August 27, 2021, 12:34 pm

כיצד התרסקו בנייני התאומים

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

ובשנת 2000 היה זה השדרן האגדי וויליאם קופר שהוציא את עוקץ ״דחיקת הקץ״ מהקיו(Q) של זמנו. אז היה זה אלכס ג׳ונס אשר עשה פסטיבל ״יום הדין״ מאירועי המיליניום כאשר רכב על גלי ה״באג 2000 (y2k)".

עבודתו המופתית של קופר, ״מיסטריות בבל״ נלקחה היכן שהוא הפסיק את עבודתו בעקבות מותו, ונמשכה במחקרים באתר בכל הנוגע לאחוות סודיות. לא עם כל דבר אנו מסכימים איתו, אבל היקף ועומק המחקר שלו לא יסולא בפז, וייתכן ואף פתרנו עבורו מקומות בהם נתקע במחקר.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.