October 14, 2021, 12:22 pm

讗转专 拽讜谞住驻讬诇

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃毃 讙专讟讛 注诇 讜注讬讚转 讛讗拽诇讬诐 讛注讜诇诪讬转 COP26 砖转驻转讞 讘住讜祝 讛讞讜讚砖

讙专讟讛: 讗谞讬 诪爪驻讛 砖讬讛讬讜 讛专讘讛 谞讗讜诪讬诐 讬驻讬诐 讜讛转讞讬讬讘讜讬讜转 讞住专讜转 诪砖诪注讜转. 砖讜诐 讚讘专 诇讗 爪驻讜讬 诇讛砖转谞讜转.

讗讝 诇诪讬 砖诇讗 注讜拽讘, 讗谞讬 讜讙专讟讛 讻专讙注 讘讬讬砖讜专 拽讜 注诇 讛谞专讟讬讘: 讜注讬讚转 讛讗拽诇讬诐 讛讜诇讻转 诇讛讬讜转 讻砖诇讜谉 讬讚讜注 诪专讗砖.

讘讞讬讬 砖讗谞讬 诪转讞讬诇 诇讞讘讘 讗讜转讛.

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *