו עם סמית’, הרובוט הגדול אומר “נשלם”.

[youtube_sc url="https://youtu.be/hIrDiiGc4IE?t=450"]

בפרופורציה המדויקת של ארבעת הצורות האלמנטריות, זה היכן שעלינו (חניכי המסדרים החשאיים) לחפש את התרופה האוניברסלית של הגופים… המצב המגנטי והקוטביות של הגופים השמימיים נוצר כתוצאה מהגרביטציה המאוזנת סביב השמשות, שהם המאגר המצוי של האלקטרו-מגנטיזם שלהם.

הויברציה של “תמצית העיקר” בקרבת מאגרים מצויים מתממשת בעזרת אור, והקוטביות של האור מתגלה לנו בעזרת צבע.

לבן הוא צבעו של “תמצית העיקר”; צבע זה נדחס כלפי הקוטב השלילי ככחול ומתקבע בשחור. לכן חיים צנטריפוגלים מתקדמים תמיד מהשחור לאדום, ועוברים דרך הלבן. והחיים הצנטריפטלים חוזרים מאדום לשחור דרך אותו המסלול.

שימו לב ללהבה שבראשו של Hades/הדס דמות הרשע בסרט “הרקולס” של דיסני. הלהבה תמיד כחולה וברגע שהוא לא מרוסן מיד הופכת לאדום.

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=TGbVcF7HLCo"]

ארבעת המגשרים או גוונים מעורבים, יוצרים בעזרת שלוש הצבעים העיקריים את מה שנקרא שבעת הצבעים של הפריזמה והספקטרום הסולארי.

הפריזמה היא הפרמידה שדרכה קרן אור נשברת לכל הגוונים שלה בדומה לקשת בענן:

Pink-Floyd-The-Dark-Side-of-the-Moon

שבעת הצבעים הללו יוצרים שבע אטמוספירות או שבעה אזורים זוהרים סביב כל שמש, והכוכב השולט בכל אזור מתמגנט בצורה הדומה לצבע האטמוספירה שלו. במעמקי כדוה”א, מתכות נוצרות כמו הכוכבים בשמיים, בעזרת השפעות מסויימות של אור רדום אשר מתפרק כאשר הוא חוצה אזורים מסויימים.

לקחת חזקה על סובייקט אשר בו האור המתכתי שרוי בתרדמת, לפני שהוא מתעצב אל תכליתו -ולדחוק אותו אל עבר הקוטב החיובי הקיצוני- כלומר, האדום החי- בעזרתו של אש הנובעת מהאור עצמו, זהו הסוד בכללותו של עבודת המופת. זה יהיה מובן שהאור החיובי הזה בדרגות הקיצוניות של דחיסותו הוא החיים עצמם במצבם המיוצב, המשמש כממיס האוניברסלי וכתרופה לכל הממלכות והטבע…” —Magic its history rites and rituals, By Eliphas Levi עמודים 364-5.

 

אז יש לנו כאן ממש סוג של מפה וסרטוט של איזה רובד אסטראלי למציאות, נסיון לסרטט כיצד עובד האור.

אפשר להמשיך ולמצוא עוד העמקה בנושא בספר ההמשך של אליפז לוי לספר שצויין קודם, “The Key of the Mysteries” 147:

“כל הפלאים הללו נעשים על ידי מניע יחיד אשר העיבריים קראו לו 'אוד'…אשר אנו מכנים , האור האסטראלי, אשר מר. דמרוויל קורא השטן…ואשר האלכימאים העתיקים קראו אזוט’. זה יסוד הכרחי המגלם עצמו כתופעות של חום, אור, חשמל, ומגנטיות, אשר ממגנט…את כל היצורים החיים.

במניע זה אפילו מתגלמים ההוכחות של התורה הקבלית בהקשר לאיזון ותנועה על ידי קוטביות כפולה. כאשר קוטב אחד מושך השני דוחה, אחד יוצר חום השני קור, אחד נותן אור ירקרק כחלחל , השני צהוב אדמדם.”

 

יש לנו עדויות שהאחוות הסודיות הללו בבריטניה השתמשו במניפולציה של אותו אור כדי לגרום לשליטת תודעה בחניכים כאלה ואחרים, בדומה לתופעה שאנו רואים כיום הרווחת בכתות ניו אייג'יות (חלקם יוצאות מהאו"ם) בהם מנהיגים כריזמטיים על ידי מניפולציות של קונדליני מסוגלים ממש לשלוט בנתינים שלהם, ובדומה לדרך שבה קבוצות פוליטיות ראדיקליות נשמעות למארגנים קהילתיים כריזמטיים המניעים אדיוטים שימושיים רבים.

על העדויות של חניך מתוך Stella matronits (שם אזוטרי, שהGolden Dawn לקחו לעצמם לאחר התפלגות מסוימת שעברו) אחת האחוות המתוארות לעיל בבריטניה של המאה ה19, ניתן לקרוא מתוך ספרה המופתי של nesta webster.

העדות אגב מראה שהאישה שנפלה קורבן לאותה אחיזה תודעתית זיהתה את המודוס אופרנדי של האילומינטי בפעולה באנגליה, שימוש בטכניקות אוקולטיות של שכנוע ומניפולציות על הקונדליני (אנרגיית האור האלקטרו מגנטי המתואר לעיל) כדיי לייצר מסדרים מהפכניים:

In the opinion of an initiate who belonged for years to the Stella Matutina, the dynamic force employed known as "Kundalini" is simply an electro-magnetic force, of which the sex-force is a part, on which the adepts know how to play, and "the unseen hand behind all the seeming Spiritism of these Orders is a system of very subtle and cunning hypnotism and suggestion." Further, the aim of this group like that of all subversive Esoteric Orders, is, by means of such processes as eurhythmics, meditations, symbols, ceremonies, and formulas, to awaken this force and produce false "Illumination" for the purpose of obtaining "Spiritual Seership," which is at most clairvoyance, clairaudience, etc. The ceremonies of the Order are hypnotic, and by suggestion create the necessary mental and astral atmosphere, hypnotize and prepare the members to be the willing tools in the hands of the controlling adepts. The same initiate has communicated to me the following conclusions concerning the group in question, with the permission to quote them verbatim:

I have been convinced that we, as an Order, have come under the power of some very evil occult Order, profoundly versed in science both occult and otherwise, though not infallible, their methods being Black Magic, that is to say, electro-magnetic power, hypnotism, and powerful suggestion.

We are convinced that the Order is being controlled by some SUN Order after the nature of the Illuminati, if not by that Order itself.

The reason why they (the leaders of all such Orders) insisted so much upon the Church and Sacrament, especially before the initiation, is, I think, for the same reason as the use of the consecrated Host in Black Magic. The Christian consecration and the use of the sacraments renders the building or person more powerful as a material basis for black magic even as in white magic–"for the Great Good or the Great Evil." When the initiation is accomplished and the domination of the person complete, there is no further need for Church or Sacrament.

We are told at the Initiation: "There is nothing incompatible with your civil, moral, or religious duties in this obligation." We now are convinced that this Order is contrary absolutely to our civil, moral, and religious duties; which being so, our obligations are null and void.

We are told that all that has taken place in Russia and elsewhere is due to these International Occult Forces set in motion by Subversive Esoteric Lodges. Yet it is known that we have several branches of these same Esoteric Masonic Lodges carrying on their deadly work in our midst. England, as well as Europe, seems to be drifting along in a hypnotic sleep, and even our soundest politicians seem paralysed and all that they attempt is turned to foolishness. Is there no one in authority who understands these things and realizes the danger both to the country and to individuals from these forces working for disruption and world revolution?"

[תרגום – להערכת החניך אשר השתייך במשך שנים למסדר Stella Matutina, הכוח הדינמי המופעל הידוע כקונדאליני הוא בפשטות כוח אלקטרומגנטי, אשר הכוח המיני הוא רק חלק ממנו, אשר אותו החניכים הנעלים יודעים איך להפעיל, ו"היד הסמויה מאחורי כל מה שנראה כספיריטואליזם של המסדרים האלו היא מערכת של היפנוזה  וסוגסטיה  עדינה וערמומית מאוד."

יתר על כן, המטרה של הקבוצה הזאת כמו כל שאר המסדרים האזוטריים החתרניים, היא, שע"י תהליכים כגון יוריתמיקה (שיטת אימונים באמצעות תנועה ומוזיקה שמפתחת חן והבנה מוזיקלית), מדיטציות, סמלים, טקסים, ונוסחאות יתעורר הכח הזה ויווצר מצג שווא של הארה לצורך השגת "חיזיון רוחני", שהוא לכל היותר תפיסה על חושית (חוש שישי) ויכולות על חושיות (סוג של אינטואיציה), וכו.

הטקסים של המסדר הם היפנוטיים, וע"י סוגסטיה מייצרים את האווירה הנפשית והאסטרלית הנצרכת, וכך הם מהפנטים ומכינים את החניך להוות כלי מוכן לשימוש בידי השליטים הנעלים.

אותם חניכים סיפרו לי על התובנות הבאות הקשורות באותה קבוצה מדוברת עם רשות לצטט אותם כלשונם:

אני משוכנע שאנחנו, כמסדר, נפלנו שבי תחת כוח של מסדר מאוד אוקולטי ומרושע, אשר מלומד מאוד במדע הנסתר והנגלה ועל אף שהם אינם מהימנים, השיטות שלהם אכן קשורות במאגיה שחורה, כלומר כוח אלקטרומגנטי, היפנוזה וסוגסטיה קשה.

אנו משוכנעים שהמסדר נשלט ע"י סוג של מסדר סולארי בדמות האילומינטי אם לא ע"י ראש המסדר עצמו. הסיבה שהם (המנהיגים של אותם מסדרים) התעקשו כל כך על הכנסייה ופולחן הסקרמנט במיוחד לפני חניכה, אני חושב, מאותה סיבה כמו השימוש של לחם הקודש במאגיה שחורה. הקידוש הנוצרי ושימוש הסקרמנטים הופכים את המבנה או האדם לחזק יותר כחומר גלם בסיסי עבור מאגיה שחורה, אפילו שכמו במאגיה לבנה – "עבור הטוב הגדול והרע הגדול". כאשר החניכה מושגת,וההשתלטות על אותו אדם נשלמת, אין צורך יותר בכנסייה או בפולחן הקידוש הנוצרי.

נאמר לנו בחניכה: "אין דבר שאינו עולה בקנה אחד עם החובות האזרחיות, המוסריות או דתיות  בהתחייבות הזאת." כעת אנו משוכנעים שהמסדר הוא ההפך המוחלט של התפקיד המוסרי, האזרחי או הדתי שלנו; ובאשר הוא כזה, המחויבויות שלנו הם כעורבה פרח.

נאמר לנו שכל מה שקרה ברוסיה ובמקומות אחרים הוא תוצאה של כוחות אוקולטיים בין-לאומיים אשר הותנעו לפעולה על ידי לשכות אזוטריות וחתרניות. יחד עם זאת, ידוע שיש לנו כמה ענפים של אותם לשכות מסוניות (בונים חופשיים) אשר ממשיכים לפעול בדרכם הקטלנית סביבנו. אנגליה כמו גם אירופה, נראה שנסחפות יחד תחת תרדמה היפנוטית, ואפילו הפוליטיקאים הקולניים ביותר נראים משותקים וכל מה שהם מנסים הופך לטיפשות(foolishness). האם אין מישהו בעל סמכות אשר מבין דברים אלה ושם לב לסכנה הנשקפת גם למדינה וגם לאנשים כתוצאה מאותם כוחות הפועלים עבור הרס ומהפכה עולמית?"

הOTO אכן בנה את הדרגות שלו על בסיס מבנה הקונדליני מהמזרח (אגב 33 הוא לא רק מספר הדרגות בנוסח הסקוטי, זה מספר החוליות בעמוד השדרה שסביבם מתפתל ועולה הקונדליני על פי תורות ההודיות של המזרח, יוגהטנטרה).

עוד דוגמא למסדר אוקולטי פנימי עם היררכייה מהפכנית היא למשל Nation of Islam של פארחאן (אנחנו מכנים אותו פרחחאן), שעוד נרחיב עליו באתר בעתיד

או אפילו בני-ברית עם השורשים המהפכניים שלהם (גם במאה ה20) והידע האוקולטי שהם מחזיקים בו. (גם עליהם עוד נרחיב)

כל טוב, ולילה טוב.

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

2 תגובות

  1. עמית יצחק ויינשטוק 2016-07-14

    שה' ישמור עלינו מכל הכלבים והמכשפים ועובדי זרה אכי"ר!

  2. נירית 2020-07-01

    פאק!!!! כל כתבה באתר הזה זה עבודת דוקטורט שלמה
    איזה חומרים, אין דברים כאלה בשום מקום אחר
    קונספיל אתם אגדה!!