אנטומיה של הפיכה חלק ז' – מפרקים את שרשרת הפיקוד #1: הקשר הלא מפתיע בין מוריס קהאן ("התנועה לאיכות השלטון") ל- INSS

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה… הפיכה מוצלחת, כמו כל מבצע צבאי, חייבת שרשרת פיקוד מאורגנת ומתואמת היטב. שרשרת הפיקוד הזו היא שאחראית על גיבוש האסטרטגיה של ההפיכה, הצעדים הטקטיים למימושה והכתבת ההנחיות לארגוני הקש המבוזרים בשטח. בשני הפוסטים הקרובים ננתח את שרשרת הפיקוד של ההפיכה השלטונית. בפוסט הזה נתמקד בראשי הנחש – אדריכלי ההפיכה, עקב … המשך לקרוא אנטומיה של הפיכה חלק ז' – מפרקים את שרשרת הפיקוד #1: הקשר הלא מפתיע בין מוריס קהאן ("התנועה לאיכות השלטון") ל- INSS