July 7, 2021, 10:45 am

מצנקש

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/41128

"יש המייחסים את העמקת חוסר היציבות במרכז אמריקה (ברקע משבר הגבול הדרומי של ארה"ב, שעשרות אלפים מהאנשים החוצים אותו באים מהאיטי) לחולשה המוקרנת מוושינגטון מאז שעזב הנשיא טראמפ את מקומו".

מויס נרצח

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.