August 28, 2021, 8:22 pm

עינויים פסיכולוגיים

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

בנט דוחף לקדם הסכם בין ישראל לארה"ב שיאפשר רק לאזרחים מחוסנים בשלוש מנות לבוא לארה"ב

‏ההצעה של רה"מ בנט לממשל האמריקני בנוגע לחיסון המנה השלישית: בנט דוחף לקדם הסכם בין ישראל לארה"ב שיאפשר רק לאזרחים מחוסנים בשלוש מנות לבוא לארה"ב. במהלך הפגישות כאן בוושינגטון חלקו הוא ויועציו מידע על מדיניות חיסון המנה השלישית. הנושא עלה גם במהלך הפגישה האישית בין בנט לביידן

‏הכוונה הישראלית במהלך היא להקשות על מי שלא התחסן להגיע למדינת היעד, מכיוון שאי אפשר למנוע ממנו לצאת מישראל. אם אכן יהיה סיכום בנושא הזה בין המדינות עוד מוקדם לדעת, אבל זו תכנית שהונחה במהלך פגישותיו של רה"מ עם בכירים בממשל, כולל שר החוץ האמריקני

https://rotter.net/forum/scoops1/713376.shtml

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.