July 25, 2021, 1:25 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

​​🚨הודעה לעיתונות | הפורום לרציונליות סביבתית

הצעת המחליטים להפחתת גזי חממה שהתקבלה בממשלה היא בכייה לדורות ותעלה במחיר יקר לכלכלה ולסביבה

הפורום לרציונליות סביבתית, שחברים בו מדענים ומומחים לאנרגיה ולסביבה, יוצא נגד הצעת המחליטים שאושרה בממשלה היום, יום א', 25 ביולי 2021, להפחתה של פליטות הפחמן בשיעור של 30% עד 2030 ושל 85% עד 2050, הצעה המבוססת על תחושת בטן ולא על בדיקת היתכנות פיזית-הנדסית.

חברי הפורום מדגישים שיעדים אלה בלתי אפשריים להשגה בטכנולוגיות הידועות, ושהעלויות הנגזרות הן גבוהות מאוד ויובילו להעלאת מיסים ולהגדלת הגירעון, וחוסר יציבות אנרגטית. זאת בשל נטישת מקורות אנרגיה אמינים קונבנציונליים כמו גז, מה שמוביל למשברי אנרגיה תכופים ולהפסקות חשמל ולעלייה דרמטית במחיר החשמל במדינות בעולם שניסו זאת, כמו קליפורניה, אנגליה וגרמניה.

הפורום מצביע על כך שהתוכנית למעבר ל-30% חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת עד 2030 תצרוך משאבי קרקע כה עצומים עד כדי חוסר היתכנות, ותגרום לפגיעה חמורה בסביבה.

הפורום מפנה לדו"ח רשות החשמל משנת 2020 שבו נאמר בפירוש שהפקת אנרגיה שמש אינה מייתרת בנייה של תחנות כוח רגילות, ושעלינו לבנות את כל התחנות הדרושות לאספקה מלאה של צרכינו. לשון אחר: כל 60 מיליוני הפנלים הסולריים המתוכננים לשנת 2030, עוד לפני ההחלטה החדשה, יבואו בנוסף לתחנות הכוח הרגילות (מתוך דוח רשות החשמל), ולא יביאו לחיסכון בזיהום אוויר ובשום דבר אחר.

כמו בכל מקום שבו נוסה מעבר כזה, מחיר החשמל צפוי לזנק, והפגיעה תהיה בעיקר בחלשים, בלי להניב שום תועלות בצורה של הפחתת פליטות.

לדברי הפורום, היעדים עד שנת 2050 הם חסרי אחיזה במציאות הטכנולוגית-הנדסית המעשית.

הפורום מזכיר שהשפעת פליטות הפחמן של ישראל על האקלים העולמי היא אפסית (ישראל פולטת פחות מ-0.2% מהפליטות העולמיות), ושום דבר שישראל תעשה לא ישפיע כהוא זה על האקלים. הפגיעה הכלכלית בישראל כתוצאה מהשאיפה ליעדים דמיוניים אלה תמנע השקעה בתשתיות חיוניות להסתגלות לשינויי אקלים, ותפגע באיתנותה הכלכלית והביטחונית של המדינה.

הפורום מזכיר שמצבה של מדינת ישראל שונה מהותית ממצבן של מדינות המערב, בשל קצב גידול האוכלוסייה, צפי הגידול בצריכה המצריך תוספת תחנות כוח יציבות ואמינות, וגם בשל היותה של ישראל "אי אנרגטי" בלי חיבור לרשת למדינות שכנות שניתן להיעזר בהן בשעת הצורך.

באשר להתחייבויות הבינלאומיות של ישראל, ישראל כבר עומדת בהתחייבויותיה בהסכם פריז, כך שאין כל מחויבות בינלאומית הגוררת את ההחלטה הזאת.

הצעת המחליטים להפחתת פליטות הפחמן תפגע בשטחי הטבע בארץ ובכלכלתה, תעלה את מחיר החשמל ותגרום להפסקות חשמל חוזרות ונשנות, ותפגע ביכולת של ישראל להתמודד עם איומים עתידיים, אקלימיים ואחרים.

הפורום קורא לממשלה להציב כיעד עליון ביטחון באספקת אנרגיה בכמות הדרושה, כולל רזרבות טובות, ולשאוף למחיר אנרגיה בר השגה, דבר החיוני לשגשוגו של המשק. הפורום קורא שלא לערוך ניסויים בטכנולוגיות שאינן מוכחות על גב אזרחי ישראל, ולבסס את אספקת האנרגיה על בסיס טכנולוגיות ידועות ובדוקות בלבד.

הפורום קורא לממשלת ישראל להקשיב למדענים ולמומחי אנרגיה, ולהתקדם במתינות ובהדרגה בשימוש באנרגיות לא יציבות.

הפורום לרציונליות סביבתית
לינק לעמוד הפייסבוק

מוזמנים לשתף!

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *