June 2, 2021, 8:48 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/40432

מאמר מכונן:

קליינבאום הקפיא את המאמר למשך יומיים בהמתנה לברכת האימאם הנסתר.

האימאם העניק את אישורו , אך תוך הסתייגות מסוימת מתוכן הדברים הרושפים.

נכון לעתה , כפי שתראו בשעות הקרובות, ישנם אישים מרכזיים בסמרטוטון שמאסו בקו המטופש של אישים מרכזיים המשווקים זבל מעובד מביסמוט ואדלסון.

זו מלחמה לא בתוך הימין.
נגד השמאל.

וכן אנחנו ננצח

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.