August 27, 2021, 10:20 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/42283/preview/1

עמיחי חזן – "מי הזמין את האמבולנס בדיוק?. מדוע אלחרומי ביטל אותו?. מה הם הפרטים הנוספים שיש בידי אשכנזי?. מה עשה בדיוק אלחרומי ב'רחוב השופוני של באר שבע', רחוב סנהדרין, בה הוא לא דר בשעות מאוחרות?. ואולי חשוב מכל, האם חקירות המשטרה והמכון לרפואה משפטית המהנירות כל כך אינם פעולות הסחה מהירה"

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.