לוחמת רשת

גולשים מהרשת

לא תעמוד על דם רעך

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NNL_Ephemera&DocID=NNL_Ephemera700328630#NNL_Ephemera700068158 ‎Posted by Avraham Motola on‎ ראשון 23 יולי 2017

מעניין אותי!