July 4, 2021, 2:50 pm

הקונספירציה הישועית

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/41068

לוקשנקו מבוסס – המוהיקני האחרון 🌹

"אנו שומעים על "הסדר החדש" מאותם נושאי "ערכים אירופיים" בדיוק כמו לפני 80 שנה. אותן אליטות מערביות מובילות*

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.