October 1, 2021, 11:27 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

המדען ג'ון קלהון יצר יקום אוטופי לעכברים בו מסופקים כל צרכיהם. המגבלה היחידה של יקום העכברים היתה מרחב מחיה.
הוא הכניס לאותו יקום 4 עכברים שיכלו להתרבות חופשי. ע"פ החישובים של קלהון אוכלוסיית העכברים יכלה להגיע ל3840 עכברים במונחים של מרחב קינון ומחייה. בפועל האוכלוסייה לא הגיעה קרוב לזה.
בתחילה אוכלוסיית העכברים גדלה והכפילה את עצמה כל 55 ימים. כעבור 315 ימים הגיעה האוכלוסייה ל 620 פרטים. לאחר 315 יום החל קצב הריבוי של האוכלוסייה לדעוך עוד ועוד.
לאחר 600 ימים אוכלוסיית העכברים הגיעה לשיאה -2200 פרטים.
בתקופה שבין 315 עד 600 הימים נצפה שינוי במבנה החברתי של העכברים. בין השאר נצפו גירוש של העכברים גורים לפני שסיימו לינוק, פציעת הצעירים, עליית בפעילות הומוסקסואלית, חוסר יכולת של זכרים להגן על טריטוריה ועל נקבות, אגרסיביות של הנקבות, פסיביות של זכרים שאינם דומיננטיים.
לאחר 600 יום נולד העכבר האחרון. האוכלוסייה התמעטה והלכה, נקבות הפסיקו להתרבות, הזכרים נסוגו לחלוטין מפעולות חיזור או לוחמה ופעלו רק לצרכים התואמים את בריאותם האישית. הם אכלו, שתו, ישנו וטיפחו את פרוותם.
התנהגויות אלו נמשכו ככל שהתמעטה האוכלוסייה עד להיכחדותה המוחלט.
מקור: https://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Calhoun?fbclid=IwAR27wfn73zQ-6MZL7BQ3X3um_sb7TEG57Vf-Wss9mLTmJbrYgNFyjaIphRM#Mouse_experiments

זה בדיוק מה שקורה היום לעולם המערבי

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *