June 28, 2021, 3:05 pm

השקר הגדול של הדמוקרטים, הם נאצים

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/40924

בגלל שגלובוהומו אין לב.

הם רוצים שגם לך לא יהיה אחד.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.