September 8, 2021, 3:13 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/42524/preview/1

לא, ברור שזה לא אומר שהוא כבר מכין את התיק לזמן מאחורי סורג ובריח. אבל לפי החוק היבש, עדות שקר בפני הקונגרס דינה מאסר של חמש שנים.

והמסמכים שנחשפו אמש מעידים מעל כל ספק סביר , כי פאוצ'י לרוע מזלו אכן שיקר בענק לאנשי בית הנבחרים .

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.