July 13, 2021, 2:32 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

כצפוי לפוליטיקה הוא נכנס דרך "התנועה הירוקה" שמתהדרת כיום בחוב של 8 מליון שקלים לקופת המדינה שהחזרתו מתעכבת בעקבות הסדר מקל וצפוי בין מוסד הכנסת למפלגה של אהוד ברק וסתיו שפיר. בהמשך שובץ לתנועה של ציפי לבני שקיום מכהנת בחבר הנאמנים של קבוצת המשברים של ג'ורג' סורוס ומשם עבר לרשימת "חוסן לישראל" וסיים במפלגת וקסנר – "כחול לבן".

אלון טל הוא בין הראשונים בקרב פעילי הסביבה בישראל שהחלו בהפצת התעמולה נגד גידול האוכלוסייה המתמשך במדינה כבעיה חברתית וסביבתית. אג'נדה זו באה לידי ביטוי בספריו העוסקים בסוגיות סביבתיות בישראל. בשנת 2016 ספרו השמיני: "והארץ מלאה, התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל" התפרסם במו"ל ייל באנגלית ומטעם הקיבוץ המאוחד בעברית. בשנת 2017 הספר זכה בפרס חייקין כספר הישראלי הטוב ביותר באותה שנה בגיאואסטרטגיה. יחד עם שותפים הקים טל את הפורום לאוכלוסייה, סביבה וחברה שמטרתו לעורר דיון ציבורי בסוגיית גידול האוכלוסין בישראל.

כך כתבה רות שוסטר, עורכת בכירה בבטאון התעמולה "הארץ" על תעמולת האאוגניקה האקו-פשיסטית של טל:
"טל טוען שפרות קדושות, כמו סבסוד משפחות גדולות ואפילו כפיית מצוות פרו ורבו (עם מדיניות שמקשה על נגישות להפלות ואמצעי מניעה) אינן בנות קיימא. אנו מרעילים וסוללים את הארץ. ילדינו לא יחיו טוב כפי שאנו חיים. לא קונים את זה? קנו את הספר ותחשבו מחדש".
https://www.kibutz-poalim.co.il/the_land_is_full

בפברואר האחרון טל היה מהמשתתפים בכנס הידוע לשמצה של ה- INSS וקרן קונראד אדנאוור הגרמנית – "סביבה אקלים ובטחון לאומי: חזית חדשה לישראל", הכנס שבו גדי אייזנקוט הפגין יכולת זיהוי תהליכים שלא נופלת מחברו יאיר גולן, כשקבע ש"משבר האקלים הוא האיום הקיומי של ישראל".

בשקט בשקט ממשלת האתחול הגדול של ה- INSS והאחים הרפורמיים פועלת להפוך את החיים בישראל לדיסטופיה סינית בהתאם לחזון של קלאוס שוואב וכת ה"נאורים" שהוא פועל בשמה. רק ציבור ערני יוכל להתנגד לתהליכים המסוכנים הללו. הפוסט הזה הוא הראשון בסדרת פוסטים שיעסקו בנושא.

____

על הונאת האקלים תוכלו לקרוא בפירוט בקישורים הבאים:
https://t.me/conspil/2321

אקו פאשיזם – נעים קדימה

זהירות, אקו-פאשיזם גלובאלי בדרך

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.