August 26, 2021, 8:27 pm

קונספיל והאמת תכניס אותך להלם

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

על הכשרות והעבודה הזרה של Q
חלק ב'

הדבר הגיע לשיא אולי בהודעות מפורטות יותר, אם כי סתומות במשמעותן ונתונות לפירוש כמו מבחן רורשאך המתריעות מפני אירועים משני סדרי עולם. הידוע שבהם שאף מחסידי קיו העלו בערוץ זה ממש היה הודעה המדברת על קודים אדומים שתוייגו כ RED1 RED2 ועוד אשר על פי הפרשנים של קיו היו אירועים מיוחדים שמתריעים על ״מה שמגיע״ שהוא כמובן, לא ניתן להתבלבל, אירוע בסדר גודל אפוקליפטי משנה סידרי עולם.

הדחק הפסיכולוגי הזה לקץ הימים, לגאולה, ליום הדין, מובילים במהרה לעבודה זרה על מלא. משם הדרך להתעסקות בניחושים וגימטרות כבר נהיה בלתי נמנע, כל כלי יכול היה לשמש את האיצטגנינים באיצטלת ניתוח הגיוני של דוחות מודיעין אשר בפועל היו הודעות סתומות של משתמש בשם קיו. הניחושים לשימוש בגימטרות רווח בהודעות בהם ספרות השעה בה טראמפ (או קרוביו) צייץ משהו היה מיד נבדק בהודעה של קיו עם מספר סידורי בעל אותן ספרות לנסות להוציא איזו הוכחה שהכל בשליטה. לא מאמינים? ראו בעצמכם הודעה שחסידי קיו העלו בערוץ זה ממש. הודעת הסתייגות של הערוץ מקיו בכלל עלתה באותה תקופה, אך עצימות ההודעה במקביל לאירועים בהחלט גברה על כל הודעה עם סייג, וביקרות של קוראים ותיקים בהחלט נלקחה לצומת הלב.

https://t.me/conspil/3862

בגלל שיום הדין וחזרתו של המשיח היא בלתי נמנעת בנצרות בניגוד ליהדות שתלויה במעשים שלנו, כך לא ייתכן שיהיה מה שיסתור את התכנית של קיו, כל מה שנותר הוא לאכול פופקורן לפי החסידים ולצפות במופע ה"תנכי". מעבר לכך זה מוביל לנסיון עקר לפשר סתירות צורמות בין דבריו של טראמפ לבין האפיגונים המובחרים של קיו כמו סידני פאוול ולין ווד. אם טראמפ אמר שהקורונה יכלה להיות כמו השפעת הספרדית ושהחיסונים שהביא היו אחד הדברים שהוא הכי גאה בהם, זה חייב להתיישב עם הכחשת הקורונה והתנגדות לחיסונים של האפיגונים, הדבר יוצר תפיסות אבסורדיות של ממש, ובכלל מוריד מכבודו של טראמפ כאילו הוא משקר בדרך קבע לציבור בגלל התכנית הגדולה יותר של יום הדין הבלתי נמנע.

עד כאן, אפשר לראות כיצד הגישה היהודית למשיח כעיקר אמונה וזאת של הנצרות מובילות לדרכי התמודדות שונות לגמרי עם המציאות. על כן אנו גורסים, קיואנון, גם אם היה בו קורטוב של אמת, הוא עבודה זרה. קיואנון הוא החזיר של עולם הקונספירציות.

סנהדרין צז, ב: "מאי ויפח לקץ ולא יכזב, אמר רב שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן: תיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים כיון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב אינו בא, אלא חכה לו, שנאמר: אם יתמהמה חכה לו".

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.