July 11, 2021, 4:46 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

תראו מופתעים: איל חולתא מונה לתפקיד היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל. רוצים לנחש בוגר של איזו קרן הוא? >>
https://bit.ly/36uLBog

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.