לא במקרה אנו מתחילים את השידור הלילה עם המתקפה הממטית לעיל של מצנקש הזרוע הצבאית: