December 6, 2021, 9:48 pm

הסרגל והמחוגה

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

מורה נבוכים לאנדרנוכרום חלק ב׳:

דלתות התודעה / אלדוס האקסלי

ע'מ 22-23

"זה היה מצב הדברים עד אשר לפני שנתיים שלוש נצפתה עובדה חדשה, ככל הנראה בעלת חשיבות רבה. למעשה, עובדה זאת הייתה גלויה לעין זה עשורים אחדים; אך הדברים התגלגלו באופן כזה שאיש לא שם לב אליה עד שפסיכיאטר אנגלי צעיר, המתגורר כיום בקנדה, נדהם מהדמיון הרב מהרכב הכימי של המסקלין לזה של האנדרנלין. מחקר נוסף גילה שהחומצה הליסרגית (אל אס די), חומר הלוצינוגני רב עוצמה המופק מפטריה השיפונית (ארגוט), קשורה במבנה הכימי שלה לחומרים אחרים. אז באה התגלית של האנדרנוכרום , חומר כימי הנוצר מהתפרקות של אנדרנלין, ועשוי לחולל רבים מהתסמינים הנצפים תחת השפעת המסקלין. אך האנדרנוכרום מיוצר כנראה עצמונית בגוף האדם. במילים אחרות, יתכן שכל אחד מאיתנו מסוגל לייצר חומר כימי, שידוע כי כמיות מזעריות שלו מחוללות שינויים עמוקים בתודעה. שינויים אלה דומים בחלקם לשינויים המתרחשים עקב המגיפה האופיינית ביותר למאה העשרים – הסכיזופרניה.

האם הליקוי הנפשי נגרם מליקוי כימי? והאם הליקוי הכימי, בתורו, הוא תוצאה של מצוקה פיסכולוגית המשפיעה על בלוטת יותרת הכלייה (האנדרנלין)? תהייה זו פזיזות לענות בחיוב. המירב שנוכל לומר הוא שנמצאו ראיות ראשוניות לכך. בינתיים הולך ונבדק הרמז בדיקה שיטתית; הגששים – ביוכימאים, פסיכיאטרים ופסיכולוגים – כבר מרחרחים בעקבותיו."

ב-1973 האגודה האמריקנית לפסיכיאטריה דיווחו על פגמים מתודולוגים במחקרו של Hoofer על ויטמין B3 כטיפול בסכיזופרניה והפנו למחקרי המשך שהראו שאין שום תועלת בטיפול שכזה. מחקרים נוספים שהתבצעו בארה"ב, קנדה ואוסטרליה גם נכשלו בניסיון למצוא תועלת בטיפול במנות גבוהות של ויטמינים כדי לרפא סכיזופרניה. תיאוריית האדרנוכרום והקשר לסכיזופרניה דעכה, למרות כמה ראיות שאולי הדבר פסיכוסומטי, מכיוון שלא מצאו אדרנוכרום באנשים עם סכיזופרניה. בתחילת שנות האלפיים התעורר עניין מחדש בחומר.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *