January 3, 2023, 12:11 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/51916/preview/1

"המון אמריקאים שוגים לחשוב שגרמניה הינה אמריקה קטנה כמו בריטניה, אם כי שתיהן פיאודליות, מי יותר במוצהר – כגרמניה, ומי יותר במובלע – כבריטניה.

כיום, אנו חיים בתקופה מאוד מעניינת, בה המאבק בין הפרמנידים (הגרמנים) להרקוליאנים (האמריקאים) מגיע לשיאו.

לכן חשוב מאוד לדעת ולהבין את שורשי התופעות הכרוכות בה אותן נבקש לסקור בקצרה.

הגרמנים הם פרמנידס עם ה-BEING שלו (סטטיות), בעוד המערב הינו הרקליטוס עם ה-PANTA REI שלו (זרימה)..

כמו שאני מנסח: מחד (גרמניה) העולם כרשת זרימה, ומאידך (בריטניה) החיים כתהליך למיצוי החוכמה."

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *