לוחמת רשת

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה עד שהוכחתם אחרת...
גולשים מהרשת

לא תעמוד על דם רעך

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה עד שהוכחתם אחרת… http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NNL_Ephemera&DocID=NNL_Ephemera700328630#NNL_Ephemera700068158

מעניין אותי!