July 14, 2021, 11:42 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

תהליך הנרמול של הפדופיליה בישראל הוא המשך ישיר של תהליך עולמי שהכת הגלובליסטית מקדמת ברחבי העולם בשנים האחרונות על פי שיטת הזזת חלון אוברטון.

פול ג'וזף ווטסון זיהה את התהליך עוד בשנת 2015, ובהמשך גם התייחס לתופעת האליטות הפדופיליות, ג'ימי סאוויל ורשתות הסחר העולמיות בילדים.
באופן כלל לא מפתיע, גם פעילי אנטיפה תומכים ב"הפסקת השיח האלים נגד פדופילים", וזה כלל לא מפתיע היות וחלק ניכר מפעילי הכנופיות הללו התבררו כפדופילים בעצמם.

קידום "ילדי דראג", הכנסת מלכות דראג לתוכניות וגני ילדים וסרטים שמציגים ילדים בצורה מינית הם רק שלב נוסף בהזזת חלון אוברטון לקראת נרמול הפדופיליה.

המאמץ שמושקע כעת בקידום הנראטיב מעניין במיוחד לאור המשפט של גיליין מקסוול שצפוי להתחיל בעוד חודשים ספורים. השקעת משאבים גדולים בנרמול פדופיליה לקראת המשפט עשוי לשמש מנוף לחץ על המושבעים והשופטים שיקחו חלק במשפט שלה כך שיקלו עליה ועל המעורבים ברשת הסחר בקטינות.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.