August 25, 2021, 1:12 pm

מצנקש

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

משולחנו של כרמל ליכטנשטיין

"פרעות תרפ״ט 24 לאוגוסט 1929.
בכל רחבי חברון ובעיקף נמוך בשאר הארץ אלפי פורעים ערבים פושטים על בתי יהודים ומבצעים שם את הזוועה:
עקירות עיניים, קטיעת ידיים לנשים, שבירת ראשים של תינוקות, שריפת ילדים קטנים בחיים, וכל הנורא שתצליחו לעלות על דעתכם.

שלמה סלונים ז״ל היה תינוק שניצל מפרעות תרפ״ט.
שלמה ניצל בנס והתגלה מתחת לגופות של הוריו.
בנוסף לרצח של הוריו, רוצחים ערבים שחטו את אחיו וסביו.

היום נפטר חבר הכנסת סעיד אלחרומי.
לשמאל ולתקשורת מאוד כואב ועצוב מפטירתו. שמעתי שהם קוראים לסגור את ערוץ 20 כי איזה עורך שם כינה אותו ״תומך טרור״.

לפני מספר שנים הילל אלירומי בחשבונו שלושה מהרוצחים הערבים שהמנדט הבריטי הוציא להורג, עטא אל-זיר, מוחמד ג'מג'ום, פואד חיג'אזי ימח שם וזכרם.

אלחרומי ביקש מספר פעמים לציין את יום הזיכרון לחלאות הערביות ששחטו יהודים בפרעות תרפ״ט.

כמובן שממשלת בנט-לפיד-עבאס החליטה למנות אותו ליו״ר ועדת הפנים. ועוד ביום הזיכרון ל92 שנה לנרצחי תרפ"ט.

לקרוא לסעיד אלחרומי תומך טרור זאת לשון המעטה"

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.